Incasso

Elke ondernemer kent helaas het probleem: een klant die niet betaalt. Advocatenkantoor Claase is u graag van dienst bij het incasseren van deze vorderingen. Meestal betreft het rekeningen die zonder reden niet worden betaald, maar het kan ook gaan om rekeningen waarvan de levering, de voorwaarden of de kwaliteit worden betwist. Ons kantoor kan u bijstaan in het gehele traject om zo de vordering op een zo gunstig mogelijke manier te incasseren.

Het uitgangspunt is dat altijd eerst geprobeerd moet worden in redelijkheid een oplossing te vinden met de schuldenaar. Dit is vaak beter dan procederen en bovendien blijft de handelsrelatie in stand bij een correcte incasso-bemiddeling. Mochten buitengerechtelijke incassomaatregelen niet tot betaling leiden, dan overleggen wij met u over de eventuele vervolgstappen, zoals het dagvaarden van de debiteur, het leggen van beslag of zelfs een faillissementsaanvraag.