Letselschade en veiligheid op de werkvloer

Door het hoge aantal online bestellingen – vanwege Corona – is het drukker dan ooit in distributiecentra en de werkdruk ligt dan ook hoog. Uit een onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat in NRC is gepubliceerd, blijkt dat 7 op de 10 distributiecentra veiligheidsregels overtreden.

 

Ongelukken en klachten door fysieke overbelasting

De inspectie controleerde het afgelopen jaar ruim 200 distributiecentra. De reden hiervoor was dat er veelvuldig ongelukken zouden gebeuren met heftrucks en klachten ontstaan door fysieke overbelasting. Veiligheidsregels zijn er uiteraard niet voor niets. Ze zijn er om te voorkomen dat werknemers tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden betrokken raken bij een ongeluk of op andere wijze letsel oplopen.

 

De wet verplicht werkgevers om veiligheidsmaatregelen te treffen

In de Nederlandse wetgeving is geregeld dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die een werknemer als gevolg van een bedrijfsongeval heeft geleden, tenzij hij aantoont dat hij voldoende maatregelen heeft genomen en aanwijzingen heeft gegeven om het ongeval te voorkomen. Let wel, de lat ligt daarbij zeer hoog voor de werkgever. Zelfs als een ongeluk of klachten een gevolg zijn van onoplettendheid van de werknemer zelf, kan het de werkgever worden aangerekend. Deze is dan verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor het vergoeden van alle letselschadekosten, direct en indirect.

 

Hoe zit het met aansprakelijkheid als u letselschade heeft opgelopen op de werkvloer?Hoe zit het met aansprakelijkheid als u letselschade heeft opgelopen op de werkvloer?

U heeft een ongeluk gekregen op uw werk en denkt in eerste instantie dat het uw eigen schuld is. U heeft immers zelf niet goed opgelet en een slordigheidsfout gemaakt. Het zou inderdaad zo kunnen zijn dat het niet was gebeurd als u zorgvuldiger was geweest, maar uw werkgever heeft tegelijkertijd de plicht om voldoende toezicht te houden op naleving van de veiligheidsvoorschriften. Dat toezicht is extra belangrijk:

  • Als de werkdruk hoog ligt op de afdeling, dan is het risico op ongevallen namelijk ook hoger.
  • Als u routinematig werk heeft. Van werken op de automatische piloot wordt u namelijk minder oplettend, daar dient uw werkgever extra rekening mee te houden.

 

Dus ook al voelt het ongeluk als uw eigen schuld: meestal kunt u hiervoor toch uw werkgever aanspreken. Een werkgever is hiervoor trouwens vaak verzekerd, zodat de discussie over uw schadevergoeding met de verzekeraar en niet met uw werkgever gevoerd wordt.

 

Arbeidsmigranten zijn bijzonder kwetsbaar voor situaties als deze

Veel werknemers zijn zich niet bewust van hun rechten en de plichten van hun werkgever. Een groep die hier bijzonder kwetsbaar voor is en hier erg onder lijdt, zijn arbeidsmigranten die (o.a.) in distributiecentra werken. Ze kennen de taal niet en de regels evenmin. Hierdoor staan ze niet bepaald sterk in hun schoenen wanneer hun werkgever geen verantwoordelijkheid neemt na een ongeluk of bij werk gerelateerde klachten. Arbeidsmigranten zijn meestal niet in directe dienst van een bedrijf, maar werken via uitzendbureaus. Sommigen komen wel voor hun mensen op, maar er zijn ook genoeg schimmige uitzendbureaus in de omloop die misbruik maken van mensen. Wanneer werknemers niet meer kunnen werken door een ongeval, moeten ze hun woning verlaten. Noodgedwongen vertrekken ze weer naar het thuisland, soms met blijvend letsel, waardoor ze ook daar niet meer (volledig) aan het werk kunnen. Ontzettend schrijnend en tegelijkertijd ontspringt de werkgever de dans.

Heeft u vragen over een arbeidsongeval? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met me op!