Een ongeluk of medische fout heeft soms flinke gevolgen voor het slachtoffer, maar ook voor u als werkgever. Als werkgever bent u immers op grond van onze wet twee jaar lang verplicht tot 70% loondoorbetaling aan uw medewerker na het ongeluk. En vaak heeft u ook nog een vervanger nodig, bent u verplicht te zorgen voor re-integratie van uw werknemer en zijn er soms kosten verbonden aan het aanpassen van de werkplek.

Als werkgever heeft u ‘regresrecht’

Veel werkgevers weten niet dat ze een deel van deze kosten kunnen verhalen op de veroorzaker van het ongeluk of de medische fout. U kunt het door te betalen nettoloon en de re-integratiekosten verhalen op de veroorzaker van het ongeluk. Dat is wettelijk bepaald. Bij re-integratiekosten moet u denken aan kosten voor het aanpassen van de werkplek, kosten voor omscholing en kosten voor het opstellen van de voor het UWV benodigde documenten (bijvoorbeeld een plan van aanpak).

 

Welke kosten kunt u als werkgever níet verhalen op de veroorzaker van het ongeluk?

De omzetderving en de kosten voor een vervanger kunt u niet verhalen op de tegenpartij van uw werknemer. Dat komt omdat u als werkgever een zogenaamd ‘afgeleid recht’ heeft. Afgeleid van het slachtoffer. De gedachte erachter is dat u als werkgever niet meer kunt verhalen dan uw werknemer had kunnen verhalen als u hem niet had hoeven doorbetalen. Daarom komen ook de belastingpremies en de pensioenafdracht niet voor vergoeding in aanmerking.

loondoorbetaling medewerker ongeluk

 

Wilt u uw werknemer ook op de hoogte brengen van waar hij of zij recht op heeft na een ongeluk of medische misser? Lees hier welke schadeposten uw werknemer als slachtoffer op de veroorzaker mag verhalen bij letselschade.

 

Mijn medewerker heeft een ongeluk gehad in zijn vrije tijd, en nu?

Voor het regresrecht maakt het niet uit of het ongeval tijdens werktijd of in de vrije tijd van uw werknemer heeft plaatsgevonden. Het gaat er immers om dat uw werknemer zijn of haar werkzaamheden niet meer kan uitvoeren door toedoen van een derde. Wanneer u de schade verhaalt op de veroorzaker van het ongeval, handelt u de situatie in veel gevallen af met diens verzekeraar.

 

Wilt u bij het verhalen van schade ondersteuning en advies van een juridisch specialist die de weg kent op dit gebied? Of heeft u vragen over het verhalen van het door te betalen loon? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met mij op.