Schadeposten bij letsel en overlijden: affectieschade

Als ouder, broer of zus of kind van een slachtoffer heeft u veel verdriet van letselschade door een ongeluk of zelfs het overlijden van uw naaste. Dat de schade van het slachtoffer vergoed moet worden weten de meeste mensen wel. Maar wist u ook dat er voor naasten een vergoeding bestaat? Namelijk de vergoeding voor zogenaamde ‘affectieschade’.

 

Wat houdt affectieschade in?

Bij weinig mensen is bekend dat sinds 1 januari 2019 naasten van slachtoffers in bepaalde gevallen recht hebben op zogenaamde affectieschade. Dat is het geval wanneer u als naaste door een fout van een ander (ongeluk, misdrijf of medische fout) een dierbare heeft verloren of als sprake is van ernstig of blijvend letsel.

affectieschade

 

Letselschade raakt niet alleen het slachtoffer…

Met deze wet wordt erkenning en genoegdoening beoogd. Want letselschade raakt niet alleen het slachtoffer van een ernstig ongeluk, maar ook degene die dicht bij hem of haar staan. Overlijden of blijvend letsel van een dierbare haalt ook hun leven volledig overhoop.

Veel verdriet en psychisch letsel

Voor 2019 hadden naasten alleen recht op een schadevergoeding als zij – kort gezegd – getuige waren geweest van het ongeluk of kort daarna met de afschuwelijke gevolgen ervan geconfronteerd waren en daardoor aantoonbaar psychisch letsel hadden opgelopen. Dat leidde vaak tot discussie en bewijsproblemen. En dat terwijl er al genoeg verdriet was. Stelt u zich voor dat u dit moet afhandelen terwijl uw dierbare net is overleden of vecht voor zijn of haar herstel na het ongeluk.

 

De discussie over de hoogte van de vergoeding is met de invoering van het recht op affectieschade uitgesloten, die staat namelijk vast:

Ernstig en blijvend letsel Overlijden Ernstig en blijvend letsel door misdrijf Overlijden door misdrijf
15.000 17.500 17.500 20.000
15.000 17.500 17.500 20.000
15.000 17.500 17.500 20.000
15.000 17.500 17.500 20.000
15.000 17.500 17.500 20.000
12.500 15.000 15.000 17.500
12.500 15.000 15.000 17.500
12.500 15.000 15.000 17.500

 

Ernstig letsel of blijvend letsel

Wel kan er discussie ontstaan of er sprake is van ernstig of blijvend letsel. Het moet gaan om ‘medisch objectiveerbaar letsel’. Daarvan is in ieder geval sprake bij letsel dat leidt tot een functiestoornis van meer dan 70%. Een ander discussiepunt kan zijn of de persoonlijke relatie nauw genoeg is om in aanmerking te komen voor affectieschade. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een bijzondere affectieve relatie of zorgrelatie, waardoor een broer of zus niet altijd in aanmerking komt voor deze schadevergoeding.

 

Wilt u weten waar u in uw situatie recht op heeft?

Heeft u vragen over de schadevergoeding waar u als gevolg van een ongeluk of medische misser recht op heeft? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met mij op.