Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht geeft aan wat de regels zijn in de rechtsverhoudingen tussen verschillende personen. Onderdeel daarvan is het overeenkomstenrecht, zoals de koopovereenkomst, de arbeidsovereenkomst, de huurovereenkomst, de overeenkomst van geldlening en algemene voorwaarden.

In allerlei fasen van een overeenkomst en ook na de uitvoering van een overeenkomst kunnen zich problemen voordoen. Bijvoorbeeld de koop van een gebrekkig product, het niet betalen van de laatste termijn en het uitsluiten van aansprakelijkheid.

Advocatenkantoor Claase kan u bijstaan bij het opstellen van diverse overeenkomsten en in conflicten die zijn ontstaan uit gesloten overeenkomsten.