Aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Wanneer u schade lijdt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, kan uw schade bij de schadeveroorzaker worden verhaald. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

  • verkeersaanrijdingen of verkeersongevallen
  • bedrijfsongevallen
  • beroepsziekten als RSI, asbestziekten
  • medische fouten
  • letsel toegebracht door dieren

Bij het verhalen van uw schade krijgt u vaak te maken met een verzekeraar die optreedt namens de schadeveroorzaker. Het onderhandelen met een grote, ervaren en professionele verzekeraar kan lastig zijn.

Het is belangrijk dat u zich bij dit proces laat bijstaan door een ervaren specialist met kennis van zaken. Advocatenkantoor Claase biedt u hierbij deskundig juridisch advies.