Letsel door beroepsziekte

Als je door je werk ziek bent geworden, bijvoorbeeld door blootstelling aan een gevaarlijke stof als asbest of oplosmiddelen, dan is je werkgever daar bijna altijd aansprakelijk voor en moet je schade door hem (of zijn verzekeraar) worden vergoed. Het kan ook gaan om klachten zoals RSI, rugklachten of een burn-out.

Gevaarlijke stoffen

Voor het werken met gevaarlijke stoffen gelden strenge voorschriften. Jouw werkgever moet alle mogelijke maatregelen treffen om jouw werkomgeving zo veilig mogelijk te maken en te voorkomen dat jij tijdens je werk letsel oploopt of blootgesteld wordt aan gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld door het verstrekken van beschermingsmiddelen zoals ventilatiemaskers en handschoenen. Bovendien moet je werkgever je zo goed mogelijk informeren over het werken met gevaarlijke stoffen.

Aansprakelijkheid

Als jij ziek bent geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen of door werk gerelateerde omstandigheden, dan kun je je werkgever aansprakelijk stellen. Je moet dan wel aantonen dat dit is ontstaan door de blootstelling aan de stoffen tijdens je werk (of bij een burn-out door de werksituatie). Je werkgever kan onder de aansprakelijkheid uitkomen als hij kan bewijzen dat hij alle benodigde maatregelen heeft genomen en aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Lukt hem dat niet, dan moet hij jouw schade vergoeden.

Letselschade | beroepsziekte | Claase

Letselschade opgelopen door een beroepsziekte?

Het vaststellen van het verband tussen je schade en je werk is vaak complex. Wij raden je dan ook aan in dit soort gevallen altijd een letselschadeadvocaat in te schakelen. Onze hulp kost je niets. Neem vrijblijvend contact met ons op voor het plannen van een kosteloos oriënterend gesprek.