Dader onbekend bij een verkeersongeval – hoe zit het met uw schadevergoeding?

Helaas krijg ik soms slachtoffers van een verkeersongeval in mijn praktijk, waarbij de veroorzaker van het ongeluk is doorgereden. Afgezien van het feit dat dit voor een slachtoffer verschrikkelijk is en tot boosheid en ongeloof leidt, roept het ook vragen op. Want hoe zit het in dat geval met de vergoeding van de schade?

De veroorzaker rijdt door of is niet verzekerd

Er geldt voor iedere auto een verzekeringsplicht. Iemand die schade heeft geleden door een ongeval met een auto kan voor zijn schadevergoeding de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar van de auto aanspreken. Als de veroorzaker is doorgereden, of als de auto niet verzekerd is kan dat niet. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor een slachtoffer, want wat als een deuk in de auto niet de enige schade is, maar u door het ongeval letsel oploopt en tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raakt? Lees hier met welke kosten u te maken kunt krijgen. 

Het Waarborgfonds Motorverkeerschade verkeersongeval

Gelukkig is er voor deze situatie het Waarborgfonds Motorverkeer. Het fonds is in 1965 opgericht voor mensen die na een verkeersongeval niet terechtkunnen bij een verzekeraar. Het Waarborgfonds heeft geen winstoogmerk, maar wordt gefinancierd door verzekeraars; een deel van de WA-premies gaan naar dit fonds. Belangrijk om te weten is dat dit alléén om schade veroorzaakt door een motorvoertuig gaat; schade veroorzaakt door een fietser of vandalisme wordt niet vergoed. 

De voorwaarden van het Waarborgfonds Motorverkeer

Om uw schade via het Waarborgfonds vergoed te krijgen moet wel aan een aantal eisen voldaan zijn:

  • Het moet aantoonbaar zijn dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig (auto/motor/scooter). Dat moet u als slachtoffer bewijzen. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van getuigenverklaringen en camerabeelden.
  • Verder moet u moeite hebben gedaan om de dader te vinden, bijvoorbeeld door het doen van aangifte bij de politie, het doen van een buurtonderzoek, het plaatsen van een oproep op social media.

Als de dader wel bekend is maar het voertuig niet verzekerd was, dan moet hij schriftelijk aansprakelijk worden gesteld en moet u aangifte doen.

Doe snel aangifte!

Wacht niet te lang met het doen van aangifte en het nemen van actie. U loopt dan namelijk het risico dat het Waarborgfonds uw schade niet vergoedt.

Raadpleeg een letselschadeadvocaat

Het Waarborgfonds treedt in dit soort gevallen op als verzekeraar van de onbekend gebleven tegenpartij. Het fonds moet de advocaatkosten betalen die u als letselschadeslachtoffer maakt om uw schade verhaald te krijgen. Wilt u er zeker van zijn dat u daadwerkelijk de vergoeding krijgt waar u recht op heeft? Raadpleeg dan een letselschadeadvocaat.

Neem vrijblijvend en kosteloos contact met mij op.