Ontslag op staande voet is vaak niet rechtsgeldig

Een ontslag op staande voet heeft verstrekkende gevolgen voor een werknemer. Zo krijgt hij of zij bijvoorbeeld geen WW-uitkering; een ontslag op staande voet is namelijk een verwijtbaar ontslag. Daarnaast moet de werknemer de werkgever vaak óók nog een vergoeding betalen. In bepaalde gevallen is deze vorm van ontslag terecht, maar niet altijd. In dit artikel vertel ik u meer over deze vorm van ontslag en in welke gevallen dit wel of niet rechtsgeldig is.

 

Wanneer kunt u ontslag op staande voet krijgen?

Voor een terecht ontslag op staande voet moet er echt heel wat aan de hand zijn. In juridische termen moet er sprake zijn van een ‘dringende reden’, die zo ernstig is dat van de werkgever niet verwacht kan worden het dienstverband langer voort te zetten. Bovendien moet de werkgever de reden van het ontslag ‘onverwijld’ en duidelijk aan de werknemer meedelen. Wat is een dringende reden? Bijvoorbeeld diefstal, bedreiging of geweld. Dat lijkt duidelijk, én logisch. Maar waar ligt de grens?

 

Is dit wel terecht?

Een voorbeeld van een situatie die eerder dit jaar plaatsvond; een medewerker van Action nam aan het eind van de dag een plastic tasje van de winkel mee naar huis, om de spulletjes in te doen die hij die dag gekocht had. Hij had niet het plan dat tasje te stelen, maar de kassa’s waren al afgesloten en hij kon daarom het tasje niet afrekenen. Met het zerotolerancebeleid op diefstal in gedachten, besprak hij met een collega dat hij het tasje van €0,03 de volgende dag alsnog zou afrekenen, maar dit vergat hij. De dag erop ging hij op vakantie. Na zijn vakantie kreeg hij van zijn managers de boodschap ‘je krijgt ontslag op staande voet’, want; je hebt gestolen.

 

Een heel duur tasje voor winkelketen Action

In veel gevallen is ontslag op staande voet met succes aan te vechten. Ook de medewerker van Action heeft de zaak aangevochten. Het oordeel van de rechter? Het ontslag was onterecht. Het was weliswaar bekend dat Action een zerotolerancebeleid voerde, maar er moet ook naar andere factoren worden gekeken, namelijk naar de waarde en de aard van het ‘gestolen’ voorwerp, het goede functioneren van de werknemer, de gevolgen van het ontslag voor hem en zijn persoonlijke omstandigheden. Action moest de man een schadevergoeding van ruim 7.000 euro betalen. Dat was een duur tasje dus!

 

Is ontslag een (buiten)proportionele maatregel?ontslag op staande voet

In bovenstaand voorbeeld kunt u zich waarschijnlijk wel vinden; een buitenproportionele maatregel voor een daad met weinig impact, waarbij de waarde ook nog eens nihil is. Maar ook in zwaardere gevallen hoeft ontslag op staande voet niet direct terecht te zijn. Bijvoorbeeld: een medewerker kreeg ontslag op staande voet omdat hij een woede-uitbarsting had gehad, gericht op zijn manager. Niet erg netjes en wat de man had geroepen was niet bepaald vriendelijk, maar in de 30 jaar die de man al voor het bedrijf werkte had hij een onberispelijke staat van dienst. De gevolgen van het ontslag waren veel te ernstig in verhouding met deze eenmalige woede-uitbarsting.

 

Kunt u uw ontslag aanvechten?

In mijn praktijk maak ik het vaak mee dat er weliswaar een ontslag op staande voet is gegeven, maar dat partijen er na inschakeling van een advocaat samen toch nog uitkomen. In sommige gevallen kan de arbeidsverhouding nog worden hersteld, in andere gevallen gaan de partijen alsnog uit elkaar, maar dan wel op redelijke manier, zonder dat de werknemer in de problemen komt.

 

Wilt u weten of in uw situatie ontslag op staande voet wel rechtsgeldig is? Of heeft u andere vragen over ontslag op staande voet?  Neem dan vrijblijvend contact met mij op.