Smartengeld, affectieschade en shock-schade uitgelegd

Misschien heeft u weleens van een of meerdere van deze begrippen gehoord. Bij smartengeld kunt u zich waarschijnlijk enigszins een voorstelling maken, maar voor veel mensen zijn de begrippen affectieschade en shock-schade geheel onbekend of onduidelijk. Mensen die slachtoffer zijn geworden van een of meerdere van deze schadevormen zijn er uiteraard wel bekend mee, maar ervaren de geboden schadevergoeding als onredelijk laag. Kortom, er is weinig transparantie en veel onduidelijkheid over deze vormen van schade en de bijbehorende vergoedingen. 

Smartengeld

Als slachtoffer van een ongeluk, medische misser of misdrijf heeft u recht op smartengeld. Dit komt bovenop de vergoeding voor andere kosten die u door uw letsel hebt moeten maken, zoals ziekenhuiskosten, hulp in de huishouding of een traplift omdat u de trap in uw woning niet meer zelfstandig op kunt. Smartengeld is een vergoeding voor de pijn, het verdriet en het leed dat u door het ongeluk, de medische fout of het misdrijf ervaart. Hoewel dit lastig in cijfers is uit te drukken, kan u in bepaalde gevallen weldegelijk recht hebben op een schadevergoeding. In dit uitgebreide artikel over smartengeld leest u wat het precies inhoudt en wanneer u er recht op heeft. 

Affectieschadeaffectieschade

Niet alleen het slachtoffer ven een ongeval, misdrijf of medische misser zelf heeft recht op een vergoeding voor het opgelopen letsel. Sinds 1 januari 2019 hebben ook naasten van slachtoffers in bepaalde gevallen recht op smartengeld, de zogenaamde affectieschade. Dat is het geval wanneer u als naaste door een fout van een ander (ongeluk, misdrijf of medische fout) een dierbare heeft verloren of als er sprake is van ernstig of blijvend letsel. De toekenning en de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aard van de relatie die u hebt (of had) met het slachtoffer. Lees meer over de criteria voor de uitkering van affectieschade. 

Shock-schade

Een shock-schadevergoeding is de vergoeding die iemand als naaste kan krijgen als hij het ongeluk of misdrijf heeft zien gebeuren, of kort daarna is geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen ervan. De gebeurtenis moet een hevige emotionele schok hebben veroorzaakt waaruit geestelijk letsel is ontstaan. Dat zal met name het geval zijn als iemand in een nauwe affectieve relatie tot het slachtoffer staat. Bijvoorbeeld een partner, broer, zus, vader, moeder of kind. Als de confrontatie met het ongeluk of misdrijf tot gevolg heeft dat de naaste daardoor bijvoorbeeld last krijgt van een PTSS, dan kan er recht zijn op een shockschadevergoeding.

Een voorbeeld van een shock-schadesituatie

Een jongen ziet hoe zijn vader slachtoffer wordt van een steekpartij. Hij probeert het bloeden van zijn vader te stoppen en gevreesd wordt voor het leven van zijn vader. Dit is een enorm traumatische gebeurtenis voor de jongen. Hij heeft onder andere last van nachtmerries en herbelevingen. Hij wordt daarvoor geholpen door een psychiater en de diagnose PTSS wordt gesteld. Vader overleeft dit misdrijf, maar raakt blijvend verlamd. De vader heeft recht op smartengeld (en op vergoeding van alle overige schadeposten). De zoon heeft recht op affectieschadevergoeding en op een vergoeding voor de shockschade.

Heeft u vragen over de schadevergoeding waar u als slachtoffer of naaste recht op heeft, ten gevolge van een ongeluk, misdrijf of medische misser? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met mij op.