Schade opgelopen door een ander? Moet die altijd worden vergoed?

De kern van letselschadezaken

Als letselschadeadvocaat behandel ik de meest uiteenlopende zaken. Ze hebben echter altijd één gemeenschappelijk punt: er is een slachtoffer dat door toedoen van een ander gewond is geraakt.

Wanneer moet schade worden vergoed?

Het is echter niet altijd zo dat de schade van een slachtoffer door de veroorzaker vergoed moet worden. Er moet namelijk sprake zijn van een zogenaamde "onrechtmatige gedraging" wil de schade vergoed moeten worden.

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

Een ongeluk zit in een klein hoekje en soms valt iets onder de noemer "ongelukkige samenloop van omstandigheden". In dat geval hoeft de veroorzaker de schade niet te vergoeden. Dit juridische kader is in onze wet vastgelegd. Een onrechtmatigheid is volgens ons wetboek een inbreuk op een recht van een ander, een handelen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Het "Zwiepende tak arrest"

Een bekende rechterlijke uitspraak in dit kader is het zogenaamde "Zwiepende tak arrest" uit 1994. Vrienden maakten een wandeling, waarbij één van hen een tak in het oog kreeg die door toedoen van de voor hem lopende vriend naar achteren zwiepte.

Dit had ernstig letsel aan het oog tot gevolg. De rechtbank, en daarna het Gerechtshof en de Hoge Raad, bogen zich over de vraag of dit een onrechtmatige daad van degene was die de tak had laten zwiepen. Zo ja, dan moest diegene (of diens verzekeraar) de schade van het slachtoffer vergoeden.

De Hoge Raad oordeelde dat de gedraging van iemand onrechtmatig is "wanneer de mate van waarschijnlijkheid van het ongeval zo groot is dat hij zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dit gedrag had moeten onthouden". Anders gezegd: als iemand moet begrijpen dat zijn handelen een gevaarlijk gevolg voor een ander heeft, dan moet hij zich van dit gedrag onthouden.

De mate van waarschijnlijkheid

De vraag of iemand aansprakelijk is voor het gevolg van zijn daden, hangt dus af van de mate van waarschijnlijkheid dat het ongeval (met dit letsel tot gevolg) zich zou voordoen.

Complexiteit van de aansprakelijkheidsvraag

In sommige zaken is dit een ingewikkelde feitelijke en juridische discussie. De uitkomst daarvan is wel van groot belang voor een slachtoffer. Daarom is het een geruststellende gedachte dat dit juridische gepuzzel en de discussie hierover met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan een letselschadeadvocaat wordt overgelaten.

Dat is deel van mijn werk als gespecialiseerd letselschadeadvocaat. Ik doe de juridische puzzel, zodat u zich als slachtoffer kunt focussen op uw herstel.

Meer weten over uw zaak?

Maak dan vrijblijvend en kosteloos een afspraak bij mij op kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis. U kunt contact opnemen via 085 760 75 55 of info@advoclaase.nl.

De juiste keuze maken: Letselschade-specialist, letselschade-advocaat, of keurmerk-specialist?

Recentelijk kwam het begrip "letselschade-specialist" in de schijnwerpers, mede door de oprichting van een letselschadebureau door Rapper Boef. Als ervaren advocaat zie ik vaak dat slachtoffers niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp of advies bij het verhalen van hun schade.

Letselschade-specialisten: een verwarrend landschap

Helaas worden slachtoffers soms dubbel getroffen in letselschadezaken, doordat ze onbedoeld samenwerken met een verkeerde "belangenbehartiger". In Nederland kan iedereen zich namelijk "letselschade-specialist" noemen, ongeacht hun opleiding of ervaring. Dit is vergelijkbaar met het feit dat niet elke rechtenstudent automatisch advocaat wordt; dit vereist een grondige driejarige beroepsopleiding advocatuur na de rechtenstudie.

De waarde van deskundige bijstand

Als letselschadeslachtoffer heeft u het recht om bijstand te krijgen bij het verhalen van uw schade. Echter, veel slachtoffers worden verleid door bureaus die meer bezig zijn met hun eigen financiële belangen dan met die van het slachtoffer zelf.

Waar op te letten bij het kiezen van hulp

Bij het zoeken naar hulp op internet belanden slachtoffers vaak bij dergelijke bureaus die geen advocaten of juristen in dienst hebben en geen keurmerken bezitten. Dit kan leiden tot een niet al te beste behartiging van de belangen van het slachtoffer. Bovendien belandt vaak een deel van de schadevergoeding die het slachtoffer nodig heeft op de rekening van dit bureau.

Waarborgen voor slachtoffers

Het is essentieel om in zee te gaan met een deskundige letselschade-advocaat, bij voorkeur aangesloten bij het hoogste keurmerk voor gespecialiseerde letselschade advocaten, de LSA (Letselschade Advocaten). Deze advocaten staan onder toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten en moeten voldoen aan strenge regels en bijscholingseisen.

Maak de juiste keuze voor uw belangen

Als u slachtoffer bent van letselschade, kies dan altijd voor een gespecialiseerde (LSA/ASP) advocaat of een belangenbehartiger die is aangesloten bij een erkende keurmerkorganisatie. Zo bent u verzekerd van de juiste deskundigheid en bescherming van uw belangen.

Deskundige juridische bijstand

Heeft u letselschade opgelopen en bent u op zoek naar een letselschade-advocaat? Neem dan vrijblijvend contact op. Ik sta klaar om u te adviseren en ervoor te zorgen dat u recht krijgt op een eerlijke vergoeding voor uw letsel.

De rol van de vaststellingsovereenkomst bij letselschade

Als letselschadeadvocaat begeleid ik slachtoffers met hun letselschadetraject. Vaak wordt een letselschadezaak definitief afgesloten met een Vaststellingsovereenkomst (VSO), een cruciale stap dus in de afhandeling van een letselschadezaak.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen het slachtoffer van een letselschade en de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij. Hierin worden belangrijke aspecten van de zaak vastgelegd, waardoor het slachtoffer zekerheid krijgt over de schadevergoeding en de afwikkeling van de zaak. Na ondertekening is de zaak definitief afgesloten en kunt als slachtoffer niet meer terugkomen op de gemaakte afspraken. Tenzij er een voorbehoud in de VSO is opgenomen. Daarover hieronder meer.

Belangrijke elementen van een VSO

Schadevergoeding: De hoogte van de schadevergoeding voor alle materiële en immateriële schade wordt vastgelegd. Dit omvat medische kosten, inkomensverlies, huishoudelijke hulp en smartengeld.

Finale kwijting: Met de VSO erkent de verzekeraar/wederpartij nogmaals de aansprakelijkheid en gaat deze akkoord met de afgesproken schadevergoeding. Het slachtoffer ziet af van verdere juridische stappen tegen de verzekeraar en kan dus later niet nog meer of andere schade vorderen. De zaak is dus met de ondertekening van de VSO definitief afgesloten. Dit is alleen anders als er een voorbehoud in de VSO wordt opgenomen.

Medisch voorbehoud: In sommige gevallen wordt een medisch voorbehoud opgenomen. Dit geeft het slachtoffer het recht om aanvullende schadevergoeding te vragen of de onderhandelingen daarover opnieuw te starten als er na het sluiten van de overeenkomst nieuwe medische complicaties of inzichten blijken die direct verband houden met het letsel waarop de VSO zag.

Bescherming van de belangen van het slachtoffer

Een medisch voorbehoud in een VSO is belangrijk om de belangen van het slachtoffer te beschermen. Het biedt namelijk de mogelijkheid om extra schade te verhalen als er in de toekomst medische complicaties  optreden.

Advies bij een aangeboden VSO

Als slachtoffer van een (verkeers)ongeval is het van belang om bij een aangeboden VSO contact op te nemen met een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

Zo wordt de VSO getoetst en ontvangt u het benodigde advies om te verzekeren dat u krijgt waar u recht op heeft als slachtoffer.

 

Deskundige juridische bijstand

Heeft u letselschade opgelopen en bent u benaderd om een VSO te ondertekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met mij als gespecialiseerd letselschadeadvocaat. Ik sta klaar om u te adviseren en ervoor te zorgen dat u recht krijgt op een eerlijke vergoeding voor uw letsel.

De waarde van neurologische expertise bij letselschadezaken

neurologische expertise

In een letselschadezaak wordt soms gesproken over een expertise door een neuroloog. Laten we eens dieper ingaan op het hoe en waarom van een neurologische expertise in het letselschade proces.

Het besluit tot neurologische expertise

Het besluit om een neurologische expertise uit te voeren, wordt doorgaans genomen in samenspraak tussen mijn medisch adviseur, die van de tegenpartij, de schadebehandelaar van de tegenpartij en mijzelf. Dit wordt gedaan om bijvoorbeeld de ernst van het letsel en de causaliteit ervan vast te stellen. Een expertise-arts is dus een onafhankelijke arts die door beide partijen gezamenlijk wordt ingeschakeld.

Het doel van neurologische expertise

Een neurologische expertise omvat een medisch onderzoek uitgevoerd door een neuroloog. Dit onderzoek richt zich op de neurologische aspecten van een letsel, met name wanneer het letsel betrekking heeft op het zenuwstelsel, de hersenen of de ruggengraat. Voor letselschadeclaims voortkomend uit ongevallen zoals auto-ongelukken of valpartijen, kan een neurologische expertise helpen bij het vaststellen van de ernst van het letsel en de gevolgen ervan voor het slachtoffer.

Wat gebeurt er tijdens een neurologische expertise?

  • Tests om verschillende neurologische functies te evalueren, waaronder reflexen, spierkracht, coördinatie en sensorische waarneming.
  • Identificatie van mogelijke afwijkingen in het zenuwstelsel als gevolg van het letsel, zoals zenuwcompressie, ontstekingen of andere neurologische schade.
  • Beoordeling of de vastgestelde neurologische afwijkingen direct verband houden met het vermeende ongeval.
  • Documentatie van de bevindingen in een rapport dat als medisch bewijs kan dienen bij juridische procedures voor letselschade.
  • Aanbevelingen voor behandelingen, zoals fysiotherapie, medicatie of andere interventies om het herstel te bevorderen.

Noodzaak en relevantie van neurologische expertise

Niet altijd is een neurologische expertise noodzakelijk of zinvol. De beslissing om dit uit te voeren hangt af van de specifieke omstandigheden van het letsel en de letselschadeclaim. Als er duidelijk bewijs is van de oorzaak van het letsel en er geen twijfel bestaat over de relatie tussen het letsel en het ongeval, kan een neurologische expertise mogelijk minder noodzakelijk zijn.

Deskundige en kosteloze juridische bijstand

Heeft u vragen over letselschade of heeft u juridische bijstand nodig? Maak vrijblijvend een afspraak met mij. Ik sta klaar om u te helpen en uw rechten te beschermen. Maakt u zich geen zorgen over de kosten, want uw recht op juridische bijstand is wettelijk gewaarborgd.

Wat doet een arbeidsdeskundige in een letselschade zaak?

Wat doet een arbeidsdeskundige in een letselschade zaak?

Wanneer u gewond en arbeidsongeschikt bent geraakt door een ongeluk, komt vaak de term 'arbeidsdeskundige' ter sprake. Maar wat houdt deze functie in en wat kan een arbeidsdeskundige betekenen voor u als letselschadeslachtoffer?

Beoordeling van belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden

Een arbeidsdeskundige heeft als voornaamste taak om uw belastbaarheid te onderzoeken en te bepalen of u in staat bent om terug te keren naar uw oude werk, aangepast werk te verrichten of om u te helpen bij het zoeken naar geschikt werk. Het uiteindelijke doel is om u zo veel mogelijk te laten re-integreren in het arbeidsproces.

Daarnaast biedt een arbeidsdeskundige ondersteuning in uw persoonlijke leven. Bijvoorbeeld op gebied van huishoudelijke hulp, de klussen in en om het huis en voorzieningen. Een paar voorbeelden van de mogelijke hulp van een arbeidsdeskundige:

  • Overleg met uw werkgever om te bekijken hoe u uw werk kunt hervatten.
  • Advies over hulpmiddelen op uw werk die uw werkzaamheden kunnen vergemakkelijken.
  • Het in kaart brengen van de beperkingen die u ervaart in uw dagelijkse huishoudelijke activiteiten. Dit dient als basis om te bepalen hoeveel uur per week u hulp nodig heeft, welke door de (verzekeraar van de) veroorzaker van het ongeluk moet worden vergoed.

De arbeidsdeskundige van het UWV

Een arbeidsdeskundige die wordt ingeschakeld in het kader van uw letselschadezaak houdt rekening met uw persoonlijke situatie, uw opleiding, uw wensen en uw ervaring. Dit onderscheidt hen van arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn voor uw werkgever of het UWV. Hun taken verschillen namelijk aanzienlijk.

Een arbeidsdeskundige van het UWV richt zich voornamelijk op het identificeren van functies die geschikt zijn voor u, zonder rekening te houden met uw individuele wensen en persoonlijke omstandigheden.

De arbeidsdeskundige van uw werkgever

Na een jaar van arbeidsongeschiktheid is uw werkgever volgens de Wet Poortwachter verplicht om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Deze arbeidsdeskundige heeft als taak om te onderzoeken of u kunt re-integreren in uw huidige werk, al dan niet in aangepaste vorm. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de arbeidsdeskundige alternatieve opties bij andere werkgevers onderzoeken. Dit wordt vaak aangeduid als "het tweede spoor".

Meer weten?

Heeft u een ongeval meegemaakt dat mogelijk blijvende schade heeft veroorzaakt? Maak dan vrijblijvend en kosteloos een afspraak bij mij op kantoor in Roosendaal, of bij u thuis. Ik sta klaar om u te begeleiden en te zorgen voor de juiste ondersteuning, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de kosten. Uw recht op juridische bijstand is namelijk wettelijk gewaarborgd.

De kosten van een letselschadeadvocaat: Laat u niet weerhouden door financiële zorgen

De kosten van een letselschadeadvocaat

Als slachtoffer van een verkeersongeluk, een ongeval op de werkplek, een medische misser of een misdrijf is het vaak verstandig om deskundige juridische hulp in te schakelen, zoals die van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

De misvatting over kosten

"Dit kan ik niet betalen," hoor ik slachtoffers nog wel eens zeggen. Maar wist u dat de kosten van een advocaat betaald moeten worden door de (verzekeraar van de) veroorzaker van het ongeluk? Dat is in onze wet zo geregeld.

Focus op uw herstel

De gevolgen van een ongeluk zijn vaak ingrijpend. Als slachtoffer wilt u zich kunnen focussen op uw herstel. Discussie over schadeposten kan lastig zijn. Bovendien heeft u hier als slachtoffer vaak helemaal geen verstand van. Uw hoofd staat er misschien de eerste weken ook niet naar. Maar wat als uw letsel blijvend is en u bijvoorbeeld niet meer fulltime kunt werken of jarenlang hulp in de huishouding nodig heeft? Een aangeboden schadevergoeding kan royaal lijken, maar als u daar de rest van uw leven mee moet doen, dan is het belangrijk dat hier een zorgvuldige berekening aan ten grondslag ligt.

De rol van uw letselschadeadvocaat

Uw uiteindelijke totale schadevergoeding is opgebouwd uit een aantal schadeposten, die afhangen van de ernst en aard van uw letsel. Uw aanspraak op schadevergoeding moet worden onderbouwd met medische gegevens, die uw advocaat voor u opvraagt bij uw behandelaars en vertrouwelijk behandelt. Vervolgens wordt advies ingewonnen bij een medisch adviseur.

Al uw schadeposten moeten worden geïnventariseerd en berekend. Tot welke beperkingen in uw dagelijks leven leiden uw klachten? Heeft u inkomensverlies? Hoeveel uren per week heeft u huishoudelijke hulp nodig? Op basis van onder meer de aard, de ernst en de gevolgen van uw letsel, bepaalt uw letselschadeadvocaat ook het smartengeld. Dit is een vergoeding voor het leed, verdriet, pijn en de gevolgen van het letsel, bovenop de andere schadeposten.

Het proces en de kosten

Op deze manier wordt bepaald waar u recht op heeft en wordt de schadeclaim (of het afwikkelvoorstel) opgesteld. Vaak moet hierover worden onderhandeld met de tegenpartij of diens verzekeraar. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan een gerechtelijke procedure volgen.

Wie betaalt de letselschadeadvocaat?

De kosten van uw letselschadeadvocaat vormen ook een schadepost die door de aansprakelijke partij (meestal diens verzekeraar) moeten worden betaald. Twijfelt u eraan om een letselschadeadvocaat in te schakelen omdat u bang bent dat dit veel geld kost? Dat is dus niet nodig. Mijn juridische hulp kost u namelijk niets.

Voor deskundige en kosteloze juridische hulp

Bij vragen over letselschade of als u juridische bijstand nodig heeft, kunt u vrijblijvend een afspraak maken. Ik sta klaar om u te helpen en uw rechten te beschermen. U hoeft zich geen zorgen te maken over de kosten, want uw recht op juridische bijstand is wettelijk gewaarborgd.

Hoe wordt de mate van het inkomstenverlies bepaald bij letselschade?

Inkomstenverlies bij letselschade

Vaak is het verlies van inkomsten de grootste schadepost bij letselschade. Als u als slachtoffer niet meer kunt werken door een ongeluk en dus minder inkomen heeft, dan is dat schade. Als iemand anders het ongeluk heeft veroorzaakt, dan zal die schade vergoed moeten worden. Meestal door de verzekeraar van de veroorzaker. In deze blog ga ik in op het inkomstenverlies bij letselschade. En hoe uw carrièreperspectief hier invloed op heeft.

Het "would-be-onderzoek" door een arbeidsdeskundige

Hoe bepaalt u die schade? Soms wordt er door een arbeidsdeskundige een zogenaamd "would-be-onderzoek" uitgevoerd.

Het doel van dat onderzoek is in kaart te brengen hoe het met uw carrière (en inkomen) zou zijn gegaan zonder ongeluk. U kunt zich voorstellen dat dit tot veel discussie kan leiden. Als slachtoffer kunt u immers niet bewijzen hoe de toekomst uitgepakt zou hebben.

De discussie over het carrièreperspectief

Recentelijk boog de rechtbank Amsterdam zich over zo'n discussie. In die zaak was het slachtoffer in 2012 bij een verkeersongeval ernstig gewond geraakt en daardoor volledig en blijvend arbeidsongeschikt. Achmea, de verzekeraar van de aansprakelijke partij (de veroorzaker van het ongeluk), erkende de aansprakelijkheid, maar was het niet eens met het door het slachtoffer geschetste carrièreperspectief. Het slachtoffer kreeg vanwege de arbeidsongeschiktheid een uitkering, maar stelde dat hij zonder ongeluk veel meer zou hebben kunnen verdienen. Dat is de zogenaamde schade door het verlies van arbeidsvermogen.

De visie van de arbeidsdeskundige en de beslissing van de rechter

Het slachtoffer stelde dat hij zonder ongeval zou zijn doorgegroeid bij zijn werkgever en luchtverkeersleider zou zijn geworden. Daar hoort een bepaald inkomen bij dat aanzienlijk meer is dan de uitkering van het slachtoffer.

Er werd een arbeidsdeskundige ingeschakeld die aan de hand van de opleiding en werkervaring van het slachtoffer oordeelde dat het niet aannemelijk was dat het slachtoffer binnen enkele jaren luchtverkeersleider had kunnen worden. Wel zou deze assistent luchtverkeersleider kunnen zijn geworden.

Achmea is het daar niet mee eens. Zij stelt dat het carrièreperspectief minder rooskleurig zou zijn (en dat het slachtoffer dus minder inkomstenverlies zou hebben).

De rechter volgt het rapport van de arbeidsdeskundige. En bovendien: "volgens vaste rechtspraak is het zo dat aan de bewijslast van een benadeelde bij het begroten van de schade geen strenge eisen mogen worden gesteld. Het is de aansprakelijke veroorzaker van het ongeval die aan de benadeelde de mogelijkheid heeft ontnomen om zekerheid te verschaffen over wat in die hypothetische situatie zou zijn gebeurd."

Op zoek naar rechtvaardige schadevergoeding?

Heeft u een ongeluk gehad of een traumatische gebeurtenis meegemaakt, waar u mogelijk de rest van uw leven schade door lijdt? Maak dan vrijblijvend en kosteloos een afspraak op mijn kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis.

Letselschade bij whiplash, het blijft een lastige discussie

Als iemand een been breekt bij een ongeval is er weinig tot geen discussie over de vergoeding van de letselschade. Maar niet alle klachten die u overhoudt aan ongeval zijn direct zichtbaar. Het ligt vaak anders bij aanhoudende klachten die niet op een MRI of CT-scan te zien zijn. Terwijl een slachtoffer wel beperkt kan zijn in zijn doen en laten. Een typisch voorbeeld daarvan is de whiplash. Daarover vertel ik graag in deze blog meer.

Geen zichtbare lichamelijk oorzaak

Recent, in mei 2023, heeft het Gerechtshof zich weer gebogen over de discussie tussen een letselschadeslachtoffer en een verzekeraar. Het slachtoffer had na een verkeersongeval een whiplash opgelopen. De verzekeraar ontkende het verband tussen de klachten van het slachtoffer en het ongeval. De verzekeraar stelde dat er geen lichamelijke oorzaak voor de klachten was gevonden en weigerde om die reden verdere schade te vergoeden.

Dat is echter niet hoe het werkt. Het slachtoffer was onderzocht door een deskundige verzekeringsarts en er had een expertise door een neuroloog en een neuropsycholoog plaatsgevonden.

Het Gerechtshof was met de deskundigen van mening dat het ontbreken van een zichtbare lichamelijke oorzaak, nog niet betekent dat iemand geen klachten en beperkingen kan hebben. Dit is al jarenlang de gebruikelijke benadering bij dit soort klachten.

Toch een schadevergoeding bij een whiplash?

Ook al is er geen zichtbare lichamelijke oorzaak, dan kan er toch sprake zijn van letselschade die vergoed moet worden. Er moet beoordeeld worden of de gezondheidsklachten consistent, consequent en met samenhangend patroon aanwezig zijn. Bovendien moet vaststaan dat deze gezondheidsklachten voor de aanrijding niet bestonden, terwijl die klachten op zichzelf door de aanrijding veroorzaakt kunnen worden. Dat er geen alternatieve verklaring is voor de klachten. Als dat zo blijkt te zijn, moet er een schadevergoeding plaatsvinden.

Heeft u vragen over letselschade? Twijfelt u of een vergoeding mogelijk is? Maak dan vrijblijvend en kosteloos een afspraak bij mij op kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis.

Hoeveel smartengeld mag u behouden naast uw bijstandsuitkering?

Letselschade bijstandsuitkering

Als letselschadeslachtoffer van een ongeluk dat door iemand anders is veroorzaakt heeft u recht op een vergoeding van de geleden schadeposten. Denk hierbij aan kosten voor geneeskundige behandelingen, het inschakelen van huishoudelijke hulp, aanpassing van je woning, kosten door inkomstenverlies, etc.

Daarbovenop, kunt u recht hebben op smartengeld, ook wel immateriële schadevergoeding genoemd. Als u een bijstandsuitkering heeft, kan smartengeld problemen geven. Ik leg in deze blog uit hoe het zit en wat er veranderd is.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor al het leed, de pijn en het verdriet na een ongeval. Bij blijvend letsel wordt u de rest van uw leven iedere dag geconfronteerd met het letsel. Als compensatie daarvoor dient dus smartengeld.

De regels waren per gemeente anders

Wat nu als u als slachtoffer een bijstandsuitkering heeft? In Nederland werd hier tot nu toe door iedere gemeente verschillend mee omgegaan. In de ene gemeente mag een slachtoffer € 2.500,- zelf houden van deze vergoeding, in een andere gemeente € 90.000,-. Vervolgens moet het slachtoffer dan eerst het smartengeld “opeten” voordat de bijstandsuitkering weer wordt uitgekeerd.

Of dit eerlijk is? Sommigen vinden van wel, want de bijstand is een vangnet als je echt geen andere middelen hebt om van te leven, zo is hun argument. Maar daar wordt door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) anders over gedacht. In april 2023 is over dit punt namelijk een belangrijke uitspraak gedaan.

Smartengeld voor de rest van uw leven

De CRvB oordeelde dat smartengeld bij blijvend letsel bedoeld is voor het resterende deel van het leven van het slachtoffer. Voor de vraag of (een deel van) het smartengeld door het slachtoffer behouden mag worden, moet volgens de CRvB het smartengeldbedrag gedeeld worden door het aantal jaren waarin het slachtoffer naar verwachting nog te leven heeft.

Het uit die berekening voortvloeiende bedrag per jaar is volgens de CRvB bepalend voor de vraag of de ontvangen smartengeldvergoeding door het slachtoffer mag worden behouden naast het houden van het recht op de bijstandsuitkering.

Voor mij als letselschadeadvocaat is dit een belangrijke uitspraak. Het geeft namelijk een concreet handvat voor de positie van een bijstandsgerechtigd letselschadeslachtoffer. Meer lezen over de hoogte van een schadevergoeding bij letselschade? Ook daar heb ik een blog over geschreven.

Heeft u vragen over het voorstel van de tegenpartij, over de hoogte van het smartengeld of over het standpunt van de gemeente in uw letselschadezaak? Maak dan vrijblijvend en kosteloos een afspraak bij mij op kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis.

Uw rechten en plichten na twee jaar arbeidsongeschiktheid

In onze wet is opgenomen dat een werkgever bij ziekte (of arbeidsongeschiktheid) twee jaar lang een loondoorbetalingsverplichting heeft. Maar wat veel mensen niet weten is dat die termijn verlengd wordt als het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt. Een loonsanctie, loondoorbetalingsverplichting? Ik realiseer me dat deze termen onduidelijk kunnen zijn. In deze blog leg ik uit wat uw rechten en plichten zijn na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Vaststellingsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Regelmatig krijg ik vragen van werknemers die twee jaar arbeidsongeschikt zijn en die van hun werkgever een aanbod hebben gekregen een vaststellingsovereenkomst (VSO) te ondertekenen. Daarmee tekenen ze voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Kan deze VSO na twee jaar ziekte altijd getekend worden zonder het recht op een uitkering te verliezen? Nee! Hoe vervelend dat soms voor beide partijen ook kan zijn.

Als je twee jaar arbeidsongeschikt bent, is je werkgever niet langer verplicht om je loon door te betalen en vervalt de ontslagbescherming. Je mag dan dus ontslagen worden. Ontslag met wederzijds goedvinden, dus met een vaststellingsovereenkomst kan dan een oplossing zijn. Het moet dan echter wel duidelijk zijn dat je twee jaar arbeidsongeschikt bent en dat zowel de werknemer als de werkgever er alles aan hebben gedaan om de arbeidsongeschikte werknemer te laten re-integreren.

Hoe zit het met de uitkering?

Als de werknemer namelijk na die twee jaar een beroep moet doen op een uitkering van het UWV, dan beoordeelt het UWV de re-integratieverplichtingen. Als het UWV van mening is dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan, kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen van nog een jaar. Dan moet de werkgever dus nog een jaar het loon doorbetalen.

Op moment dat een werknemer dan al heeft ingestemd met het einde van de arbeidsovereenkomst, dan levert dat een verwijtbaar ontslag op en krijgt je als werknemer helemaal niets (geen WIA, geen salaris, geen WW).

Verder is een voorwaarde voor het mogen instemmen met ontslag, dat er geen zicht is op een spoedig herstel. En tot slot moet de mate van arbeidsongeschiktheid zijn vastgesteld door de bedrijfsarts en moet het UWV hebben geoordeeld dat er sprake is van minimaal 35% om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering als die nodig is.

Niet zomaar tekenen dus!

Kortom: nogal wat voorwaarden om na je ontslag voor een uitkering in aanmerking te komen. Als je daar niet zeker van bent, dan is het heel onverstandig om je handtekening onder een VSO te zetten.

Heeft u vragen over de situatie op uw werk? Maak dan vrijblijvend en kosteloos een afspraak bij mij op kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis.