Hoe zit het met een transitievergoeding bij ontslag?

Als u wordt ontslagen komt er veel op u af. Na een vervelend gesprek met uw werkgever blijft u wellicht met vragen zitten. Een veel gestelde vraag is bijvoorbeeld op welke vergoeding(en) men recht heeft bij ontslag. In dit blog vertel ik meer over de transitievergoeding en de WW-uitkering bij ontslag.

Hoe hoog is een transitievergoeding?

Als uw werkgever het dienstverband beëindigt, moet hij een transitievergoeding betalen. De hoogte daarvan is 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dus met een dienstverband van 3 jaar is de ontslagvergoeding 1 maandsalaris.

Moet de transitievergoeding altijd betaald worden?

Nee, als u zelf ontslag neemt of als er sprake is van een ontslag op staande voet ontvangt u geen transitievergoeding. Ook niet als u samen met uw werkgever afspreekt dat u de arbeidsovereenkomst eindigt.

Het kan ook zijn dat er in uw CAO iets anders staat. Maar dat mag alleen als het gaat om een zogenaamd ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Hoe zit het met een vaststellingsovereenkomst?

Vaak wordt er in onderling overleg afgesproken dat het beter is de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld (ook wel VSO genoemd).

Daarin staat dat de partijen niet meer samen verder willen en dat de werkgever daarom het initiatief heeft genomen de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het staat u vrij hierin af te spreken wat u wil. Ik raad wel aan de overeenkomst door een jurist of advocaat te laten nakijken!

 

Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering?

Dat heeft u alleen als er geen sprake is van verwijtbare werkloosheid. Als u zelf ontslag heeft genomen of u bent op staande voet ontslagen, dan krijgt u dus geen WW-uitkering.

Wel even een belangrijk punt om rekening mee te houden is de opzegtermijn. Als u akkoord gaat met het einde van uw dienstverband zonder dat de opzegtermijn is gerespecteerd, dan zal het UWV uw WW-uitkering pas betalen nadat de opzegtermijn alsnog is verstreken.

Het is overigens niet zo dat de transitievergoeding eerst “opgegeten” moet worden voordat u een WW-uitkering krijgt. Dat staat er los van. Een transitievergoeding is niet bedoeld als vervangend inkomen. Het is een aanvulling op een eventueel lager inkomen of kan gebruikt worden voor een omscholingscursus. U mag dus zelf weten hoe u deze vergoeding besteedt.

Rol van de arbeidsrechtadvocaat

Als arbeidsrechtadvocaat help ik werknemers bij problemen op hun werk en dus ook bij het einde van hun arbeidsovereenkomst of ontslag. Heeft u in uw ontslagzaak vragen over uw vergoeding, of heeft u andere vragen? Neem vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak.