Uw advocaat bij letsel, schade en ontslag!

Advocatenkantoor Claase | letselschade

Schadeposten bij letselschade

Alle kosten die u maakt als gevolg van het ongeluk, de medische misser, de hondenbeet etc. en die u zonder voorval niet zou hebben gehad, moeten door de veroorzaker vergoed worden. Over welke kosten praten we dan bij letselschade:

Materiële schade

Alle schade aan uw eigendommen, bijvoorbeeld uw auto, kleding, bril, bagage, telefoon etc.

Medische kosten

Een rit met de ambulance of behandeling in het ziekenhuis heeft direct tot gevolg dat uw zorgverzekeraar u het eigen risico in rekening brengt. Dat moet door de aansprakelijke veroorzaker worden vergoed. Verder kunt u denken aan kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, zoals fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen die niet in uw verzekeringspakket zitten.

Kosten huishoudelijke hulp en verzorging

Als u door het ongeluk behoefte hebt aan hulp in het (huishoudelijk) werk, dan mogen de kosten daarvan worden verhaald op de aansprakelijke partij. Die hulp kan op verschillende manieren worden ingevuld:

  • Via een thuiszorgorganisatie, waarvoor u een eigen bijdrage moet betalen. Die eigen bijdrage moet dan vergoed worden door de aansprakelijke partij.
  • Of u koopt de huishoudelijke hulp zelf in, dan zullen die kosten vergoed moeten worden.
  • Het kan ook zijn dat familie of vrienden u helpen bij de zaken die u zelf niet meer kunt. Daarvoor gelden normbedragen die variëren van € 69 voor een alleenstaande die licht beperkt is, tot € 295 per week voor een slachtoffer met een gezin dat zwaar beperkt is door het ongeluk.

Vervoerskosten

De kilometers die u moet reizen naar de behandelend artsen, therapeuten etc. moeten vergoed worden door de aansprakelijke partij. Als u met uw eigen auto reist, wordt dat vergoed tegen € 0,26 per kilometer. Voor het openbaar vervoer worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Voor een taxi geldt dat eerst moet worden aangetoond dat reizen met een auto of openbaar vervoer geen optie was.

Inkomstenverlies

Het kan zijn dat uw salaris niet volledig wordt doorbetaald tijdens uw arbeidsongeschiktheid of dat u onregelmatigheidstoeslagen misloopt. Deze schade verhaal ik bij de aansprakelijke partij. Als u door het ongeluk ook in de toekomst inkomsten mist, bijvoorbeeld omdat u niet meer kunt werken of nog maar gedeeltelijk, dan moet deze schade vergoed worden. De berekening daarvan is complex en laat ik uitvoeren door een daarin gespecialiseerde partij.

Als ZZP'er heeft een ongeluk vaak tot gevolg dat u snel zonder inkomsten zit. In dat geval werk ik zo snel mogelijk naar betaling van een voorschot toe.

Als ondernemer met personeel moet uw bedrijf zonder u blijven doordraaien. Daarvoor moet misschien een vervanger gevonden worden. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Smartengeld of immateriële schadevergoeding

Smartengeld is een vergoeding voor al het leed, de pijn en het verdriet na een ongeval. Deze vergoeding krijgt u naast de schadevergoeding voor kosten die u hebt door het ongeluk. De hoogte van het smartengeld hangt af van een aantal factoren, zoals de ernst van het letsel, uw leeftijd, uw beperkingen etc. Voor de bepaling van de hoogte van uw smartengeld wordt uw zaak vergeleken met andere zaken. In de Smartengeldgids zijn uitspraken van rechters opgenomen die een richtlijn vormen voor de hoogte van uw smartengeld. Pas als er een medische eindtoestand is bereikt, kan er goed beoordeeld worden wat de gevolgen van het ongeluk zijn op de kwaliteit van het leven. Pas dan kan het definitieve bedrag voor smartengeld worden vastgesteld. Voor die tijd kunnen er voorschotten op het smartengeld worden betaald aan u.

Normbedragen en de letselschaderaad

Voor een aantal kostenposten, zoals de kilometervergoeding, de kosten huishoudelijke hulp en de daggeldvergoeding voor een verblijf in het ziekenhuis of revalidatiecentrum heeft de letselschaderaad vergoedingen vastgesteld (normbedragen). Er kunnen altijd bijzondere omstandigheden zijn waardoor er van deze normbedragen afgeweken mag worden. Het gaat immers om het vergoeden van de werkelijk door u geleden schade en als er een goede reden is dat deze hoger is dan de normbedragen, dan is er recht op een hogere vergoeding.

Juridische hulp nodig?

Bel, mail of whatsapp:

085 760 75 55
06 15 55 88 89
info@advoclaase.nl

Tweede mening horen?

Ontevreden over het verloop van uw zaak?
Vraag kosteloos om een tweede mening.

Maak snel een afspraak »