Schade opgelopen door een ander? Moet die altijd worden vergoed?

De kern van letselschadezaken

Als letselschadeadvocaat behandel ik de meest uiteenlopende zaken. Ze hebben echter altijd één gemeenschappelijk punt: er is een slachtoffer dat door toedoen van een ander gewond is geraakt.

Wanneer moet schade worden vergoed?

Het is echter niet altijd zo dat de schade van een slachtoffer door de veroorzaker vergoed moet worden. Er moet namelijk sprake zijn van een zogenaamde "onrechtmatige gedraging" wil de schade vergoed moeten worden.

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

Een ongeluk zit in een klein hoekje en soms valt iets onder de noemer "ongelukkige samenloop van omstandigheden". In dat geval hoeft de veroorzaker de schade niet te vergoeden. Dit juridische kader is in onze wet vastgelegd. Een onrechtmatigheid is volgens ons wetboek een inbreuk op een recht van een ander, een handelen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Het "Zwiepende tak arrest"

Een bekende rechterlijke uitspraak in dit kader is het zogenaamde "Zwiepende tak arrest" uit 1994. Vrienden maakten een wandeling, waarbij één van hen een tak in het oog kreeg die door toedoen van de voor hem lopende vriend naar achteren zwiepte.

Dit had ernstig letsel aan het oog tot gevolg. De rechtbank, en daarna het Gerechtshof en de Hoge Raad, bogen zich over de vraag of dit een onrechtmatige daad van degene was die de tak had laten zwiepen. Zo ja, dan moest diegene (of diens verzekeraar) de schade van het slachtoffer vergoeden.

De Hoge Raad oordeelde dat de gedraging van iemand onrechtmatig is "wanneer de mate van waarschijnlijkheid van het ongeval zo groot is dat hij zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dit gedrag had moeten onthouden". Anders gezegd: als iemand moet begrijpen dat zijn handelen een gevaarlijk gevolg voor een ander heeft, dan moet hij zich van dit gedrag onthouden.

De mate van waarschijnlijkheid

De vraag of iemand aansprakelijk is voor het gevolg van zijn daden, hangt dus af van de mate van waarschijnlijkheid dat het ongeval (met dit letsel tot gevolg) zich zou voordoen.

Complexiteit van de aansprakelijkheidsvraag

In sommige zaken is dit een ingewikkelde feitelijke en juridische discussie. De uitkomst daarvan is wel van groot belang voor een slachtoffer. Daarom is het een geruststellende gedachte dat dit juridische gepuzzel en de discussie hierover met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan een letselschadeadvocaat wordt overgelaten.

Dat is deel van mijn werk als gespecialiseerd letselschadeadvocaat. Ik doe de juridische puzzel, zodat u zich als slachtoffer kunt focussen op uw herstel.

Meer weten over uw zaak?

Maak dan vrijblijvend en kosteloos een afspraak bij mij op kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis. U kunt contact opnemen via 085 760 75 55 of info@advoclaase.nl.