Slachtoffer van een misdrijf? Wat zijn uw rechten?

Slachtoffer van een misdrijf? Wat zijn uw rechten?

Als slachtoffer van een misdrijf heeft u goed gewaarborgde rechten. Slachtofferhulp helpt de meeste slachtoffers hiermee goed op weg.

Als de verdachte van het misdrijf voor de strafrechter moet komen, dan kunt u als slachtoffer ook een rol hebben in dat proces. Zo heeft u spreekrecht tijdens de mondelinge behandeling en mag u een vordering tot schadevergoeding indienen. In deze blog vertel ik meer over het spreekrecht en de schadevergoeding.

Maak gebruik van uw spreekrecht

Voor de verwerking van de traumatische gebeurtenis kan het goed kan zijn als een slachtoffer gebruik maakt van het spreekrecht. Dit ondanks het feit dat het confronterend is in één ruimte te zijn met de verdachte. De meeste slachtoffers vinden het achteraf wel prettig dat ze de rechter(s) en de officier van justitie in het bijzijn van de verdachte hebben kunnen vertellen wat het misdrijf bij ze heeft veroorzaakt. Plus wat daarvan de gevolgen zijn. Het gevoel “gehoord te worden” ervaart men als helpend.

Of laat het uw advocaat doen

Ziet u het toch niet zitten te spreken, maar wilt u wel gehoord worden? Dan mag ook een advocaat dit voor u doen. Meestal zijn daaraan geen kosten verbonden.

Als letselschadeadvocaat vervul ik deze rol regelmatig. Samen met het slachtoffer bespreek ik het impact van het misdrijf en vertel ik dat namens het slachtoffer tijdens de zitting.

Schadevergoeding

Een ander belangrijk aspect tijdens de behandeling van de strafzaak is het recht om een vordering tot schadevergoeding in te dienen. Ook dat is de taak van een letselschadeadvocaat.

Samen met het slachtoffer brengt deze de schade in kaart. Deze wordt gepresenteerd aan de rechtbank in de strafprocedure. Hoe de hoogte bepaald wordt? Daar heb ik eerder een blog over geschreven.

 

Wat als de schadevergoeding niet betaald wordt?

En als de dader deze schadevergoeding niet betaalt, dan kan het zijn dat de overheid de schade voorschiet. In het strafproces kan namelijk een schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd. In dat geval neemt het CJIB de incasso van de schade over en krijgt u als slachtoffer de schade via de overheid vergoed. De overheid gaat daarna achter de dader aan om hem het bedrag alsnog te laten betalen.

Soms is nog niet alle schade bekend op het moment van de strafzaak. Bijvoorbeeld omdat het slachtoffer nog aan het herstellen is. In dat geval is de schadevergoeding in het strafproces een voorschot op de uiteindelijke schade. De overige schade wordt dan rechtstreeks op de dader verhaald, zo nodig in een zogenaamde civiele procedure bij de civiele rechtbank.

Schakel dus altijd een letselschade advocaat in

Deze kan veel voor u betekenen in een zaak als deze. Twijfelt u eraan een letselschade advocaat in te schakelen, omdat u bang bent dat dit veel geld kost? Dat is niet nodig. Onze wet bepaalt dat iemand die een ander door een onrechtmatige daad schade toebrengt, ook de advocaatkosten moet betalen. Deze juridische hulp kost u dus niets.

Heeft u nog vragen over uw letselschade? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak.

Heeft een werknemer altijd recht op schadevergoeding bij een arbeidsongeval?

arbeidsongeval schadevergoeding

Wat zijn de gevolgen als u als werknemer gewond raakt bij een arbeidsongeval? Wie is er dan aansprakelijk en heeft u dan recht op een schadevergoeding voor uw opgelopen letsel?

Hier is vaak onduidelijkheid over. Sommige mensen denken dat als het ongeluk de schuld is van de werknemer, u dan zelf voor de schade opdraait. Anderen denken dat een werkgever altijd aansprakelijk is als er iets tijdens het werk gebeurt met letsel tot gevolg. Maar hoe zit het nu écht? Ik leg het in dit blog uit. De waarheid ligt een beetje in midden...

Betaalt de werkgever een schadevergoeding na een arbeidsongeval?

In onze wet is geregeld dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die u als gevolg van een bedrijfsongeval heeft geleden. Ténzij hij aantoont dat hij voldoende maatregelen heeft genomen en aanwijzingen heeft gegeven om het ongeval te voorkomen.

Hierin ligt de lat hoog voor de werkgever, maar is het lastig, zo niet onmogelijk, voor de werkgever om alle ongelukken te voorkomen. Zo ver gaat de verplichting ook niet. Veel werkgevers zijn gelukkig verzekerd voor arbeidsongevallen, zodat de discussie over het ongeluk en de gevolgen daarvan meestal met de verzekeraar van uw werkgever en uw letselschadeadvocaat wordt gevoerd.

Hoe hoog de schadevergoeding vervolgens is, hang van verschillende factoren af. Daar heb ik eerder een blog over geschreven.

Wat als de schuld bij de werknemer ligt?

Ook als het ongeluk de schuld is van de werknemer, kan uw werkgever aangesproken worden voor de vergoeding van uw schade. Bij routinematige opdrachten werkt u namelijk vaak minder oplettend en moet uw werkgever extra toezicht houden op naleving van de voorschriften.

Het kan daarom zijn dat uw werkgever aansprakelijk is voor uw schade als u door een slordigheidsfout of onder werkdruk een ongeluk krijgt op uw werk en uw werkgever onvoldoende toezicht heeft gehouden.

Maar in hoeverre is dit toezicht dan nodig?

Als het gaat om “een alledaagse huis-tuin-en-keukenactiviteit” worden er van de werkgever geen bijzondere instructies verwacht en is er van aansprakelijkheid van de werkgever niet snel sprake.

Een voorbeeld uit de praktijk. Een aantal maanden geleden bepaalde het Gerechtshof dat een werkgever niet aansprakelijk was voor de val van een werknemer van een ladder. Het Hof oordeelde dat de werknemer in kwestie een zeer bekwame en ervaren medewerker was, die al vele jaren voor deze werkgever werkte.

De klus die hij moest doen was eenvoudig en had hij al vaker gedaan: iets staande op een ladder vasthouden. Hij stond op een zware, industriële ladder die voorzien was van wegglijbeveiliging. De ladder had een laddervoet met aan beide uiteinden antislip. Door de manier waarop de ladder tegen de muur stond, door de laddervoet met antislip en het gewicht dat zich op dat moment op de onderzijde van de ladder bevond, kon de ladder niet bewegen. De ladder voldeed aan de nieuwste NEN-normen en was geschikt voor professioneel gebruik.

De werknemer is bij het afdalen gevallen. Het Hof is van oordeel dat in dit concrete geval de werkgever voldoende heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht om te voorkomen dat de werknemer zou vallen.

Maar zo is dus elk geval anders. Het is dus niet zo dat als u van een ladder valt, de schuld altijd bij uzelf ligt. Dit hang af van vele factoren. En daarom is het belangrijk altijd te informeren bij een letselschadeadvocaat wat uw rechten zijn.

Waar kunt u terecht met vragen over een schadevergoeding na een arbeidsongeval?

Bent u betrokken geweest bij een ongeluk op het werk wilt u meer weten over uw mogelijkheden voor een schadevergoeding? Neem vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak!

 

Waarom zou ik een letselschade advocaat inschakelen?

Letselschade advocaat

Stel dat u een ongeval heeft gehad en de schuld lag niet bij uzelf. Natuurlijk gaat uw eerste aandacht naar uw herstel. Eventuele materiële schade regelt u met de verzekering en dan is het klaar. Maar vaak zijn er meer kosten. Misschien omdat u hulp nodig heeft in het huishouden, of omdat u op en neer moet rijden naar het ziekenhuis, behandelingen nodig heeft of omdat u tijdelijk niet kunt werken. 

Helemaal niet gek om dan toch eens te praten met een letselschade advocaat! Gewoon om eens te polsen of die kosten ergens te verhalen zijn. Want daar komt meer bij kijken dan u denkt. In dit blog leg ik uit wat een letselschade advocaat allemaal voor u kan doen.

Wanneer schakelt u een letselschade advocaat in?

Ik begin eventjes bij het begin. Wanneer schakelt u een letselschade advocaat in? Eigenlijk is dit heel simpel. Als u gewond bent door het toedoen van een ander is het goed eens contact op te nemen. Dit kan ook een bedrijfsongeval zijn, of misschien bent u arbeidsongeschikt geraakt door een beroepsziekte?

Twijfelt u of uw ziekte of ongeval de ‘schuld’ is van een ander? Bel gewoon eventjes, want vaak heeft een slachtoffer geen idee wanneer iets letselschade is. Begrijpelijk, want zeker na een ongeluk, heeft u wel wat anders aan uw hoofd.

Verkrijgen van de optimale letselschadevergoeding

Een letselschade advocaat zorgt voor de financiële vergoeding nadat u letselschade heeft opgelopen. Bij ernstig letsel kunnen de (financiële) gevolgen groot zijn. De afwikkeling van de schade kan ingewikkeld zijn.

Een letselschade advocaat neemt een aantal taken op zich, waaronder de discussie met de tegenpartij. Nadat de aansprakelijkheid is vastgesteld en de tegenpartij deze erkend heeft, gaat de advocaat de schade verhalen. Het verkrijgen van een optimale letselschadevergoeding vergt juridische vaardigheid.

Het is een heel proces om dit voor elkaar te krijgen. Het is niet zo dat een brief met een bedrag daarop volstaat, hiervoor is vaak een lange adem nodig.

Hoogte bepalen van de letselschadevergoeding

ongeluk kosten huishoudelijke hulpAls eerste moet de schadeclaim onderbouwd worden met uw medische gegevens. Daarna moeten de schadeposten geïnventariseerd worden. Hoe hoog is het inkomensverlies? Zijn er reiskosten die gemaakt moeten worden? Heeft u huishoudelijk hulp nodig? Op basis van onder meer de aard, de ernst en de gevolgen van uw letsel, bepaalt uw letselschade advocaat het smartengeld. Op die manier wordt bepaald waar u recht op heeft en wordt de schadeclaim (of het afwikkelvoorstel) opgesteld.

Als de hoogte van de letselschadevergoeding is bepaald, zal uw advocaat vaak nog moeten onderhandelen met de tegenpartij of diens verzekeraar over de betaling daarvan. Worden ze het niet eens? Dan kan een procedure opgestart worden. Als het nodig is, zal uw advocaat het in de rechtbank bepleiten, alles om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Ook kan een voorschot aangevraagd worden voor de tot nu toe geleden schade.

Wie betaalt de letselschade advocaat?

Twijfelt u eraan een letselschade advocaat in te schakelen, omdat u bang bent dat dit veel geld kost? Dat is niet nodig. Onze wet bepaalt dat iemand die een ander door een onrechtmatige daad schade toebrengt, ook de advocaatkosten moet betalen.  Deze juridische hulp kost u dus niets.

Heeft u nog vragen over uw letselschade? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak.

Hoe werkt een medische expertise bij letselschade?

Medische expertise bij letselschade

Na het oplopen van letselschade, herstellen veel mensen gelukkig weer helemaal. Bij de ene duurt dit herstel wat langer dan bij de ander. Maar helaas zijn er ook mensen die langdurig of blijvend letsel overhouden aan een ongeluk.

Op een bepaald moment bereikt het slachtoffer een zogenaamde medische 'eindtoestand' en kan gekeken worden of de schade definitief kan worden afgewikkeld. Maar hoe werkt dat precies? Ik leg het uit in dit blog!

Wie beoordeelt de medische 'eindtoestand' bij letselschade?

Als er een veroorzaker van het ongeluk is, wordt de schade meestal door diens verzekeraar met het slachtoffer afgewikkeld. Meestal loopt dit via een letselschadeadvocaat van het slachtoffer.

Om een goed oordeel te krijgen over (complex) letsel en de mogelijke risico’s voor de toekomst, werkt de letselschadeadvocaat samen met een medisch adviseur. Die beoordeelt aan de hand van alle medische gegevens of het letsel helemaal genezen is en of er voor de toekomst risico’s op klachten bestaan. Maar de medisch adviseur geeft bijvoorbeeld ook advies over het percentage blijvende invaliditeit van een slachtoffer.

De verzekeraar van de veroorzakende partij van het ongeluk heeft ook een medisch adviseur. Die geeft op zijn beurt de verzekeraar een advies hoe hij tegen het letsel aankijkt.

Bij ernstig letsel, of als niet duidelijk is of de klachten door het ongeluk zijn veroorzaakt, wordt een expertise wenselijk geacht.

Wie voert de medische expertise uit?

Medische expertise bij letselschade 2

Een medische expertise wordt door een onafhankelijk arts uitgevoerd. Deze arts wordt in overleg tussen de medisch adviseur van mij als letselschadeadvocaat en die van de tegenpartij gekozen. Soms levert de keuze van de expertise-arts discussie op. De medisch adviseurs zijn het namelijk niet altijd met elkaar eens en sommige expertise-artsen staan bekend als “pro-verzekeraar” en “niet-slachtoffer-vriendelijk”.

Natuurlijk is het belangrijk dat het onderzoek zorgvuldig en objectief gebeurt. De uitkomst van de expertise is namelijk van groot belang voor de (financiële) afwikkeling van een schadezaak.

Kijken we verder dan de 'eindtoestand'?

De beide medisch adviseurs stellen samen de vragen op die aan de expertise-arts gesteld gaan worden. En vervolgens wordt het slachtoffer uitgenodigd door die arts. Er volgt een onderzoek en de expertise-arts zal een oordeel geven.

Tot welke lichamelijke beperkingen leidt het ongeval? Hoe zit het met de toekomstverwachtingen? Valt er een verslechtering te verwachten? Zijn er andere risico’s? We kijken hierbij dus ook naar de toekomst.

Heeft het slachtoffer zelf ook inspraak over de 'eindtoestand'?

Na het onderzoek (de expertise) maakt de arts een conceptverslag. Dat mag het slachtoffer bekijken. Het slachtoffer heeft het zogenaamde correctie- en blokkeringsrecht. Dat laatste betekent dat het slachtoffer mag verbieden dat het rapport bij de tegenpartij terecht komt.

Als het rapport definitief is, geven de beide medisch adviseurs nog hun adviezen en kan de schade worden afgewikkeld. Soms met een voorbehoud voor de toekomst, voor het geval de medische situatie nog kan verergeren.

Rol van de letselschadeadvocaat

Als letselschadeadvocaat help ik slachtoffers die bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk gewond zijn geraakt. Wordt er in uw letselschadezaak ook gesproken over een medische expertise en wilt u daar meer over weten? Neem vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak.

Wat is de hoogte van een schadevergoeding bij letsel?

Schadevergoeding bij letsel

Het blijft voor slachtoffers onduidelijk hoe hoog de schadevergoeding bij letsel zal zijn. En waaruit bestaat een schadevergoeding?

Als letselschadeadvocaat krijg ik deze vraag regelmatig, in dit blog zet ik op een rij welke factoren een rol spelen bij de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding.

Ieder slachtoffer is uniek

Ik hoor heel vaak dat een slachtoffer of familie direct met een bedrag komt.  Men heeft dan gehoord dat iemand anders bij een soortgelijk ongeluk € 50.000,- heeft ontvangen en men denkt dat dit bedrag ook hen toekomt.

Dat is niet zo. Ieder geval en ieder slachtoffer is namelijk uniek. Al zou het letsel hetzelfde zijn, niet iedereen lijdt dezelfde schade. De totale schadevergoeding waar een slachtoffer recht op heeft, is een optelsom van individuele schadeposten.

Wat bepaalt de hoogte van de schadevergoeding bij letsel?

Als eerste is daar het inkomstenverlies doordat een slachtoffer (tijdelijk) niet kan werken. Daarnaast zijn er de medische kosten, het eigen risico voor medische ingrepen, maar ook behandelingen die niet gedekt worden, zoals fysiotherapie. Vergeet hierbij niet de reiskosten die gemaakt moeten worden.

Op de langere termijn heeft iemand wellicht hulp nodig in de huishouding, of misschien moet een woning aangepast worden? Ook dit is een schadepost.

En waar u wellicht niet direct aan denkt, zijn de kosten 'zonder nut'. Dat zijn kosten die u al heeft gemaakt, maar die door het ongeluk geen nut meer hebben. Bijvoorbeeld uw abonnement van de sportschool of de vakantie die niet door kan gaan.

En last but not least: het smartengeld.

Wat is smartengeld precies?

Smartengeld

Smartengeld wordt door veel slachtoffers gezien als een belangrijk onderdeel van hun schadevergoeding.

Het is een vergoeding bovenop de vergoeding van de andere schadeposten. Over de hoogte ervan ontstaat vaak discussie. Veel slachtoffers ervaren de smartengeldvergoeding als erg laag. Het is natuurlijk moeilijk om een prijskaartje te hangen aan toegebracht leed, gederfde levensvreugde, pijn en verdriet.

Een slachtoffer heeft soms de rest van zijn leven last van blijvend letsel en wordt daar dagelijks mee geconfronteerd.

 

Rol van de letselschadeadvocaat

Geen enkele zaak is identiek. De bepaling van de schadeposten en het smartengeld is maatwerk en daarvoor geldt dat een goed en realistisch advies belangrijk is. Een van de taken van een letselschadeadvocaat is het in kaart brengen van de gevolgen van het letsel van zijn cliënt. Zo wordt de schadevergoeding op de juiste manier vastgesteld en komt het slachtoffer niets te kort.

Is deze situatie voor u herkenbaar en wilt u meer weten over de mogelijkheden voor schadevergoeding? Neem vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak.

 

Smartengeld: vaak reden voor misverstanden

smartengeld misverstand

In veel zaken maak ik het mee: het slachtoffer, mijn cliënt, schrikt van de hoogte van het smartengeld. “Zo weinig?”, hoor ik ze vaak vragen. Maar als ik ze uitleg dat smartengeld BOVEN op alle andere vergoedingen komt waar ze recht op hebben, wordt het gelukkig vaak duidelijker en acceptabeler.

Alle kosten die u zonder het ongeluk NIET gehad zou hebben

Als slachtoffer van een ongeluk dat door iemand anders is veroorzaakt heeft u recht op een vergoeding van alle schade die u daardoor lijdt. Dus alle kosten die u zonder het ongeluk niet zou hebben gehad moeten vergoed worden. Veel schadeposten zijn duidelijk: de vergoeding voor de reparatie van uw auto, de kosten van de ambulancerit naar het ziekenhuis, kapotte kleding, enzovoort. Dat zijn vaak de kosten die in een heel duidelijk direct verband met het ongeluk staan.

Dat geldt dus ook voor….

Verder heeft u bijvoorbeeld recht op een vergoeding voor de dagen dat u in het ziekenhuis heeft gelegen, de dagen dat u uw huishouden niet zelf hebt kunnen doen (en dus hulp moest inschakelen), het feit dat u bepaalde klusjes in en rondom uw huis (tijdelijk) niet meer zelf kunt doen, studievertraging, gemiste inkomsten esmartengeld letselschaden nog veel meer. En u kunt, daarbovenop dus, recht hebben op smartengeld.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor al het leed, de pijn en het verdriet dat bij u is veroorzaakt door een ongeval. Deze vergoeding krijgt u naast de schadevergoeding voor kosten die u hebt door het ongeluk. De hoogte van het smartengeld hangt af van een aantal factoren, zoals de ernst van het letsel, uw leeftijd en uw beperkingen. De vergoedingen voor smartengeld in ons land worden door veel slachtoffers nog steeds als erg laag ervaren.

Hoe wordt de hoogte van het smartengeld bepaald?

Voor de bepaling van de hoogte van uw smartengeld wordt uw zaak vergeleken met andere zaken. In de Smartengeldgids zijn uitspraken van rechters opgenomen die een richtlijn vormen voor de hoogte van uw smartengeld. Pas als er een medische eindtoestand is bereikt, kan er goed beoordeeld worden wat de gevolgen van het ongeluk zijn op de kwaliteit van het leven. Pas dan kan het definitieve bedrag voor smartengeld worden vastgesteld. Voor die tijd kunnen er voorschotten op het smartengeld aan u worden betaald.

Ga zelf niet op online onderzoek uit

U heeft misschien de neiging om meteen te gaan Googelen waar u recht op heeft, maar staart u zich niet blind op vergoedingen die u op internet tegenkomt in “soortgelijke zaken”. Ga ook niet uit van de bedragen die bekenden goedbedoeld noemen. Vaak worden er namelijk totaalbedragen genoemd, die een optelsom zijn van alle hierboven genoemde schadevergoedingen én het smartengeld.

Ongeval of traumatische gebeurtenis? Laat mij u helpen!

Heeft u een ongeluk gehad of een traumatische gebeurtenis meegemaakt, waarbij  u letsel heeft opgelopen? Heeft u vragen over het voorstel van de tegenpartij of over de hoogte van het smartengeld? Maak dan vrijblijvend en kosteloos een afspraak bij mij op kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis.

Abacadabra bij de afwikkeling van letselschade

afwikkeling letselschade

Vorige week belde een slachtoffer van een verkeersongeluk me. Ze had een jaar geleden een ongeluk gehad en daarbij haar elleboog en pols gebroken. Ze wist niet dat ze zelf juridische hulp had kunnen inschakelen en tot nu toe had ze zelf geprobeerd haar schade met de (verzekeraar van de) tegenpartij af te wikkelen. Lees meer

Werkgeversaansprakelijkheid bij letsel door ongeval met mes

Werkgeversaansprakelijkheid bij letsel door ongeval met mes

Een werknemer snijdt zich tijdens zijn werk met een stanleymes en loopt ernstig peesletsel aan zijn duim op. Het gevolg is dat hij na een jaar nog steeds geen knijpkracht in zijn hand heeft. Zijn werk bestond uit het openmaken van verpakkingen. Dat een stanleymes scherp is en dat je je aan een mes kunt snijden weet iedereen. Had hij zelf voorzichtiger moeten zijn? En blijft deze jongeman daarom zelf met zijn schade zitten?

Is veilig werken de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer?

Het antwoord is nee. Hoewel veel mensen zullen denken: “dat is toch nu eenmaal het risico? Met een mes kun je je snijden, dat kan je thuis ook overkomen”, is in dit geval de werkgever aansprakelijk voor het letsel. Ik leg je uit waarom.

Werkgeversaansprakelijkheid bij letsel door ongeval met mes-2Medewerkers kunnen minder oplettend worden bij dit soort werk

Het werk van de medewerker in kwestie hield in dat hij per uur tientallen dozen moest opensnijden. Snelheid was een vereiste. Het is een feit dat werknemers bij herhalend werk gaandeweg slordiger en minder oplettend worden. Zelfs al kan dit een gevaar voor ze opleveren. Het werken vanuit automatisme gaat meestal goed, maar het kán dus een keer misgaan.

Een veilige werksituatie creëren

Een werkgever moet hier rekening mee houden en erop toezien dat er veilig wordt gewerkt. Zo moeten er uit voorzorg duidelijke instructies worden gegeven, om ongelukken te voorkomen (bijvoorbeeld ‘van je af snijden’ met een stanleymes). In dit geval was er bovendien zelfs een goedkoop en effectief beschermingsmiddel op de markt: een snijbestendige handschoen. Die kregen de collega’s van het slachtoffer een week na zijn ongeluk….

Werkgever is aansprakelijk, want hij heeft een zorgplicht

De werkgever is in dit geval aansprakelijk voor de schade van het slachtoffer. Ten eerste vanwege het gebrek aan toezicht op de naleving van de veiligheidsvoorschriften, maar ook door het ontbreken van effectieve beschermingsmiddelen. Hieruit blijkt maar weer dat de zorgplicht van een werkgever voor de veiligheid van haar werknemers ver gaat. Ook al voelt u zich als werknemer zelf ‘schuldig’ aan uw ongeluk, volgens onze wet is toch vaak uw werkgever aansprakelijk voor uw letselschade.

Man raakt tijdens werk vingers kwijt, werkgever acht zich niet aansprakelijk

Een werknemer raakt tijdens zijn werk op een zaterdag gewond doordat een visfileermachine uit balans raakt. Hierbij raakt de man drie vingers kwijt en wordt naar de spoedeisende hulp gebracht. Volgens de man is zijn werkgever aansprakelijk voor zijn letsel en de daaruit voortkomende kosten. Bovendien is de man arbeidsongeschikt geraakt. De werkgever denkt hier anders over. De kantonrechter stelt de werknemer in het gelijk. De werkgever had immers voor een veilige werksituatie moeten zorgen, maar heeft dat in dit geval niet gedaan volgens de rechter. De werkgever kan hiervoor natuurlijk tegenbewijs indienen, maar in de praktijk is de aansprakelijkheid bijna niet te weerleggen door werkgevers. In veel gevallen worden slachtoffers in het gelijk gesteld.

Wilt u weten waar u in uw situatie recht op heeft?

Heeft u vragen over de schadevergoeding waar u als werknemer als gevolg van een ongeluk op het werk recht op heeft? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met mij op.