Een schadevergoeding ontvangen via de civiel- of strafrechtelijke weg?

Als letselschade slachtoffer zijn er soms twee rechterlijke wegen om uw schade vergoed te krijgen: naast de civielrechtelijke is er ook nog de strafrechtelijke weg.

De rol die u als slachtoffer in deze procedures heeft, die verschilt. Dit blijkt voor veel mensen onduidelijk, daarom beschrijf ik in deze blog de verschillen voor u.

De strafrechtelijke weg naar een schadevergoeding

Als het letsel is opgelopen door een misdrijf en de verdachte komt voor de rechter, dan mag u als slachtoffer gebruik maken van uw spreekrecht. U kunt bovendien een vordering tot schadevergoeding indienen. Als slachtofferadvocaat sta ik slachtoffers hierin bij.

In de strafzaak staat echter de verdachte centraal, niet het slachtoffer. De vragen die op de zitting beantwoord moeten worden zijn: heeft de verdachte inderdaad gedaan waarvoor hij verdacht wordt en moet hij daarvoor straf krijgen? Pas als op beide vragen een “ja” komt, dan kan de schadevergoeding aan u als slachtoffer toegewezen worden.

Uw spreekrecht beperkt zich tot de gevolgen die het misdrijf en het letsel voor u hebben. U mag dus niet reageren op wat u de verdachte of zijn advocaat hoort zeggen over wat er volgens hen gebeurd is. Als slachtofferadvocaat mag ik dat ook niet. De advocaat van de verdachte mag – ter verdediging – wel ingaan op de feiten waarvan zijn cliënt verdacht wordt. Hij mag van alles aanvoeren over het al dan niet verwijtbaar zijn van wat er is gedaan.

De civielrechtelijke weg naar een schadevergoeding

Dat gaat bij een civiele procedure anders: daar zijn het slachtoffer en de veroorzaker van het letsel gelijkwaardig. Zij hebben allebei een advocaat met dezelfde rol. Ze mogen allebei uitvoerig hun visie op de feiten geven en op de juridische gevolgen daarvan.

Uiteindelijk neemt de rechter dan de beslissing over de vraag wie er aansprakelijk is voor de schade, hoeveel procent van de schade vergoed moet worden en wat de schadeposten zijn. Soms wordt er slechts één van die vragen aan de rechter voorgelegd.

Bij een strafproces betaalt de overheid

Het voordeel van een toegewezen schadevergoeding in een strafproces is dat de overheid dit bedrag aan u betaalt als de dader dat niet doet. De overheid verhaalt daarna het bedrag alsnog op de dader. Dat voordeel is er niet bij een civielrechtelijk vonnis. Ook al staat daarin dat de veroorzaker u een bepaald bedrag moet betalen: u zult het verhaal van de “kale kip” ongetwijfeld kennen.

Wat dit voor u allemaal betekent?

Soms is niet direct duidelijk wat de gevolgen voor een procedure voor u zijn. Heeft u vragen over uw letselschade? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak.