Hoe werkt een medische expertise bij letselschade?

Medische expertise bij letselschade

Na het oplopen van letselschade, herstellen veel mensen gelukkig weer helemaal. Bij de ene duurt dit herstel wat langer dan bij de ander. Maar helaas zijn er ook mensen die langdurig of blijvend letsel overhouden aan een ongeluk.

Op een bepaald moment bereikt het slachtoffer een zogenaamde medische 'eindtoestand' en kan gekeken worden of de schade definitief kan worden afgewikkeld. Maar hoe werkt dat precies? Ik leg het uit in dit blog!

Wie beoordeelt de medische 'eindtoestand' bij letselschade?

Als er een veroorzaker van het ongeluk is, wordt de schade meestal door diens verzekeraar met het slachtoffer afgewikkeld. Meestal loopt dit via een letselschadeadvocaat van het slachtoffer.

Om een goed oordeel te krijgen over (complex) letsel en de mogelijke risico’s voor de toekomst, werkt de letselschadeadvocaat samen met een medisch adviseur. Die beoordeelt aan de hand van alle medische gegevens of het letsel helemaal genezen is en of er voor de toekomst risico’s op klachten bestaan. Maar de medisch adviseur geeft bijvoorbeeld ook advies over het percentage blijvende invaliditeit van een slachtoffer.

De verzekeraar van de veroorzakende partij van het ongeluk heeft ook een medisch adviseur. Die geeft op zijn beurt de verzekeraar een advies hoe hij tegen het letsel aankijkt.

Bij ernstig letsel, of als niet duidelijk is of de klachten door het ongeluk zijn veroorzaakt, wordt een expertise wenselijk geacht.

Wie voert de medische expertise uit?

Medische expertise bij letselschade 2

Een medische expertise wordt door een onafhankelijk arts uitgevoerd. Deze arts wordt in overleg tussen de medisch adviseur van mij als letselschadeadvocaat en die van de tegenpartij gekozen. Soms levert de keuze van de expertise-arts discussie op. De medisch adviseurs zijn het namelijk niet altijd met elkaar eens en sommige expertise-artsen staan bekend als “pro-verzekeraar” en “niet-slachtoffer-vriendelijk”.

Natuurlijk is het belangrijk dat het onderzoek zorgvuldig en objectief gebeurt. De uitkomst van de expertise is namelijk van groot belang voor de (financiële) afwikkeling van een schadezaak.

Kijken we verder dan de 'eindtoestand'?

De beide medisch adviseurs stellen samen de vragen op die aan de expertise-arts gesteld gaan worden. En vervolgens wordt het slachtoffer uitgenodigd door die arts. Er volgt een onderzoek en de expertise-arts zal een oordeel geven.

Tot welke lichamelijke beperkingen leidt het ongeval? Hoe zit het met de toekomstverwachtingen? Valt er een verslechtering te verwachten? Zijn er andere risico’s? We kijken hierbij dus ook naar de toekomst.

Heeft het slachtoffer zelf ook inspraak over de 'eindtoestand'?

Na het onderzoek (de expertise) maakt de arts een conceptverslag. Dat mag het slachtoffer bekijken. Het slachtoffer heeft het zogenaamde correctie- en blokkeringsrecht. Dat laatste betekent dat het slachtoffer mag verbieden dat het rapport bij de tegenpartij terecht komt.

Als het rapport definitief is, geven de beide medisch adviseurs nog hun adviezen en kan de schade worden afgewikkeld. Soms met een voorbehoud voor de toekomst, voor het geval de medische situatie nog kan verergeren.

Rol van de letselschadeadvocaat

Als letselschadeadvocaat help ik slachtoffers die bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk gewond zijn geraakt. Wordt er in uw letselschadezaak ook gesproken over een medische expertise en wilt u daar meer over weten? Neem vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak.

Wat is de hoogte van een schadevergoeding bij letsel?

Schadevergoeding bij letsel

Het blijft voor slachtoffers onduidelijk hoe hoog de schadevergoeding bij letsel zal zijn. En waaruit bestaat een schadevergoeding?

Als letselschadeadvocaat krijg ik deze vraag regelmatig, in dit blog zet ik op een rij welke factoren een rol spelen bij de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding.

Ieder slachtoffer is uniek

Ik hoor heel vaak dat een slachtoffer of familie direct met een bedrag komt.  Men heeft dan gehoord dat iemand anders bij een soortgelijk ongeluk € 50.000,- heeft ontvangen en men denkt dat dit bedrag ook hen toekomt.

Dat is niet zo. Ieder geval en ieder slachtoffer is namelijk uniek. Al zou het letsel hetzelfde zijn, niet iedereen lijdt dezelfde schade. De totale schadevergoeding waar een slachtoffer recht op heeft, is een optelsom van individuele schadeposten.

Wat bepaalt de hoogte van de schadevergoeding bij letsel?

Als eerste is daar het inkomstenverlies doordat een slachtoffer (tijdelijk) niet kan werken. Daarnaast zijn er de medische kosten, het eigen risico voor medische ingrepen, maar ook behandelingen die niet gedekt worden, zoals fysiotherapie. Vergeet hierbij niet de reiskosten die gemaakt moeten worden.

Op de langere termijn heeft iemand wellicht hulp nodig in de huishouding, of misschien moet een woning aangepast worden? Ook dit is een schadepost.

En waar u wellicht niet direct aan denkt, zijn de kosten 'zonder nut'. Dat zijn kosten die u al heeft gemaakt, maar die door het ongeluk geen nut meer hebben. Bijvoorbeeld uw abonnement van de sportschool of de vakantie die niet door kan gaan.

En last but not least: het smartengeld.

Wat is smartengeld precies?

Smartengeld

Smartengeld wordt door veel slachtoffers gezien als een belangrijk onderdeel van hun schadevergoeding.

Het is een vergoeding bovenop de vergoeding van de andere schadeposten. Over de hoogte ervan ontstaat vaak discussie. Veel slachtoffers ervaren de smartengeldvergoeding als erg laag. Het is natuurlijk moeilijk om een prijskaartje te hangen aan toegebracht leed, gederfde levensvreugde, pijn en verdriet.

Een slachtoffer heeft soms de rest van zijn leven last van blijvend letsel en wordt daar dagelijks mee geconfronteerd.

 

Rol van de letselschadeadvocaat

Geen enkele zaak is identiek. De bepaling van de schadeposten en het smartengeld is maatwerk en daarvoor geldt dat een goed en realistisch advies belangrijk is. Een van de taken van een letselschadeadvocaat is het in kaart brengen van de gevolgen van het letsel van zijn cliënt. Zo wordt de schadevergoeding op de juiste manier vastgesteld en komt het slachtoffer niets te kort.

Is deze situatie voor u herkenbaar en wilt u meer weten over de mogelijkheden voor schadevergoeding? Neem vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak.

 

Smartengeld: vaak reden voor misverstanden

smartengeld misverstand

In veel zaken maak ik het mee: het slachtoffer, mijn cliënt, schrikt van de hoogte van het smartengeld. “Zo weinig?”, hoor ik ze vaak vragen. Maar als ik ze uitleg dat smartengeld BOVEN op alle andere vergoedingen komt waar ze recht op hebben, wordt het gelukkig vaak duidelijker en acceptabeler.

Alle kosten die u zonder het ongeluk NIET gehad zou hebben

Als slachtoffer van een ongeluk dat door iemand anders is veroorzaakt heeft u recht op een vergoeding van alle schade die u daardoor lijdt. Dus alle kosten die u zonder het ongeluk niet zou hebben gehad moeten vergoed worden. Veel schadeposten zijn duidelijk: de vergoeding voor de reparatie van uw auto, de kosten van de ambulancerit naar het ziekenhuis, kapotte kleding, enzovoort. Dat zijn vaak de kosten die in een heel duidelijk direct verband met het ongeluk staan.

Dat geldt dus ook voor….

Verder heeft u bijvoorbeeld recht op een vergoeding voor de dagen dat u in het ziekenhuis heeft gelegen, de dagen dat u uw huishouden niet zelf hebt kunnen doen (en dus hulp moest inschakelen), het feit dat u bepaalde klusjes in en rondom uw huis (tijdelijk) niet meer zelf kunt doen, studievertraging, gemiste inkomsten esmartengeld letselschaden nog veel meer. En u kunt, daarbovenop dus, recht hebben op smartengeld.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor al het leed, de pijn en het verdriet dat bij u is veroorzaakt door een ongeval. Deze vergoeding krijgt u naast de schadevergoeding voor kosten die u hebt door het ongeluk. De hoogte van het smartengeld hangt af van een aantal factoren, zoals de ernst van het letsel, uw leeftijd en uw beperkingen. De vergoedingen voor smartengeld in ons land worden door veel slachtoffers nog steeds als erg laag ervaren.

Hoe wordt de hoogte van het smartengeld bepaald?

Voor de bepaling van de hoogte van uw smartengeld wordt uw zaak vergeleken met andere zaken. In de Smartengeldgids zijn uitspraken van rechters opgenomen die een richtlijn vormen voor de hoogte van uw smartengeld. Pas als er een medische eindtoestand is bereikt, kan er goed beoordeeld worden wat de gevolgen van het ongeluk zijn op de kwaliteit van het leven. Pas dan kan het definitieve bedrag voor smartengeld worden vastgesteld. Voor die tijd kunnen er voorschotten op het smartengeld aan u worden betaald.

Ga zelf niet op online onderzoek uit

U heeft misschien de neiging om meteen te gaan Googelen waar u recht op heeft, maar staart u zich niet blind op vergoedingen die u op internet tegenkomt in “soortgelijke zaken”. Ga ook niet uit van de bedragen die bekenden goedbedoeld noemen. Vaak worden er namelijk totaalbedragen genoemd, die een optelsom zijn van alle hierboven genoemde schadevergoedingen én het smartengeld.

Ongeval of traumatische gebeurtenis? Laat mij u helpen!

Heeft u een ongeluk gehad of een traumatische gebeurtenis meegemaakt, waarbij  u letsel heeft opgelopen? Heeft u vragen over het voorstel van de tegenpartij of over de hoogte van het smartengeld? Maak dan vrijblijvend en kosteloos een afspraak bij mij op kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis.

Abacadabra bij de afwikkeling van letselschade

afwikkeling letselschade

Vorige week belde een slachtoffer van een verkeersongeluk me. Ze had een jaar geleden een ongeluk gehad en daarbij haar elleboog en pols gebroken. Ze wist niet dat ze zelf juridische hulp had kunnen inschakelen en tot nu toe had ze zelf geprobeerd haar schade met de (verzekeraar van de) tegenpartij af te wikkelen. Lees meer

Werkgeversaansprakelijkheid bij letsel door ongeval met mes

Werkgeversaansprakelijkheid bij letsel door ongeval met mes

Een werknemer snijdt zich tijdens zijn werk met een stanleymes en loopt ernstig peesletsel aan zijn duim op. Het gevolg is dat hij na een jaar nog steeds geen knijpkracht in zijn hand heeft. Zijn werk bestond uit het openmaken van verpakkingen. Dat een stanleymes scherp is en dat je je aan een mes kunt snijden weet iedereen. Had hij zelf voorzichtiger moeten zijn? En blijft deze jongeman daarom zelf met zijn schade zitten?

Is veilig werken de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer?

Het antwoord is nee. Hoewel veel mensen zullen denken: “dat is toch nu eenmaal het risico? Met een mes kun je je snijden, dat kan je thuis ook overkomen”, is in dit geval de werkgever aansprakelijk voor het letsel. Ik leg je uit waarom.

Werkgeversaansprakelijkheid bij letsel door ongeval met mes-2Medewerkers kunnen minder oplettend worden bij dit soort werk

Het werk van de medewerker in kwestie hield in dat hij per uur tientallen dozen moest opensnijden. Snelheid was een vereiste. Het is een feit dat werknemers bij herhalend werk gaandeweg slordiger en minder oplettend worden. Zelfs al kan dit een gevaar voor ze opleveren. Het werken vanuit automatisme gaat meestal goed, maar het kán dus een keer misgaan.

Een veilige werksituatie creëren

Een werkgever moet hier rekening mee houden en erop toezien dat er veilig wordt gewerkt. Zo moeten er uit voorzorg duidelijke instructies worden gegeven, om ongelukken te voorkomen (bijvoorbeeld ‘van je af snijden’ met een stanleymes). In dit geval was er bovendien zelfs een goedkoop en effectief beschermingsmiddel op de markt: een snijbestendige handschoen. Die kregen de collega’s van het slachtoffer een week na zijn ongeluk….

Werkgever is aansprakelijk, want hij heeft een zorgplicht

De werkgever is in dit geval aansprakelijk voor de schade van het slachtoffer. Ten eerste vanwege het gebrek aan toezicht op de naleving van de veiligheidsvoorschriften, maar ook door het ontbreken van effectieve beschermingsmiddelen. Hieruit blijkt maar weer dat de zorgplicht van een werkgever voor de veiligheid van haar werknemers ver gaat. Ook al voelt u zich als werknemer zelf ‘schuldig’ aan uw ongeluk, volgens onze wet is toch vaak uw werkgever aansprakelijk voor uw letselschade.

Man raakt tijdens werk vingers kwijt, werkgever acht zich niet aansprakelijk

Een werknemer raakt tijdens zijn werk op een zaterdag gewond doordat een visfileermachine uit balans raakt. Hierbij raakt de man drie vingers kwijt en wordt naar de spoedeisende hulp gebracht. Volgens de man is zijn werkgever aansprakelijk voor zijn letsel en de daaruit voortkomende kosten. Bovendien is de man arbeidsongeschikt geraakt. De werkgever denkt hier anders over. De kantonrechter stelt de werknemer in het gelijk. De werkgever had immers voor een veilige werksituatie moeten zorgen, maar heeft dat in dit geval niet gedaan volgens de rechter. De werkgever kan hiervoor natuurlijk tegenbewijs indienen, maar in de praktijk is de aansprakelijkheid bijna niet te weerleggen door werkgevers. In veel gevallen worden slachtoffers in het gelijk gesteld.

Wilt u weten waar u in uw situatie recht op heeft?

Heeft u vragen over de schadevergoeding waar u als werknemer als gevolg van een ongeluk op het werk recht op heeft? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met mij op.

Uw schadevergoeding als slachtoffer van een misdrijf

schadevergoeding misdrijf

Strafbare feiten, zoals een mishandeling of een aanrijding, hebben vaak flinke gevolgen voor een slachtoffer. Psychologische schade, lichamelijke schade (letselschade) en schade aan uw bezittingen of voertuig. Als slachtoffer kunt u die schade op verschillende manieren verhalen op de dader; één daarvan is via het strafproces.

Een schadeclaim richting de dader van het misdrijf

U kunt een schadeclaim indienen als zogenaamde ‘benadeelde partij in het strafproces’. Dat is een relatief makkelijke manier om schade op de dader te verhalen. Als slachtoffer presenteert u uw schade in het strafproces en heeft u het recht om tijdens de strafzitting uw verhaal te doen. De strafrechter beoordeelt dan welke schade u heeft opgelopen en in welke mate. Als hij zonder al te veel moeite de schade kan vaststellen en de dader wordt schuldig verklaard, dan kan de rechter bepalen dat de dader uw schade moet vergoeden.

Het verband tussen de schade en het misdrijfslachtoffer misdrijf

Wel moet de schade voor de rechter relatief makkelijk vast te stellen zijn en moet het zo zijn dat die schade in rechtstreeks verband staat met het feit waarvoor de dader wordt veroordeeld. Als de vorderingen voor de schadevergoeding te complex zijn, dan kan de strafrechter bepalen dat dit een onevenredige belasting voor het strafproces is en moet u alsnog met uw vorderingen naar de civiele rechter.

Wat als de dader de schade niet wil of kan vergoeden?

Omdat het soms een probleem oplevert om de schade daadwerkelijk vergoed te krijgen van de dader, bijvoorbeeld omdat hij het geld daarvoor niet heeft, biedt de overheid hulp. Er kan een schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd in het strafproces. In dat geval neemt het CJIB de incasso over en krijgt u als slachtoffer de schade via de overheid vergoed, zij gaan voor u achter de dader aan om hem het bedrag te laten betalen. 

Raadpleeg ook in deze gevallen een letselschade-advocaat

Een letselschadeadvocaat kan u helpen bij het vorderen van opgelopen schade in het strafproces. Heeft u vragen over de schadevergoeding waar u als gevolg van een misdrijf recht op hebt? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met mij op.

Dader onbekend bij een verkeersongeval – hoe zit het met uw schadevergoeding?

dader onbekend verkeersongeval

Helaas krijg ik soms slachtoffers van een verkeersongeval in mijn praktijk, waarbij de veroorzaker van het ongeluk is doorgereden. Afgezien van het feit dat dit voor een slachtoffer verschrikkelijk is en tot boosheid en ongeloof leidt, roept het ook vragen op. Want hoe zit het in dat geval met de vergoeding van de schade? Lees meer

Smartengeld, affectieschade en shock-schade uitgelegd

affectieschade shock-schade

Misschien heeft u weleens van een of meerdere van deze begrippen gehoord. Bij smartengeld kunt u zich waarschijnlijk enigszins een voorstelling maken, maar voor veel mensen zijn de begrippen affectieschade en shock-schade geheel onbekend of onduidelijk. Mensen die slachtoffer zijn geworden van een of meerdere van deze schadevormen zijn er uiteraard wel bekend mee, maar ervaren de geboden schadevergoeding als onredelijk laag. Kortom, er is weinig transparantie en veel onduidelijkheid over deze vormen van schade en de bijbehorende vergoedingen. 

Lees meer