Advocaat in Zeeland en Zuidwest-Brabant | Advocatenkantoor Claase

letselschade bij verkeersongeval

Letselschade door een verkeersongeval?

Jaarlijks lopen ruim 20.000 mensen in ons land ernstig letsel op bij een verkeersongeval. Daarnaast is er een categorie mensen die na een ongeluk het ziekenhuis dezelfde dag nog mag verlaten. Uiteraard zijn de gevolgen voor deze 2 categorieën niet te vergelijken, maar voor beiden geldt dat bijstand en advies door een letselschade advocaat vaak…

Volledige artikel
schade door een hondenbeet

Wie vergoedt mijn schade?

Cliënten laten me heel vaak zien dat er veel misverstanden bestaan over aansprakelijkheid en de vergoeding van letsel en schade. Zo kwam ik laatst met iemand in gesprek over een hondenbeet. “Gelukkig is iedere Nederlander daarvoor verzekerd”, stelde de persoon in kwestie. Dat is dus helaas NIET het geval. WA-verzekering niet verplicht Volgens de statistieken…

Volledige artikel
Bijzondere curator

Wat is een bijzondere curator en wanneer wordt die ingeschakeld?

Met regelmaat treed ik op als bijzondere curator. Hoe gaat dat en wat is een bijzondere curator eigenlijk? Een korte toelichting. Een bijzondere curator komt op voor de belangen van het kind, in en buiten de rechtszaal. De bijzondere curator wordt door de rechter benoemd. Het gaat dan om zaken waarin sprake is van een …

Volledige artikel

Smartengeld: heb jij recht op vergoeding van affectieschade?

Vanaf 1 januari 2019 hebben naasten van slachtoffers recht op vergoeding van affectieschade, ik schreef er al eerder over. Naasten die door een fout van een ander een dierbare hebben verloren, hebben nu recht op smartengeld. Dit geldt ook voor naasten van wie een dierbare ernstig of blijvend letsel heeft opgelopen. Denk bijvoorbeeld aan een…

Volledige artikel

Smartengeld is erkenning en compensatie voor leed

Smartengeld wordt door veel slachtoffers gezien als een belangrijk onderdeel van hun schadevergoeding. Het geeft een stukje erkenning voor het leed dat hen is aangedaan. Smartengeld vormt bovendien compensatie voor lichamelijke pijn, geestelijk leed of vermindering van levensvreugde. In mijn praktijk komt het heel vaak voor dat slachtoffers geen duidelijk beeld hebben van smartengeld. De…

Volledige artikel
Familierecht voogdij

Zeggenschap kind bij scheiding: Mag een kind van 12 jaar of ouder zelf kiezen bij welke ouder hij of zij wil wonen?

Vrijwel wekelijks krijg ik deze vraag. Het is volgens mij één van de grootste misverstanden binnen het familierecht. Het antwoord is dus nee, kinderen van twaalf jaar en ouder mogen niet zelf bepalen bij welke ouder hij of zij wil wonen. Maar hoe zit het dan wel? Kinderen zijn tot hun 18e minderjarig. Tot een…

Volledige artikel
indexering alimentatie

Hoe werkt indexering van de alimentatie?

Alimentatie indexeert jaarlijks, dit betekent kort gezegd dat het alimentatiebedrag elk jaar wordt verhoogd. Het komt erg vaak voor dat dit niet of niet correct wordt gedaan, vooral omdat hier niet bij wordt stilgestaan of omdat men hiervan niet op de hoogte is. Wat is indexering, waarom bestaat het en hoe werkt het?

Volledige artikel

Herziening partneralimentatie; de stand van zaken

Partneralimentatie staat al lange tijd ter discussie. Ik merk dat daarover op dit moment veel onduidelijkheid bestaat. Veel mensen verkeren in de veronderstelling dat er geen 12 jaar partneralimentatie betaald hoeft te worden. Hoe zit het nu en wat is op dit moment de stand van zaken?

Volledige artikel

Weet jij waar je recht op hebt als slachtoffer van een ongeval?

Er zijn in Nederland zogenaamde Letselschade Richtlijnen opgesteld die van toepassing zijn op de meeste ‘standaard’ letselzaken. In deze richtlijnen is voor een aantal schadecomponenten opgenomen

Volledige artikel

Nieuw Huwelijksvermogensrecht: wat is er veranderd en voor wie?

Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht veranderd. Wat is er nu eigenlijk veranderd en belangrijker nog: wat zijn de gevolgen voor jouw huwelijk of echtscheiding?

Volledige artikel