Advocaat in Zeeland en Zuidwest-Brabant | Advocatenkantoor Claase

Hoe werkt indexering van de alimentatie?

Alimentatie indexeert jaarlijks, dit betekent kort gezegd dat het alimentatiebedrag elk jaar wordt verhoogd. Het komt erg vaak voor dat dit niet of niet correct wordt gedaan, vooral omdat hier niet bij wordt stilgestaan of omdat men hiervan niet op de hoogte is. Wat is indexering, waarom bestaat het en hoe werkt het?

indexering alimentatieWat is indexering?

Indexering betekent dat de alimentatie (dit geldt voor kinder- en partneralimentatie) jaarlijks stijgt met een door de overheid te bepalen percentage. Elk jaar, vanaf 1 januari, wordt de alimentatie dus aangepast en verhoogd. Het is mogelijk om af te spreken dat het bedrag niet indexeert, bijvoorbeeld in een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant. Als geen andere afspraken gemaakt zijn, dan geldt het wettelijk stelsel en moet dus “gewoon” geïndexeerd worden.

Jaarlijkse stijging van de alimentatie?

Indexering betekent feitelijk niet meer dan dat de te betalen alimentatie waardevast blijft, door deze jaarlijks te verhogen met een door te overheid te bepalen percentage. Dit percentage houdt verband met de inflatie. De kosten van het levensonderhoud stijgen, alimentatie stijgt op die manier dus mee. De gedachtegang achter deze stijging is dat op die manier de koopkracht van degene die de alimentatie ontvangt, mee stijgt met de inflatie.

Hoeveel alimentatie moet ik betalen?

Aan het eind van elk jaar wordt door de overheid het indexeringspercentage vastgesteld, meestal wordt het percentage medio november bekend gemaakt. Degene die de alimentatie moet betalen, moet dit zelf in de gaten houden en het juiste bedrag berekenen en betalen. Hier zijn op internet handige rekenmachines voor. Eventueel te weinig betaalde indexering kan tot 5 jaar worden teruggevorderd.

Een voorbeeld. Stel, in februari 2017 wordt een alimentatiebedrag van € 150,– per maand afgesproken. De wettelijke indexering is niet uitgesloten. Dat betekent dus dat het afgesproken bedrag per 1 januari 2018 geïndexeerd moet worden. De indexering in 2018 was 1,5%. Het bedrag dat vanaf 1 januari 2018 betaald moet worden is dan € 152,25 per maand. Per 1 januari 2019 wijzigt het bedrag dan dus weer, de indexering voor 2019 is nog niet bekend.

Heeft u vragen over indexering? Of over kinder- en/of partneralimentatie? Neem vrijblijvend contact op.

Laat een reactie achter