Uw advocaat bij letsel, schade en ontslag!

Advocatenkantoor Claase | letselschade

Juridisch advies letselschade (slachtoffers)

Letselschade-advocaat in Brabant, Zeeland en regio Rotterdam

Wat vervelend dat u gewond geraakt bent door andermans schuld. En dat u boven op deze nare ervaring ook nog eens te maken krijgt met hoge kosten, inkomensverlies en juridische rompslomp. Gelukkig heeft een letselslachtoffer over het algemeen recht op schadevergoeding. Als letselschade-advocaat in Roosendaal, Bergen op Zoom, Rotterdam en Terneuzen vecht ik voor de hoogst mogelijke compensatie. Die uw kosten dekt, leed verzacht en zorgen vermindert.

Letselschade-advocaat nodig? Dan kost dat u niets!

Twijfelt u eraan een letselschade-advocaat in te schakelen, omdat u vindt dat uw letsel (deels) uw eigen schuld is of denkt dat dit veel geld kost? Niet twijfelen. Onze wet bepaalt dat iemand die een ander door een onrechtmatige daad schade toebrengt, aansprakelijk is, dus verplicht is deze schade te vergoeden. Inclusief de advocaatkosten. Mijn juridische hulp kost u dus niets.

Wat is letselschade en welke letseloorzaken zijn er?

Letsel is lichamelijke of psychische schade die een ander heeft toegebracht door bijvoorbeeld:

Letsel beïnvloedt uw leven lichamelijk, emotioneel, praktisch en financieel. In meer of mindere mate. Zo moet u herstellen. Kunt u voorlopig niet of weinig werken. Heeft u huishoudelijke hulp nodig. En blijven de rekeningen binnenkomen. Daarom moet u de veroorzaker aansprakelijk stellen. Na erkenning van de aansprakelijkheid is de veroorzaker verplicht de schade te vergoeden. Zodat uw leven weer (grotendeels) wordt, zoals uw leven vóór het ongeval was.

Schade die u op de tegenpartij verhaalt

De hoogste schadepost bij letsel is vaak het verlies van inkomsten. Omdat u arbeidsongeschikt bent en uw werk (deels) niet meer kunt uitvoeren. Of nu slechter betaald werk doet en minder verdient. U heeft dan recht op vergoeding van het inkomensverschil. Ook is de tegenpartij aan te spreken op alle extra kosten, die u door het ongeval moet maken. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • medische kosten
 • reiskosten
 • kosten voor rechtsbijstand
 • vergoeding studiekosten
 • vergoeding sportabonnementen
 • kosten voor huishoudelijke hulp
 • kosten voor klushulp in en om het huis
 • aanpassingen van uw woning
 • kosten voor kinderopvang
 • smartengeld (vergoeding voor aangedaan leed)

Dit doet een letselschade-advocaat voor u

Nadat de aansprakelijkheid vastgesteld is en de tegenpartij deze erkend heeft, ga ik uw schade verhalen. Het verkrijgen van een optimale letselschadevergoeding vergt juridische vaardigheid. En soms een lange adem. Als uw letselschade-advocaat neem ik de volgende taken op me. Ik:

 • vraag uw medische gegevens bij uw arts(en) op om de schadeclaim te onderbouwen;
 • inventariseer uw schadeposten (inkomensverlies, reiskosten, huishoudelijke hulp, …);
 • bepaal het smartengeld op basis van o.a. de aard, ernst en gevolgen van uw letsel;
 • begroot waar u recht op heeft en stel de schadeclaim (of het afwikkelingsvoorstel) op;
 • onderhandel stevig met schadeverzekeraars over de hoogte van de schadevergoeding;
 • vraag de schadeverzekeraar, zo nodig, om een voorschot op de tot nu geleden schade;
 • start een procedure als ik het met de tegenpartij niet eens wordt over uw vergoeding;
 • bepleit uw zaak in de rechtbank en doe er alles aan om uw vergoeding rond te krijgen.
logo symbool_50px

Advocatenkantoor Claase:

 • lid van de LSA specialisatievereniging
 • lid van de werkgroep Artsen Advcocaten (WAA)
 • gespecialiseerd slachtoffer-advocaat
 • nauw betrokken bij uw letselzaak
 • ± 20 jaar ervaring met letselzaken
 • alleen voor letselschadeslachtoffers
 • werkt niet voor schadeverzekeraars
 • krachtige onderhandelingspartner

Lees meer over Claase »

Juridische hulp nodig?

Bel, mail of whatsapp:

085 760 75 55
06 15 55 88 89
info@advoclaase.nl

Tweede mening horen?

Ontevreden over het verloop van uw zaak?
Vraag kosteloos om een tweede mening.

Maak snel een afspraak »

De 4 voordelen van een letselschade-advocaat

1. 100% focus op halen van recht

Terwijl u worstelt met de fysieke en emotionele gevolgen van uw ongeval, staat uw hoofd niet naar juridische en financiële zaken. Snel schikken klinkt dan aantrekkelijk. Het gevaar is dat u zichzelf daarmee tekort doet. Dus richt ú zich 100% op uw herstel, dan richt ik me 100% op het verkrijgen van een optimale schadevergoeding. Zo wint u op beide terreinen.

2. Sterke onderhandelingspositie

U krijgt te maken met de kritische schadeverzekeraar van de veroorzaker. Het gaat immers  om grote bedragen. Onderhandelen met zo’n ervaren, professionele organisatie is lastig. U staat alleen tegenover een partij die meer kennis, dus macht, heeft en zo min mogelijk wil uitkeren. Als letselschade-advocaat ben ik uw sterke gespreks- en onderhandelingspartner.

3. Optimale schadevergoeding

Een vergoeding omvat alle extra kosten die u moet maken om hetzelfde leven te leiden als voor het ongeval, plus smartengeld. U krijgt vaak meer kosten vergoed dan u denkt. Kosten waar u helemaal niet bij stilstaat. Kosten die nu niet bekend zijn, maar in de toekomst wel zullen ontstaan. Ik wijs u op alle huidige én toekomstige kosten, en op geleden smart.

4. Recht om voor u te procederen

Het verschil tussen een letselschade-expert, -specialist of -jurist en een letselschade-advocaat is dat zíj niet mogen procederen. Daarom is mijn positie bij onderhandelingen sterker. Lopen deze op niets uit, dan start ik een procedure voor een optimaal resultaat, terwijl zij mogelijk schikken voor mínder of op het laatste moment alsnog een advocaat inschakelen.

Verjaringstermijn schadeclaim

Het is belangrijk dat u uw claim op tijd indient. Het liefst zo snel mogelijk na het ongeval of de gebeurtenis. Anders verjaart uw recht op schadevergoeding en kunt u geen claim meer indienen. Dat zou zonde zijn. De verjaringstermijn start, zodra u weet dat u schade heeft en wie hiervoor aansprakelijk is. De termijn bij materiële schade is 5 jaar en die bij de meeste ongelukken in het verkeer 3 jaar.

Roep de hulp van een expert in

Maak een afspraak: kosteloos en zonder verplichtingen. Daarna beslist u of ik u vertegenwoordig. Woont u in Zeeland, Brabant of de regio Rotterdam? Dan bezoek ik u thuis, in het ziekenhuis of revalidatiecentrum. U bent ook welkom op mijn kantoor in Terneuzen of Roosendaal.