Bestuursrecht

In het doolhof dat bestuursrecht wordt genoemd, staan de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Besluiten die een ingrijpende invloed op uw dagelijks leven kunnen hebben. Die besluiten gaan over veel verschillende onderwerpen, variƫrend van bijstandsuitkeringen tot vergunningen.

In het bestuursrecht is ook geregeld wat u precies moet doen als u het niet eens bent met plannen of besluiten van de overheid. Als u het niet eens bent met plannen of besluiten van de overheid ziet u wellicht door de bomen het bos niet meer.

Wat bijvoorbeeld te doen als uw buurman een vergunning krijgt waar u last van heeft? Of wat indien uw bijstandsuitkering wordt ingetrokken?

De ervaring leert dat juridische bijstand hierin van belang is, aangezien gemaakte fouten vaak later niet meer kunnen worden hersteld. Daarbij komt dat in bestuursrecht strikte termijnen gelden, wat tot gevolg heeft dat tijdig aan de bel moet worden getrokken om uw recht op bezwaar niet te verspelen.

Advocatenkantoor Claase treedt voor u op, vanaf bezwaar tot en met beroep bij bijvoorbeeld de Raad van State.