Advocatenkantoor_Claase_Letselschade

Welke soorten letselschade zijn er?

Je kunt op verschillende manieren letselschade oplopen, bijvoorbeeld door een:

  • Verkeersongeval
  • Bedrijfsongeval
  • Beroepsziekte als RSI en asbestziekten
  • Geweldsmisdrijf
  • Medische fout
  • Dier (een hondenbeet, trap van een paard etc.)

Schadeposten bij letselschade

Alle kosten die je maakt als gevolg van het ongeluk, de medische misser, de hondenbeet etc. en die je zonder voorval niet zou hebben gehad, moeten door de veroorzaker vergoed worden. Over welke kosten praten we dan bij letselschade:

Materiële schade

Alle schade aan jouw eigendommen, bijvoorbeeld je auto, kleding, bril, bagage, telefoon etc.

Medische kosten

Een rit met de ambulance of behandeling in het ziekenhuis heeft direct tot gevolg dat je zorgverzekeraar je het eigen risico in rekening brengt. Dat moet door de aansprakelijke veroorzaker worden vergoed. Verder kun je denken aan kosten die je zorgverzekeraar niet vergoedt, zoals fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen die niet in je verzekeringspakket zitten.

Kosten huishoudelijke hulp en verzorging

Als je door het ongeluk behoefte hebt aan hulp in het (huishoudelijk) werk, dan mogen de kosten daarvan worden verhaald op de aansprakelijke partij. Die hulp kan op verschillende manieren worden ingevuld:

  • Via een thuiszorgorganisatie, waarvoor je een eigen bijdrage moet betalen. Die eigen bijdrage moet dan vergoed worden door de aansprakelijke partij.
  • Of je koopt de huishoudelijke hulp zelf in, dan zullen die kosten vergoed moeten worden.
  • Het kan ook zijn dat familie of vrienden je helpen bij de zaken die je zelf niet meer kunt. Daarvoor gelden normbedragen die variëren van € 69 voor een alleenstaande die licht beperkt is, tot € 295 per week voor een slachtoffer met een gezin dat zwaar beperkt is door het ongeluk.

Vervoerskosten

De kilometers die je moet reizen naar de behandelend artsen, therapeuten etc. moeten vergoed worden door de aansprakelijke partij. Als je met je eigen auto reist, wordt dat vergoed tegen € 0,26 per kilometer. Voor het openbaar vervoer worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Voor een taxi geldt dat eerst moet worden aangetoond dat reizen met een auto of openbaar vervoer geen optie was.

Inkomstenverlies

Het kan zijn dat je salaris niet volledig wordt doorbetaald tijdens je arbeidsongeschiktheid of dat je onregelmatigheidstoeslagen misloopt. Deze schade verhalen wij bij de aansprakelijke partij. Als je door het ongeluk ook in de toekomst inkomsten mist, bijvoorbeeld omdat je niet meer kunt werken of nog maar gedeeltelijk, dan moet deze schade vergoed worden. De berekening daarvan is complex en laten wij uitvoeren door een daarin gespecialiseerde partij.

Als ZZP'er heeft een ongeluk vaak tot gevolg dat je snel zonder inkomsten zit. In dat geval werken we zo snel mogelijk naar betaling van een voorschot toe.

Als ondernemer met personeel met je bedrijf zonder jou blijven doordraaien. Daarvoor moet misschien een vervanger gevonden worden. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Smartengeld of immateriële schadevergoeding

Smartengeld is een vergoeding voor al het leed, de pijn en het verdriet na een ongeval. Deze vergoeding krijg je naast de schadevergoeding voor kosten die je hebt door het ongeluk. De hoogte van het smartengeld hangt af van een aantal factoren, zoals de ernst van het letsel, je leeftijd, je beperkingen etc. Voor de bepaling van de hoogte van je smartengeld wordt je zaak vergeleken met andere zaken. In de Smartengeldgids zijn uitspraken van rechters opgenomen die een richtlijn vormen voor de hoogte van je smartengeld. Pas als er een medische eindtoestand is bereikt, kan er goed beoordeeld worden wat de gevolgen van het ongeluk zijn op de kwaliteit van het leven. Pas dan kan het definitieve bedrag voor smartengeld worden vastgesteld. Voor die tijd kunnen er voorschotten op het smartengeld worden betaald aan je.

Normbedragen en de letselschaderaad

Voor een aantal kostenposten, zoals de kilometervergoeding, de kosten huishoudelijke hulp en de daggeldvergoeding voor een verblijf in het ziekenhuis of revalidatiecentrum heeft de letselschaderaad vergoedingen vastgesteld (normbedragen). Er kunnen altijd bijzondere omstandigheden zijn waardoor er van deze normbedragen afgeweken mag worden. Het gaat immers om het vergoeden van de werkelijk door jou geleden schade en als er een goede reden is dat deze hoger is dan de normbedragen, dan is er recht op een hogere vergoeding.