Heeft een werknemer altijd recht op schadevergoeding bij een arbeidsongeval?

Wat zijn de gevolgen als u als werknemer gewond raakt bij een arbeidsongeval? Wie is er dan aansprakelijk en heeft u dan recht op een schadevergoeding voor uw opgelopen letsel?

Hier is vaak onduidelijkheid over. Sommige mensen denken dat als het ongeluk de schuld is van de werknemer, u dan zelf voor de schade opdraait. Anderen denken dat een werkgever altijd aansprakelijk is als er iets tijdens het werk gebeurt met letsel tot gevolg. Maar hoe zit het nu écht? Ik leg het in dit blog uit. De waarheid ligt een beetje in midden...

Betaalt de werkgever een schadevergoeding na een arbeidsongeval?

In onze wet is geregeld dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die u als gevolg van een bedrijfsongeval heeft geleden. Ténzij hij aantoont dat hij voldoende maatregelen heeft genomen en aanwijzingen heeft gegeven om het ongeval te voorkomen.

Hierin ligt de lat hoog voor de werkgever, maar is het lastig, zo niet onmogelijk, voor de werkgever om alle ongelukken te voorkomen. Zo ver gaat de verplichting ook niet. Veel werkgevers zijn gelukkig verzekerd voor arbeidsongevallen, zodat de discussie over het ongeluk en de gevolgen daarvan meestal met de verzekeraar van uw werkgever en uw letselschadeadvocaat wordt gevoerd.

Hoe hoog de schadevergoeding vervolgens is, hang van verschillende factoren af. Daar heb ik eerder een blog over geschreven.

Wat als de schuld bij de werknemer ligt?

Ook als het ongeluk de schuld is van de werknemer, kan uw werkgever aangesproken worden voor de vergoeding van uw schade. Bij routinematige opdrachten werkt u namelijk vaak minder oplettend en moet uw werkgever extra toezicht houden op naleving van de voorschriften.

Het kan daarom zijn dat uw werkgever aansprakelijk is voor uw schade als u door een slordigheidsfout of onder werkdruk een ongeluk krijgt op uw werk en uw werkgever onvoldoende toezicht heeft gehouden.

Maar in hoeverre is dit toezicht dan nodig?

Als het gaat om “een alledaagse huis-tuin-en-keukenactiviteit” worden er van de werkgever geen bijzondere instructies verwacht en is er van aansprakelijkheid van de werkgever niet snel sprake.

Een voorbeeld uit de praktijk. Een aantal maanden geleden bepaalde het Gerechtshof dat een werkgever niet aansprakelijk was voor de val van een werknemer van een ladder. Het Hof oordeelde dat de werknemer in kwestie een zeer bekwame en ervaren medewerker was, die al vele jaren voor deze werkgever werkte.

De klus die hij moest doen was eenvoudig en had hij al vaker gedaan: iets staande op een ladder vasthouden. Hij stond op een zware, industriële ladder die voorzien was van wegglijbeveiliging. De ladder had een laddervoet met aan beide uiteinden antislip. Door de manier waarop de ladder tegen de muur stond, door de laddervoet met antislip en het gewicht dat zich op dat moment op de onderzijde van de ladder bevond, kon de ladder niet bewegen. De ladder voldeed aan de nieuwste NEN-normen en was geschikt voor professioneel gebruik.

De werknemer is bij het afdalen gevallen. Het Hof is van oordeel dat in dit concrete geval de werkgever voldoende heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht om te voorkomen dat de werknemer zou vallen.

Maar zo is dus elk geval anders. Het is dus niet zo dat als u van een ladder valt, de schuld altijd bij uzelf ligt. Dit hang af van vele factoren. En daarom is het belangrijk altijd te informeren bij een letselschadeadvocaat wat uw rechten zijn.

Waar kunt u terecht met vragen over een schadevergoeding na een arbeidsongeval?

Bent u betrokken geweest bij een ongeluk op het werk wilt u meer weten over uw mogelijkheden voor een schadevergoeding? Neem vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak!