Hoe werkt een medische expertise bij letselschade?

Na het oplopen van letselschade, herstellen veel mensen gelukkig weer helemaal. Bij de ene duurt dit herstel wat langer dan bij de ander. Maar helaas zijn er ook mensen die langdurig of blijvend letsel overhouden aan een ongeluk.

Op een bepaald moment bereikt het slachtoffer een zogenaamde medische 'eindtoestand' en kan gekeken worden of de schade definitief kan worden afgewikkeld. Maar hoe werkt dat precies? Ik leg het uit in dit blog!

Wie beoordeelt de medische 'eindtoestand' bij letselschade?

Als er een veroorzaker van het ongeluk is, wordt de schade meestal door diens verzekeraar met het slachtoffer afgewikkeld. Meestal loopt dit via een letselschadeadvocaat van het slachtoffer.

Om een goed oordeel te krijgen over (complex) letsel en de mogelijke risico’s voor de toekomst, werkt de letselschadeadvocaat samen met een medisch adviseur. Die beoordeelt aan de hand van alle medische gegevens of het letsel helemaal genezen is en of er voor de toekomst risico’s op klachten bestaan. Maar de medisch adviseur geeft bijvoorbeeld ook advies over het percentage blijvende invaliditeit van een slachtoffer.

De verzekeraar van de veroorzakende partij van het ongeluk heeft ook een medisch adviseur. Die geeft op zijn beurt de verzekeraar een advies hoe hij tegen het letsel aankijkt.

Bij ernstig letsel, of als niet duidelijk is of de klachten door het ongeluk zijn veroorzaakt, wordt een expertise wenselijk geacht.

Wie voert de medische expertise uit?

Medische expertise bij letselschade 2

Een medische expertise wordt door een onafhankelijk arts uitgevoerd. Deze arts wordt in overleg tussen de medisch adviseur van mij als letselschadeadvocaat en die van de tegenpartij gekozen. Soms levert de keuze van de expertise-arts discussie op. De medisch adviseurs zijn het namelijk niet altijd met elkaar eens en sommige expertise-artsen staan bekend als “pro-verzekeraar” en “niet-slachtoffer-vriendelijk”.

Natuurlijk is het belangrijk dat het onderzoek zorgvuldig en objectief gebeurt. De uitkomst van de expertise is namelijk van groot belang voor de (financiële) afwikkeling van een schadezaak.

Kijken we verder dan de 'eindtoestand'?

De beide medisch adviseurs stellen samen de vragen op die aan de expertise-arts gesteld gaan worden. En vervolgens wordt het slachtoffer uitgenodigd door die arts. Er volgt een onderzoek en de expertise-arts zal een oordeel geven.

Tot welke lichamelijke beperkingen leidt het ongeval? Hoe zit het met de toekomstverwachtingen? Valt er een verslechtering te verwachten? Zijn er andere risico’s? We kijken hierbij dus ook naar de toekomst.

Heeft het slachtoffer zelf ook inspraak over de 'eindtoestand'?

Na het onderzoek (de expertise) maakt de arts een conceptverslag. Dat mag het slachtoffer bekijken. Het slachtoffer heeft het zogenaamde correctie- en blokkeringsrecht. Dat laatste betekent dat het slachtoffer mag verbieden dat het rapport bij de tegenpartij terecht komt.

Als het rapport definitief is, geven de beide medisch adviseurs nog hun adviezen en kan de schade worden afgewikkeld. Soms met een voorbehoud voor de toekomst, voor het geval de medische situatie nog kan verergeren.

Rol van de letselschadeadvocaat

Als letselschadeadvocaat help ik slachtoffers die bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk gewond zijn geraakt. Wordt er in uw letselschadezaak ook gesproken over een medische expertise en wilt u daar meer over weten? Neem vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak.