Hoe zit het met aansprakelijkheid bij een aanrijding met een elektrische fiets?

De E-bike heeft een enorme vlucht genomen in het verkeer. Voor steeds meer mensen is dit een oplossing om te kunnen blijven fietsen. Het fietsen op een e-bike is echter niet zonder risico’s. Deze fietsen gaan namelijk een stuk sneller dan een ‘gewone’ fiets. Ook aansprakelijkheid werkt bij een ongeluk met een elektrische fiets anders.

Aansprakelijkheid elektrische fiets

Als ‘gewone’ fietser wordt u beschermd

In mijn vorige artikel legde ik u uit wie er aansprakelijk is bij een aanrijding tussen een auto en een fiets. Als u als fietser aangereden wordt door een motorvoertuig dan wordt u als ‘zwakkere’ verkeersdeelnemer beschermd. Dit wil in de praktijk zeggen dat u bijna altijd minimaal 50% van uw schade vergoed krijgt als slachtoffer. Maar, wanneer u op een elektrische fiets, ofwel een e-bike rijdt, is dat een ander verhaal.

Aansprakelijkheid heeft te maken met het type elektrische fiets

Er zijn verschillende soorten elektrische fietsen. Fietsen met en zonder trapondersteuning, fietsen die harder kunnen dan 25 kilometer per uur en variaties daarop. De meest van die elektrische fietsen worden in onze wet niet als gewone fiets gezien, maar vallen onder de categorie ‘motorvoertuig’. Alleen de zogenaamde Pedelec met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur wordt als een gewone fiets gezien.

Wie is er dan aansprakelijk als u een ongeluk krijgt?

Of uw fiets wordt gezien als motorvoertuig maakt heel wat verschil voor de vraag wie aansprakelijk is voor een aanrijding en hoe het zit met de schadevergoeding. Rijdt u op een fiets met trapondersteuning onder de 25 kilometer per uur, dan krijgt u dus minstens 50% van de schade vergoed. Dit geldt zelfs als het ongeluk met een motorvoertuig uw eigen schuld is (met enkele uitzonderingen).

 

Hoe wordt beoordeeld wie er aansprakelijk is voor het ongeluk met een elektrische fiets?

Rijdt u op een van de andere soorten elektrische fietsen, die dus wél als snor- of bromfiets wordt gezien? Dan wordt u in de wet geen extra bescherming geboden, u wordt immers niet gezien als ‘zwakkere verkeersdeelnemer’. Er wordt dan beoordeeld wie er schuldig was aan de aanrijding, net als bij alle andere aanrijdingen, tussen twee auto’s bijvoorbeeld. Als de aanrijding uw schuld was als bestuurder van de elektrische fiets, dan wordt uw schade dus niet vergoed.

 

Hoe werkt het dan bij een aanrijding tussen een ‘gewone’ fiets en een e-bike?

Dat betekent ook dat als u een aanrijding veroorzaakt met een voetganger of een gewone fietser, u degene bent die de schade van de voetganger of fietser dient te vergoeden. Dat is ook de reden waarom een bestuurder van een e-bike die in de snorfietscategorie valt een brommerrijbewijs moet hebben en de e-bike WA-verzekerd moet zijn. Voor e-bikes die onder de bromfietscategorie vallen geldt daarnaast een helmplicht.

 

U heeft een verkeersongeluk gehad met uw elektrische fiets, en nu?

Heeft u vragen over de aansprakelijkheid of de vergoeding van uw schade? Letselschade bij dit soort fietsongevallen is vaak complex en ik raad u dan ook aan hiervoor altijd een letselschadeadvocaat in te schakelen.

 

Wat ga ik voor u doen?

Ik verzamel informatie over de toedracht, zoals het proces-verbaal van de politie en eventueel het benaderen van getuigen. Ik breng samen met u de schuldvraag in kaart en voer de discussie hierover met de verzekeraar van de tegenpartij. Het kan ook zijn dat uw fiets valt onder de categorie ‘motorvoertuigen’ en dan zal uw WA-verzekeraar dit doen.

 

Wat kost ik als advocaat bij letselschade van een fietser?

Mijn hulp kost u niets. Neem vrijblijvend contact met mij op voor het plannen van een kosteloos oriënterend gesprek.