Advocaat in Zeeland en Zuidwest-Brabant | Advocatenkantoor Claase

Herziening partneralimentatie; de stand van zaken

Partneralimentatie staat al lange tijd ter discussie. Ik merk dat daarover op dit moment veel onduidelijkheid bestaat. Veel mensen verkeren in de veronderstelling dat er geen 12 jaar partneralimentatie betaald hoeft te worden. Hoe zit het nu en wat is op dit moment de stand van zaken?

Wetsvoorstel

Op 19 juni 2015 is het Initiatiefvoorstel ‘Wet herziening partneralimentatie’ ingediend. In juni 2018 werd hierop een zogenaamde nota van wijziging ingediend. Dit voorstel is in de Tweede Kamer behandeld. Het wetsvoorstel is echter nog steeds geen wet en het ’oude’ stelsel geldt dan ook nog steeds.

 

Wat staat er in het voorstel?

Op dit moment duurt de partneralimentatieplicht maximaal 12 jaar. Het uitgangspunt in het wetsvoorstel is dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Dat is dus een stuk minder lang dan nu het geval is.

Uitzonderingen

Op het voorgaande zouden twee uitzonderingen gemaakt worden:

  1. Als het huwelijk tenminste 15 jaar heeft geduurd en degene die recht heeft op de partneralimentatie maximaal 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, dan zou de maximale duur 10 jaar moeten zijn.
  2. Als binnen het huwelijk kinderen aanwezig zijn, eindigt de alimentatieplicht na maximaal 12 jaar en in elk geval als het jongste kind twaalf jaar wordt.

De alimentatieplicht eindigt hoe dan ook als de partner die de alimentatie moet betalen AOW gaat ontvangen.

Tenslotte, de alimentatieplicht stopt hoe dan ook als degene die recht heeft op de alimentatie gaat samenwonen als ware zij gehuwd of als deze opnieuw trouwt. Dat is nu ook het geval en dat blijft dus ook zo.

Kortom

Op het moment is er nog niets veranderd.  Tot het moment waarop het wetsvoorstel definitief als wet gaat gelden, geldt dus het huidig stelsel. Heb je vragen over partneralimentatie? Neem vrijblijvend contact op of loop eens binnen tijdens ons gratis spreekuur.

Laat een reactie achter