Schadevergoeding van de passagier bij een auto-ongeluk

In mijn praktijk merk ik regelmatig dat passagiers die gewond raken bij een auto-ongeluk een beroep doen op de inzittendenverzekering. Maar die verzekering vergoedt vaak niet alle schade.

Veel van deze verzekeringen keren namelijk een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden. Maar hoe zit het dan met andere kosten, zoals gemiste inkomsten en het eigen risico van je zorgverzekering na een bezoek aan het ziekenhuis?

Letselschade | Verkeersongeval | Claase

Ook een passagier heeft recht op volledige schadevergoeding

Een passagier die gewond raakt bij een auto-ongeluk dat door de schuld van de bestuurder is ontstaan heeft recht op volledige schadevergoeding op grond van de WA-verzekering van de auto. Hij hoeft dus geen genoegen te nemen met een vast bedrag uit een inzittenden-verzekering. Zo’n bedrag dekt vaak niet alle schade. Bovendien is er heel vaak geen sprake van ‘blijvende invaliditeit’.

Bijvoorbeeld bij één van mijn cliënten, die als passagier gewond was geraakt. Ook hij wist niet dat hij recht had op vergoeding van alle schade die hij had geleden. De auto was verzekerd en er was ook een inzittenden verzekering. Die verzekering keerde een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Daarvan was gelukkig geen sprake, mijn cliënt had ‘alleen’ glas in zijn hoofd gekregen en een gebroken pols. Na de nodige hechtingen en een in het gips gezette gebroken pols mocht hij het ziekenhuis weer verlaten.

Schadeposten

Vanwege zijn gebroken pols had hij een aantal weken nauwelijks kunnen werken. Daarnaast had hij (ZZP-er) een grote opdracht moeten laten schieten. Met natuurlijk inkomstenverlies tot gevolg. Na 6 weken kreeg hij van zijn zorgverzekering een rekening voor zijn eigen risico. Dat vanwege de rit met de ambulance naar het ziekenhuis. Mijn cliënt wist tot dat moment niet dat hij al zijn schade vergoed kon krijgen.

Volledige schadevergoeding voor passagier bij auto-ongeluk

De WA-verzekeraar van de auto waarin hij zat was verplicht zijn schade te vergoeden. Het ongeluk was namelijk veroorzaakt door de bestuurder van het voertuig. Hij werd hierop door een medewerker van zijn zorgverzekering gewezen. Zij raadde hem aan contact op te nemen met een letselschadeadvocaat en zo kwam hij bij mij. Ik heb samen met hem zijn schadeposten doorgelopen en deze ingediend bij de WA-verzekeraar van de auto. Binnen 3 weken had hij een voorschot op zijn schadevergoeding op zijn bankrekening.

Schakel een letselschadespecialist in

Een advocaat die gespecialiseerd is in letselschade kan een slachtoffer begeleiden bij het vaststellen van de schade en het verkrijgen van een vergoeding. Schakel daarom als verkeersslachtoffer (dus ook als passagier) altijd een gespecialiseerd advocaat of belangenbehartiger in zodat de vergoeding van alle kosten voor je geregeld wordt en je je zelf kunt focussen op het herstel!

Ben jij als passagier gewond geraakt? Ik help je kosteloos met het verhalen van je schade. Neem contact met mij op voor een afspraak.