Advocaat in Zeeland en Zuidwest-Brabant | Advocatenkantoor Claase

Juridische bijstand bij aansprakelijkheidskwesties

Kies voor een specialist met een scherp juridisch oog

Iedereen kan aansprakelijk worden gesteld voor schade of gemaakte fouten, net zoals iedereen schade kan lijden. Wij bieden juridische bijstand bij aansprakelijkheidskwesties. Het kan zijn dat jij schade hebt geleden door de fout van een ander (bijvoorbeeld een aannemer, een arts of notaris) of dat een ander jou of je bedrijf aansprakelijk stelt. Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt of iemand aansprakelijk is voor de schade van een ander. Als dat zo is, dan moet die schade worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Aansprakelijkheid en haalbaarheid van de claim

We bekijken samen met je wat er is gebeurd en aan de hand van de feiten beoordelen wij hoe het zit met de aansprakelijkheid en haalbaarheid van de claim. Heb je schade geleden, dan bekijken wij of die te verhalen is op de veroorzaker.

Schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid

In onze wet wordt hier verschil tussen gemaakt. Bij schuldaansprakelijkheid moet er sprake zijn van verwijtbaar handelen (schuld). Bij risicoaansprakelijkheid speelt schuld geen rol, maar ben je eenvoudigweg aansprakelijk omdat je een bepaalde rol hebt. Bijvoorbeeld als eigenaar van een gebouw dat gebrekkig is waardoor schade ontstaat. Of als ouders van een kind tot en met 13 jaar dat schade heeft veroorzaakt.

Wie is aansprakelijk voor het letsel?

Het vaststellen van aansprakelijkheid kan lastig zijn en vergt een specialistisch juridisch oog. Aansprakelijkheidsrecht staat natuurlijk ook centraal in letselschadezaken. De eerste vraag is daar namelijk: wie is aansprakelijk voor het letsel?

Heb je te maken met een aansprakelijkstelling of denk je dat jouw schade door iemand anders is veroorzaakt? Maak dan een afspraak met Mr. Mariska Claase voor een oriënterend gesprek of kom langs tijdens onze inloopspreekuren.

Tip van Mr. Mariska Claase

Je hebt vaak op meer recht dan je denkt.

Neem dus niet te snel genoegen met een schikking.

Letselschadeadvocaat Mariska Claase