Wie betaalt schade veroorzaakt door uw minderjarige kinderen?

Wie betaalt schade veroorzaakt door uw minderjarige kinderen

Stel uw kind van 13 jaar veroorzaakt schade. Wie betaalt schade veroorzaakt door uw minderjarige kinderen? Vaak zijn dat de ouders! 

Hoe het allemaal precies in elkaar zit, leg ik uit in dit blog. Er zijn zoals meestal het geval is, best wat nuanceverschillen. Zo is de leeftijd van uw kind relevant, maar ook of het kind eerder risicovol gedag heeft laten zien.

Allereerst zijn er qua minderjarige leeftijd in de wet drie categorieën opgenomen:

  • Kinderen tot 14 jaar
  • Kinderen van 14 en 15 jaar
  • Kinderen vanaf 16 jaar

Bij schade door jonge kinderen is de ouder aansprakelijk

Dat klinkt logisch. Een jong kind kan niet aansprakelijk zijn. Als kinderen jonger dan 14 jaar door een “doen” schade veroorzaken, dan is de ouder aansprakelijk. Wel is het zo dat de actie die het kind deed onrechtmatig moet zijn. Als we de leeftijd 'wegdenken' en dezelfde actie door een volwassene zou zijn gedaan, deze actie onrechtmatig zou zijn geweest.

Een voorbeeld: een sneeuwbal met een steen erin tegen een ruit gooien. Als een volwassene dit zou doen, dan zou dit onrechtmatig zijn. Als een kind jonger dan 14 dit doet, is dit ook onrechtmatig. Dan zijn de ouders dus aansprakelijk en moeten zij de schade vergoeden.

Ook het verleden van een kind telt mee

Bij 14 en 15 jarigen geldt ook dat de ouders aansprakelijk zijn. Maar hier zit een nuanceverschil. Dit geldt alleen als hen niet kan worden verweten dat zij de gedraging van hun kind niet hebben tegengegaan.

Wat wordt hiermee bedoeld? Als een kind al vaker risicovol gedag heeft laten zien, en de ouders weten dit, kunnen van de ouders meer voorzorgmaatregelen worden verwacht dan bij een kind dat altijd heel braaf is.

Wie betaalt schade veroorzaakt door uw minderjarige kinderen 2

Weer een voorbeeld: een 15-jarig kind dat al eerder brand had gesticht en dat ernstige gedragsproblemen heeft, gaat ergens werken. Hij krijgt ruzie op zijn werk en sticht weer brand.

De ouders hadden in dat geval de werkgever moeten waarschuwen. Dat hebben zij niet gedaan en daarom oordeelde de rechter dat zij aansprakelijk waren voor de schade. Zij moesten dus de schade van de werkgever vergoeden.

Zijn kinderen al ouder, dan zijn ze zelf aansprakelijk

Voor schade veroorzaakt door minderjarige kinderen die ouder zijn dan 16 geldt dat de kinderen meestal zelf aansprakelijk zijn, een uitzondering daargelaten.

Zorg voor een gezinsaansprakelijkheidsverzekering

De kosten veroorzaakt door uw kind kunnen soms behoorlijk oplopen. Gelukkig kunt u zich hiervoor verzekeren. Dit kan met een gezinsaansprakelijkheidsverzekering. Met deze verzekering zijn u, uw gezinsleden en zelfs uw huisdieren wereldwijd verzekerd tegen schade toegebracht aan derden.

Waar kunt u terecht met vragen over een schadevergoeding?

Heeft u vragen over veroorzaakte (letsel)schade door uw kinderen? Of heeft u zelf schade opgelopen door toedoen van een kind? Neem vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak!

 

Werkgeversaansprakelijkheid bij letsel door ongeval met mes

Werkgeversaansprakelijkheid bij letsel door ongeval met mes

Een werknemer snijdt zich tijdens zijn werk met een stanleymes en loopt ernstig peesletsel aan zijn duim op. Het gevolg is dat hij na een jaar nog steeds geen knijpkracht in zijn hand heeft. Zijn werk bestond uit het openmaken van verpakkingen. Dat een stanleymes scherp is en dat je je aan een mes kunt snijden weet iedereen. Had hij zelf voorzichtiger moeten zijn? En blijft deze jongeman daarom zelf met zijn schade zitten?

Is veilig werken de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer?

Het antwoord is nee. Hoewel veel mensen zullen denken: “dat is toch nu eenmaal het risico? Met een mes kun je je snijden, dat kan je thuis ook overkomen”, is in dit geval de werkgever aansprakelijk voor het letsel. Ik leg je uit waarom.

Werkgeversaansprakelijkheid bij letsel door ongeval met mes-2Medewerkers kunnen minder oplettend worden bij dit soort werk

Het werk van de medewerker in kwestie hield in dat hij per uur tientallen dozen moest opensnijden. Snelheid was een vereiste. Het is een feit dat werknemers bij herhalend werk gaandeweg slordiger en minder oplettend worden. Zelfs al kan dit een gevaar voor ze opleveren. Het werken vanuit automatisme gaat meestal goed, maar het kán dus een keer misgaan.

Een veilige werksituatie creëren

Een werkgever moet hier rekening mee houden en erop toezien dat er veilig wordt gewerkt. Zo moeten er uit voorzorg duidelijke instructies worden gegeven, om ongelukken te voorkomen (bijvoorbeeld ‘van je af snijden’ met een stanleymes). In dit geval was er bovendien zelfs een goedkoop en effectief beschermingsmiddel op de markt: een snijbestendige handschoen. Die kregen de collega’s van het slachtoffer een week na zijn ongeluk….

Werkgever is aansprakelijk, want hij heeft een zorgplicht

De werkgever is in dit geval aansprakelijk voor de schade van het slachtoffer. Ten eerste vanwege het gebrek aan toezicht op de naleving van de veiligheidsvoorschriften, maar ook door het ontbreken van effectieve beschermingsmiddelen. Hieruit blijkt maar weer dat de zorgplicht van een werkgever voor de veiligheid van haar werknemers ver gaat. Ook al voelt u zich als werknemer zelf ‘schuldig’ aan uw ongeluk, volgens onze wet is toch vaak uw werkgever aansprakelijk voor uw letselschade.

Man raakt tijdens werk vingers kwijt, werkgever acht zich niet aansprakelijk

Een werknemer raakt tijdens zijn werk op een zaterdag gewond doordat een visfileermachine uit balans raakt. Hierbij raakt de man drie vingers kwijt en wordt naar de spoedeisende hulp gebracht. Volgens de man is zijn werkgever aansprakelijk voor zijn letsel en de daaruit voortkomende kosten. Bovendien is de man arbeidsongeschikt geraakt. De werkgever denkt hier anders over. De kantonrechter stelt de werknemer in het gelijk. De werkgever had immers voor een veilige werksituatie moeten zorgen, maar heeft dat in dit geval niet gedaan volgens de rechter. De werkgever kan hiervoor natuurlijk tegenbewijs indienen, maar in de praktijk is de aansprakelijkheid bijna niet te weerleggen door werkgevers. In veel gevallen worden slachtoffers in het gelijk gesteld.

Wilt u weten waar u in uw situatie recht op heeft?

Heeft u vragen over de schadevergoeding waar u als werknemer als gevolg van een ongeluk op het werk recht op heeft? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met mij op.

Uw schadevergoeding als slachtoffer van een misdrijf

schadevergoeding misdrijf

Strafbare feiten, zoals een mishandeling of een aanrijding, hebben vaak flinke gevolgen voor een slachtoffer. Psychologische schade, lichamelijke schade (letselschade) en schade aan uw bezittingen of voertuig. Als slachtoffer kunt u die schade op verschillende manieren verhalen op de dader; één daarvan is via het strafproces.

Een schadeclaim richting de dader van het misdrijf

U kunt een schadeclaim indienen als zogenaamde ‘benadeelde partij in het strafproces’. Dat is een relatief makkelijke manier om schade op de dader te verhalen. Als slachtoffer presenteert u uw schade in het strafproces en heeft u het recht om tijdens de strafzitting uw verhaal te doen. De strafrechter beoordeelt dan welke schade u heeft opgelopen en in welke mate. Als hij zonder al te veel moeite de schade kan vaststellen en de dader wordt schuldig verklaard, dan kan de rechter bepalen dat de dader uw schade moet vergoeden.

Het verband tussen de schade en het misdrijfslachtoffer misdrijf

Wel moet de schade voor de rechter relatief makkelijk vast te stellen zijn en moet het zo zijn dat die schade in rechtstreeks verband staat met het feit waarvoor de dader wordt veroordeeld. Als de vorderingen voor de schadevergoeding te complex zijn, dan kan de strafrechter bepalen dat dit een onevenredige belasting voor het strafproces is en moet u alsnog met uw vorderingen naar de civiele rechter.

Wat als de dader de schade niet wil of kan vergoeden?

Omdat het soms een probleem oplevert om de schade daadwerkelijk vergoed te krijgen van de dader, bijvoorbeeld omdat hij het geld daarvoor niet heeft, biedt de overheid hulp. Er kan een schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd in het strafproces. In dat geval neemt het CJIB de incasso over en krijgt u als slachtoffer de schade via de overheid vergoed, zij gaan voor u achter de dader aan om hem het bedrag te laten betalen. 

Raadpleeg ook in deze gevallen een letselschade-advocaat

Een letselschadeadvocaat kan u helpen bij het vorderen van opgelopen schade in het strafproces. Heeft u vragen over de schadevergoeding waar u als gevolg van een misdrijf recht op hebt? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met mij op.

Dader onbekend bij een verkeersongeval – hoe zit het met uw schadevergoeding?

dader onbekend verkeersongeval

Helaas krijg ik soms slachtoffers van een verkeersongeval in mijn praktijk, waarbij de veroorzaker van het ongeluk is doorgereden. Afgezien van het feit dat dit voor een slachtoffer verschrikkelijk is en tot boosheid en ongeloof leidt, roept het ook vragen op. Want hoe zit het in dat geval met de vergoeding van de schade? Lees meer

Smartengeld: in welke situatie heeft u waar recht op?

smartengeld

In mijn letselschadepraktijk geeft de post ‘smartengeld’ nogal eens reden tot discussie. Dat komt vaak omdat een slachtoffer denkt dat hij of zij van het uitbetaalde smartengeld ‘alles’ moet doen en omdat in de media vaak alleen de hele hoge bedragen aan smartengeld genoemd worden. Niets is minder waar, smartengeld wordt uitgekeerd náást de vergoeding van bijvoorbeeld beschadigde spullen of zorgkosten. Lees meer

Werkgeversaansprakelijkheid bij val vanaf hoogte

Werkgeversaansprakelijkheid bij val

Een buschauffeur valt bij onderhoudswerkzaamheden aan het dak van zijn bus van de ladder en raakt gewond. Hij vraagt vergoeding van zijn schade aan zijn werkgever, maar vangt bot. De kantonrechter is van mening dat de werkgever niets verkeerd heeft gedaan en oordeelt dat de buschauffeur geen recht heeft op schadevergoeding. Lees meer

Loondoorbetaling aan uw medewerker na een ongeluk; u kunt dit terugvorderen bij de veroorzaker

loondoorbetaling medewerker ongeluk

Een ongeluk of medische fout heeft soms flinke gevolgen voor het slachtoffer, maar ook voor u als werkgever. Als werkgever bent u immers op grond van onze wet twee jaar lang verplicht tot 70% loondoorbetaling aan uw medewerker na het ongeluk. En vaak heeft u ook nog een vervanger nodig, bent u verplicht te zorgen voor re-integratie van uw werknemer en zijn er soms kosten verbonden aan het aanpassen van de werkplek. Lees meer