De kosten van een letselschadeadvocaat: Laat u niet weerhouden door financiële zorgen

Als slachtoffer van een verkeersongeluk, een ongeval op de werkplek, een medische misser of een misdrijf is het vaak verstandig om deskundige juridische hulp in te schakelen, zoals die van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

De misvatting over kosten

"Dit kan ik niet betalen," hoor ik slachtoffers nog wel eens zeggen. Maar wist u dat de kosten van een advocaat betaald moeten worden door de (verzekeraar van de) veroorzaker van het ongeluk? Dat is in onze wet zo geregeld.

Focus op uw herstel

De gevolgen van een ongeluk zijn vaak ingrijpend. Als slachtoffer wilt u zich kunnen focussen op uw herstel. Discussie over schadeposten kan lastig zijn. Bovendien heeft u hier als slachtoffer vaak helemaal geen verstand van. Uw hoofd staat er misschien de eerste weken ook niet naar. Maar wat als uw letsel blijvend is en u bijvoorbeeld niet meer fulltime kunt werken of jarenlang hulp in de huishouding nodig heeft? Een aangeboden schadevergoeding kan royaal lijken, maar als u daar de rest van uw leven mee moet doen, dan is het belangrijk dat hier een zorgvuldige berekening aan ten grondslag ligt.

De rol van uw letselschadeadvocaat

Uw uiteindelijke totale schadevergoeding is opgebouwd uit een aantal schadeposten, die afhangen van de ernst en aard van uw letsel. Uw aanspraak op schadevergoeding moet worden onderbouwd met medische gegevens, die uw advocaat voor u opvraagt bij uw behandelaars en vertrouwelijk behandelt. Vervolgens wordt advies ingewonnen bij een medisch adviseur.

Al uw schadeposten moeten worden geïnventariseerd en berekend. Tot welke beperkingen in uw dagelijks leven leiden uw klachten? Heeft u inkomensverlies? Hoeveel uren per week heeft u huishoudelijke hulp nodig? Op basis van onder meer de aard, de ernst en de gevolgen van uw letsel, bepaalt uw letselschadeadvocaat ook het smartengeld. Dit is een vergoeding voor het leed, verdriet, pijn en de gevolgen van het letsel, bovenop de andere schadeposten.

Het proces en de kosten

Op deze manier wordt bepaald waar u recht op heeft en wordt de schadeclaim (of het afwikkelvoorstel) opgesteld. Vaak moet hierover worden onderhandeld met de tegenpartij of diens verzekeraar. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan een gerechtelijke procedure volgen.

Wie betaalt de letselschadeadvocaat?

De kosten van uw letselschadeadvocaat vormen ook een schadepost die door de aansprakelijke partij (meestal diens verzekeraar) moeten worden betaald. Twijfelt u eraan om een letselschadeadvocaat in te schakelen omdat u bang bent dat dit veel geld kost? Dat is dus niet nodig. Mijn juridische hulp kost u namelijk niets.

Voor deskundige en kosteloze juridische hulp

Bij vragen over letselschade of als u juridische bijstand nodig heeft, kunt u vrijblijvend een afspraak maken. Ik sta klaar om u te helpen en uw rechten te beschermen. U hoeft zich geen zorgen te maken over de kosten, want uw recht op juridische bijstand is wettelijk gewaarborgd.