Letselschade bij kinderen en de invloed hiervan op hun toekomst

Helaas zijn kinderen regelmatig het slachtoffer van ongelukken en medische fouten. Het is logisch dat de eerste zorg van de ouders directe hulp aan hun kind is. 

Er zijn voor je kind, de dagelijkse verzorging regelen en daarna zo goed en kwaad als het gaat het leven weer in het gezin oppakken.

blog letselschade kinderen en hun toekomst

Vaak is er helaas blijvend letsel dat ook invloed kan hebben op de toekomst van je kind. Hier wordt vaak niet direct aan gedacht. De eerste zorg gaat namelijk vaak uit naar het huidige moment: “Hoe kunnen we ons kind nu het beste helpen?” Wanneer je kind niet meer de oude wordt door een ongeluk of een medische fout, heeft dit echter grote gevolgen.

Berekening letselschade

Bij het berekenen van letselschade wordt gekeken naar de situatie met en de situatie zonder ongeval. Je kunt je voorstellen dat dit bij jonge kinderen moeilijk is. De vraag is namelijk hoe je kind zich zonder het ongeval zou hebben ontwikkeld. Bij jonge kinderen is dit uiteraard erg moeilijk vast te stellen. Vaak wordt gekeken naar factoren in de omgeving van een kind, die hiervoor handvatten moeten bieden. Denk hierbij aan: Wat is het opleidingsniveau van de ouders? Welke beroepen hebben de ouders? Hoe verloopt het studiepatroon of de carrière van eventuele broer(s) en zus(sen)?

Op die manier wordt een inschatting gemaakt van het carrièreverloop van je kind en kan er becijferd worden wat je kind in de toekomst aan inkomsten mis gaat lopen. Die berekening gaat vaak tot de pensioengerechtigde leeftijd. Je kunt je dus voorstellen dat dit om forse bedragen kan gaan!

Letselschade-advocaat

Het is daarom van groot belang dat hiervoor een gespecialiseerde letselschade advocaat wordt ingeschakeld die verder kijkt dan het huidige moment en de nabije toekomst, maar er ook voor zorgt dat als je kind meerderjarig wordt, er voldoende financiële middelen aanwezig zijn.

Vragen of onduidelijkheid over de letselschade van je kind? Neem contact met mij op voor een afspraak.

Laat een reactie achter