Wat zijn de veranderingen in de arbeidsvoorwaardenwetgeving?

Deze maand verandert er een aantal zaken in het arbeidsrecht. Zo moet een werkgever in sommige gevallen gratis scholing aan gaan bieden, is een verbod op nevenwerkzaamheden niet zomaar meer mogelijk en heeft een werknemer recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof.

Grote kans dat u te maken krijgt met één van deze zaken! Ik zal in deze blog uitleggen wat er allemaal precies verandert!

Het kosteloos aanbieden van opleiding

Vanaf 1 augustus moet een werkgever de voor het werk verplichte scholing gratis aanbieden. Bovendien moet de scholing zo veel mogelijk tijdens het werk plaatsvinden. De werkgever mag na het einde van het dienstverband (een deel van) de kosten niet meer terugvorderen.

Het zogenaamde klassieke ‘studiekostenbeding’ is hiermee van de baan. Voor studies en cursussen die niet verplicht zijn, blijft het studiekostenbeding overigens nog wel mogelijk.

Het verbod op het nevenwerkzaamhedenbeding

De titel zegt 't al: er geldt een verbod op het nevenwerkzaamhedenbeding. Dit geldt ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten! Dit betekent dat het niet meer is toegestaan om zomaar te verbieden dat een werknemer naast zijn werk nog bij een andere werkgever werkt.

Een werknemer mag dus ook niet om die reden ontslagen worden. Dat zal overigens wel lastig te bewijzen zijn als een werkgever ook nog een andere ontslagreden heeft.

Vanaf 1 augustus is het ook zo dat werkgevers werknemers beter en duidelijker moeten informeren over een aantal onderwerpen, waaronder het loon en de manier van betalen, het recht op verlof, de procedure en eisen voor de opzegging.

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf deze maand krijgen ouders een deel van het ouderschapsverlof betaald. Tot het kind 1 jaar is, kan een ouder negen weken lang met verlof terwijl 70 procent van het salaris wordt uitbetaald door het UWV. Sommige werkgevers zullen dit aanvullen tot 100 procent. De nieuwe regeling geldt alleen voor ouders in loondienst.

Het nieuwe verlof komt bovenop de bestaande verlofregelingen. In totaal hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste zeven jaar van een kind.

Als niet alle negen betaalde weken verlof worden opgenomen, dan kunnen deze worden toegevoegd aan de resterende onbetaalde weken.

Toch nog vragen?

Ik kan me voorstellen dat deze blog alsnog vragen bij u oproept. Niet elke situatie is hetzelfde! Bel me gerust voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak bij mij op kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis.

Heeft een werknemer altijd recht op schadevergoeding bij een arbeidsongeval?

arbeidsongeval schadevergoeding

Wat zijn de gevolgen als u als werknemer gewond raakt bij een arbeidsongeval? Wie is er dan aansprakelijk en heeft u dan recht op een schadevergoeding voor uw opgelopen letsel?

Hier is vaak onduidelijkheid over. Sommige mensen denken dat als het ongeluk de schuld is van de werknemer, u dan zelf voor de schade opdraait. Anderen denken dat een werkgever altijd aansprakelijk is als er iets tijdens het werk gebeurt met letsel tot gevolg. Maar hoe zit het nu écht? Ik leg het in dit blog uit. De waarheid ligt een beetje in midden...

Betaalt de werkgever een schadevergoeding na een arbeidsongeval?

In onze wet is geregeld dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die u als gevolg van een bedrijfsongeval heeft geleden. Ténzij hij aantoont dat hij voldoende maatregelen heeft genomen en aanwijzingen heeft gegeven om het ongeval te voorkomen.

Hierin ligt de lat hoog voor de werkgever, maar is het lastig, zo niet onmogelijk, voor de werkgever om alle ongelukken te voorkomen. Zo ver gaat de verplichting ook niet. Veel werkgevers zijn gelukkig verzekerd voor arbeidsongevallen, zodat de discussie over het ongeluk en de gevolgen daarvan meestal met de verzekeraar van uw werkgever en uw letselschadeadvocaat wordt gevoerd.

Hoe hoog de schadevergoeding vervolgens is, hang van verschillende factoren af. Daar heb ik eerder een blog over geschreven.

Wat als de schuld bij de werknemer ligt?

Ook als het ongeluk de schuld is van de werknemer, kan uw werkgever aangesproken worden voor de vergoeding van uw schade. Bij routinematige opdrachten werkt u namelijk vaak minder oplettend en moet uw werkgever extra toezicht houden op naleving van de voorschriften.

Het kan daarom zijn dat uw werkgever aansprakelijk is voor uw schade als u door een slordigheidsfout of onder werkdruk een ongeluk krijgt op uw werk en uw werkgever onvoldoende toezicht heeft gehouden.

Maar in hoeverre is dit toezicht dan nodig?

Als het gaat om “een alledaagse huis-tuin-en-keukenactiviteit” worden er van de werkgever geen bijzondere instructies verwacht en is er van aansprakelijkheid van de werkgever niet snel sprake.

Een voorbeeld uit de praktijk. Een aantal maanden geleden bepaalde het Gerechtshof dat een werkgever niet aansprakelijk was voor de val van een werknemer van een ladder. Het Hof oordeelde dat de werknemer in kwestie een zeer bekwame en ervaren medewerker was, die al vele jaren voor deze werkgever werkte.

De klus die hij moest doen was eenvoudig en had hij al vaker gedaan: iets staande op een ladder vasthouden. Hij stond op een zware, industriële ladder die voorzien was van wegglijbeveiliging. De ladder had een laddervoet met aan beide uiteinden antislip. Door de manier waarop de ladder tegen de muur stond, door de laddervoet met antislip en het gewicht dat zich op dat moment op de onderzijde van de ladder bevond, kon de ladder niet bewegen. De ladder voldeed aan de nieuwste NEN-normen en was geschikt voor professioneel gebruik.

De werknemer is bij het afdalen gevallen. Het Hof is van oordeel dat in dit concrete geval de werkgever voldoende heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht om te voorkomen dat de werknemer zou vallen.

Maar zo is dus elk geval anders. Het is dus niet zo dat als u van een ladder valt, de schuld altijd bij uzelf ligt. Dit hang af van vele factoren. En daarom is het belangrijk altijd te informeren bij een letselschadeadvocaat wat uw rechten zijn.

Waar kunt u terecht met vragen over een schadevergoeding na een arbeidsongeval?

Bent u betrokken geweest bij een ongeluk op het werk wilt u meer weten over uw mogelijkheden voor een schadevergoeding? Neem vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak!

 

Hoe zit het met een transitievergoeding bij ontslag?

Hoe zit het met een transitievergoeding bij ontslag?

Als u wordt ontslagen komt er veel op u af. Na een vervelend gesprek met uw werkgever blijft u wellicht met vragen zitten. Een veel gestelde vraag is bijvoorbeeld op welke vergoeding(en) men recht heeft bij ontslag. In dit blog vertel ik meer over de transitievergoeding en de WW-uitkering bij ontslag.

Hoe hoog is een transitievergoeding?

Als uw werkgever het dienstverband beëindigt, moet hij een transitievergoeding betalen. De hoogte daarvan is 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dus met een dienstverband van 3 jaar is de ontslagvergoeding 1 maandsalaris.

Moet de transitievergoeding altijd betaald worden?

Nee, als u zelf ontslag neemt of als er sprake is van een ontslag op staande voet ontvangt u geen transitievergoeding. Ook niet als u samen met uw werkgever afspreekt dat u de arbeidsovereenkomst eindigt.

Het kan ook zijn dat er in uw CAO iets anders staat. Maar dat mag alleen als het gaat om een zogenaamd ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Hoe zit het met een vaststellingsovereenkomst?

Vaak wordt er in onderling overleg afgesproken dat het beter is de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld (ook wel VSO genoemd).

Daarin staat dat de partijen niet meer samen verder willen en dat de werkgever daarom het initiatief heeft genomen de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het staat u vrij hierin af te spreken wat u wil. Ik raad wel aan de overeenkomst door een jurist of advocaat te laten nakijken!

 

Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering?

Dat heeft u alleen als er geen sprake is van verwijtbare werkloosheid. Als u zelf ontslag heeft genomen of u bent op staande voet ontslagen, dan krijgt u dus geen WW-uitkering.

Wel even een belangrijk punt om rekening mee te houden is de opzegtermijn. Als u akkoord gaat met het einde van uw dienstverband zonder dat de opzegtermijn is gerespecteerd, dan zal het UWV uw WW-uitkering pas betalen nadat de opzegtermijn alsnog is verstreken.

Het is overigens niet zo dat de transitievergoeding eerst “opgegeten” moet worden voordat u een WW-uitkering krijgt. Dat staat er los van. Een transitievergoeding is niet bedoeld als vervangend inkomen. Het is een aanvulling op een eventueel lager inkomen of kan gebruikt worden voor een omscholingscursus. U mag dus zelf weten hoe u deze vergoeding besteedt.

Rol van de arbeidsrechtadvocaat

Als arbeidsrechtadvocaat help ik werknemers bij problemen op hun werk en dus ook bij het einde van hun arbeidsovereenkomst of ontslag. Heeft u in uw ontslagzaak vragen over uw vergoeding, of heeft u andere vragen? Neem vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak.

Het einde van uw arbeidsovereenkomst en het recht op WW

recht op WW

Heeft u als werknemer recht op een werkloosheidsuitkering (WW) als uw contract door uw werkgever beëindigd wordt? En wat als u een vaststellingsovereenkomst hebt getekend, waarin wordt verklaard dat u als werknemer niets te verwijten valt? In dit artikel leg ik u uit waarom u goed op moet letten als u met zo’n overeenkomst akkoord gaat. Lees meer

Ziek en het einde van uw arbeidsovereenkomst

einde arbeidsovereenkomst

Mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst zomaar opzeggen als u (langdurig) ziek bent? Nee, dat mag niet. Toch weet niet iedere werknemer welke rechten hij of zij heeft. Helaas proberen sommige werkgevers daar misbruik van te maken en dringen aan op betermelding en een beëindigingsovereenkomst. Hoe zit het precies? Lees meer

Ontslag op staande voet is vaak niet rechtsgeldig

ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet heeft verstrekkende gevolgen voor een werknemer. Zo krijgt hij of zij bijvoorbeeld geen WW-uitkering; een ontslag op staande voet is namelijk een verwijtbaar ontslag. Daarnaast moet de werknemer de werkgever vaak óók nog een vergoeding betalen. In bepaalde gevallen is deze vorm van ontslag terecht, maar niet altijd. In dit artikel vertel ik u meer over deze vorm van ontslag en in welke gevallen dit wel of niet rechtsgeldig is. Lees meer

Wie is er verantwoordelijk voor een ongeluk tijdens uw werk?

ongeluk tijdens het werk, wie is er verantwoordelijk

Ze zeggen dat de meeste ongelukken in en rondom het huis gebeuren, maar ook tijdens het werk zit een ongeluk helaas vaak in een klein hoekje. Meestal is uw werkgever daarvoor aansprakelijk, ook als het ongeluk misschien uw eigen schuld of gewoon domme pech lijkt te zijn is dat het geval. Lees meer

Uitzendkracht en letselschade

Ik maak het regelmatig mee dat uitzendkrachten tijdens hun werk letsel oplopen. Vaak weten ze niet bij wie ze hun schade kunnen claimen. Ze weten namelijk vaak niet bij welke werkgever ze formeel te werk waren gesteld.

Het uitzendbureau willen ze niet aanspreken. Dat had volgens hen namelijk geen schuld aan het ongeval. Bovendien zijn ze er soms bang voor dan in de toekomst geen werk meer te krijgen.

De werkomstandigheden worden bepaald door het bedrijf waar je te werk bent gesteld.  Met dat bedrijf heb je als uitzendkracht geen arbeidsovereenkomst. Je bent namelijk in dienst bij het uitzendbureau. Kortom: als uitzendkracht kan het zijn dat je geen idee hebt bij wie je nu moet zijn voor het verhalen van je letselschade.

In onze wet is bepaald dat je zowel het uitzendbureau als het inlenende bedrijf mag aanspreken. Op een werkgever rust een zware plicht richting jou als uitzendkracht: er moet een veilige werkomgeving gecreëerd worden. Als jou tijdens je werk iets overkomt moet je werkgever aantonen dat hij zijn zorgplicht voor een veilige werkplek niet heeft geschonden. Vaak  lukt hem dat niet. Deze regels gelden ook voor het uitzendbureau. Het is maakt niet uit of het uitzendbureau iets te zeggen had over de manier waarop jij je werk moest doen. Je kunt dus als uitzendkracht zowel het uitzendbureau als het bedrijf waar je werkte aanspreken.

Schade opgelopen tijdens je werk als uitzendkracht? Schakel een letselschade-specialist in!

Een advocaat die gespecialiseerd is in letselschade kan een slachtoffer begeleiden bij het vaststellen van de schade en het verkrijgen van een vergoeding. Schakel daarom als werknemer of uitzendkracht altijd een gespecialiseerd advocaat of belangenbehartiger in zodat de vergoeding van alle kosten voor je geregeld wordt en je je zelf kunt focussen op het herstel!

Ben jij als uitzendkracht gewond geraakt? Ik help je kosteloos met het verhalen van je schade. Neem contact met mij op voor een afspraak.