Ongelukken op het water: hoe zit het met de schadevergoeding (en de verzekering)?

Tijdens mijn laatste vakantie maakte ik een aanvaring mee. Al zeilend op een nagenoeg lege Oosterschelde werden wij frontaal aangevaren door een motorbootje. De bestuurder/schipper was met zijn telefoon bezig in plaats van voor zich uit te kijken.

Met een grote snelheid botste hij tegen onze zeilboot. Ons geschreeuw om hem te waarschuwen hielp niet. Gelukkig alleen (behoorlijk wat) materiële schade, maar het had ook zomaar veel ernstiger af kunnen lopen.

Daar ben je toch voor verzekerd? Niet dus!

Dit voorval zorgde voor nieuwe gespreksstof bij onze vrienden en bekenden en het leidde ook tot vragen bij de booteigenaren onder hen. Veel gingen ervan uit dat iedereen voor dit soort ongevallen is verzekerd. Dat is dus niet zo! Ondanks een aansprakelijkheidsverzekering.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht

Ten eerste is (helaas) niet iedere Nederlander verzekerd tegen aansprakelijkheid. Dat is namelijk niet verplicht. Uit cijfers blijkt dat 80% van de mensen een aansprakelijkheidsverzekering heeft (AVP) die de schade zal vergoeden als door uw toedoen iemand anders schade (of letsel) oploopt. Dit is een andere verzekering dan de wettelijk verplichte WA-verzekering voor uw auto/motor/scooter.

Meestal is dekking voor schade door een vaartuig uitgeslotenongeluk water schadevergoeding

Een AVP-verzekering dekt bijvoorbeeld de schade als u per ongeluk een eigendom van een ander kapot maakt, als uw paard iemand een trap geeft, of als uw hond iemand bijt.

Zo’n verzekering dekt echter meestal GEEN schade die wordt veroorzaakt door uw motorboot. Vaartuigen zijn namelijk vaak van de dekking uitgesloten. De meeste verzekeringen dekken wel de schade die al surfend of kanoënd of roeiend wordt veroorzaakt, maar op het moment dat er een motor aan of op uw boot zit verleent de verzekering meestal geen dekking.

U zal als booteigenaar dan ook een aparte WA-verzekering moeten afsluiten als uw boot voorzien is van een motor.

Dubbele schade die vergoed moet worden, maar het kan nog erger…

De eigenaar van de boot de ons heeft aangevaren bleek niet verzekerd en draait daardoor zelf voor de schade op. Zowel voor die aan zijn eigen boot als die aan de onze. Maar u kunt zich voorstellen dat het probleem nog groter is wanneer er bij zo’n aanvaring iemand gewond raakt. De schade kan dan immers heel erg groot zijn. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid kan het gaan om schades van meer dan een miljoen euro. De kans is groot dat een slachtoffer dan zelf met zijn schade blijft zitten.

Heeft u vragen over een schade, aansprakelijkheid of uw verzekeringsdekking? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met mij op.