Hoe wordt de mate van het inkomstenverlies bepaald bij letselschade?

Vaak is het verlies van inkomsten de grootste schadepost bij letselschade. Als u als slachtoffer niet meer kunt werken door een ongeluk en dus minder inkomen heeft, dan is dat schade. Als iemand anders het ongeluk heeft veroorzaakt, dan zal die schade vergoed moeten worden. Meestal door de verzekeraar van de veroorzaker. In deze blog ga ik in op het inkomstenverlies bij letselschade. En hoe uw carrièreperspectief hier invloed op heeft.

Het "would-be-onderzoek" door een arbeidsdeskundige

Hoe bepaalt u die schade? Soms wordt er door een arbeidsdeskundige een zogenaamd "would-be-onderzoek" uitgevoerd.

Het doel van dat onderzoek is in kaart te brengen hoe het met uw carrière (en inkomen) zou zijn gegaan zonder ongeluk. U kunt zich voorstellen dat dit tot veel discussie kan leiden. Als slachtoffer kunt u immers niet bewijzen hoe de toekomst uitgepakt zou hebben.

De discussie over het carrièreperspectief

Recentelijk boog de rechtbank Amsterdam zich over zo'n discussie. In die zaak was het slachtoffer in 2012 bij een verkeersongeval ernstig gewond geraakt en daardoor volledig en blijvend arbeidsongeschikt. Achmea, de verzekeraar van de aansprakelijke partij (de veroorzaker van het ongeluk), erkende de aansprakelijkheid, maar was het niet eens met het door het slachtoffer geschetste carrièreperspectief. Het slachtoffer kreeg vanwege de arbeidsongeschiktheid een uitkering, maar stelde dat hij zonder ongeluk veel meer zou hebben kunnen verdienen. Dat is de zogenaamde schade door het verlies van arbeidsvermogen.

De visie van de arbeidsdeskundige en de beslissing van de rechter

Het slachtoffer stelde dat hij zonder ongeval zou zijn doorgegroeid bij zijn werkgever en luchtverkeersleider zou zijn geworden. Daar hoort een bepaald inkomen bij dat aanzienlijk meer is dan de uitkering van het slachtoffer.

Er werd een arbeidsdeskundige ingeschakeld die aan de hand van de opleiding en werkervaring van het slachtoffer oordeelde dat het niet aannemelijk was dat het slachtoffer binnen enkele jaren luchtverkeersleider had kunnen worden. Wel zou deze assistent luchtverkeersleider kunnen zijn geworden.

Achmea is het daar niet mee eens. Zij stelt dat het carrièreperspectief minder rooskleurig zou zijn (en dat het slachtoffer dus minder inkomstenverlies zou hebben).

De rechter volgt het rapport van de arbeidsdeskundige. En bovendien: "volgens vaste rechtspraak is het zo dat aan de bewijslast van een benadeelde bij het begroten van de schade geen strenge eisen mogen worden gesteld. Het is de aansprakelijke veroorzaker van het ongeval die aan de benadeelde de mogelijkheid heeft ontnomen om zekerheid te verschaffen over wat in die hypothetische situatie zou zijn gebeurd."

Op zoek naar rechtvaardige schadevergoeding?

Heeft u een ongeluk gehad of een traumatische gebeurtenis meegemaakt, waar u mogelijk de rest van uw leven schade door lijdt? Maak dan vrijblijvend en kosteloos een afspraak op mijn kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis.