Schadeposten na een ongeluk: kosten van huishoudelijke hulp

Regelmatig komt het voor dat een slachtoffer van een ongeluk daarna (tijdelijk) hulp in de huishouding nodig heeft, omdat hij of zij hier zelf niet meer toe in staat is. Ook die kosten moeten worden vergoed door de (verzekeraar van) aansprakelijke partij.

Getouwtrek met de verzekeraar

Wanneer u de schade probeert te verhalen op de tegenpartij, leidt dat helaas vaak tot discussies met de verzekeraar. Die geeft als tegenreactie namelijk vaak aan dat het slachtoffer maar een beroep moet doen op het Wmo-loket van de gemeente. Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hier kunt u hulp zoeken wanneer u niet meer zelfstandig kunt deelnemen aan de samenleving of hulp nodig hebt bij zelfstandig wonen. Dit loket is er dus voor iedereen in de gemeente, niet specifiek voor letselschadeslachtoffers. Klopt dit dan wel? Is het Wmo-loket de enige plek waar u terecht kunt als u hulp nodig heeft?

U hebt zelf een keuze!

Goed om te weten is dat hulp vragen via een Wmo-loket vaak een enorme bureaucratische rompslomp oplevert. Een wachttijd van 6 weken is heel normaal, terwijl u als slachtoffer juist in de eerste weken van uw herstel hulp nodig hebt. Als slachtoffer heeft u hierin zelf een keuze. U bent niet verplicht hulp via de gemeente in te schakelen. U mag dus snelle en goede particuliere hulp in de huishouding inschakelen, die kan komen op een tijd waarop het u en uw gezin past. De verzekering van de tegenpartij – die het ongeval en uw letselschade heeft veroorzaakt – is aansprakelijk te houden voor de kosten ervan.

Schadebeperkingsplicht bij het inschakelen van particuliere hulpschadepost huishoudelijke hulp

U heeft een schadebeperkingsplicht. Dat wil zeggen dat de tarieven ‘marktconform’ moeten zijn, maar u bent niet verplicht de kosten zo laag mogelijk te houden voor de verzekeraar. Als slachtoffer moet u altijd in de situatie worden gebracht alsof het ongeluk niet gebeurd zou zijn. Dat betekent dat u geen genoegen hoeft te nemen met een voor u minder goed of passend alternatief.

Wat als u wél hulp via de Wmo hebt ingeschakeld?

Als er u al hulp is toegekend door de Wmo, dan wil dat niet zeggen dat de verzekeraar niets hoeft te betalen omdat u de hulp gratis krijgt van de gemeente. De gemeente kan op haar beurt alsnog de kosten verhalen op de aansprakelijke partij. Alleen maar eerlijk en logisch: dat de veroorzaker de kosten moet betalen en niet de belastingbetaler.

Waar kan ik u bij helpen?

Heeft u een ongeluk gehad of een traumatische gebeurtenis meegemaakt, waar u mogelijk de rest van uw leven schade aan blijft ondervinden? Maak dan vrijblijvend en kosteloos een afspraak bij mij op kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis.