Schadeposten bij letsel: waar heeft u recht op?

Letselschade ontstaat op allerlei manieren: door een ongeluk, een medische misser of een hondenbeet bijvoorbeeld. Alle kosten die u maakt als gevolg hiervan en die u zonder dit voorval niet zou hebben, moet de veroorzaker vergoeden. Welke schadeposten bij letsel mag u claimen bij de tegenpartij?

Soorten schadeposten bij letsel 

Er zijn verschillende soorten schadeposten te verhalen op de veroorzaker van het letsel. Denk hierbij aan: 

 • materiële schade; 
 • medische kosten; 
 • kosten voor huishoudelijke hulp en verzorging; 
 • vervoerskosten; 
 • inkomstenverlies; 
 • en immateriële schade (smartengeld). 

 Ik leg aan de hand van voorbeelden uit wat deze schadeposten in kunnen houden. 

schadeposten bij letselMateriële schade 

Dit is alle schade aan uw eigendommen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw auto, kleding, bril, bagage, telefoon of laptop, die door de gebeurtenis (door toedoen van een ander) beschadigd zijn geraakt.

Medische kosten 

Een rit met de ambulance of behandeling in het ziekenhuis heeft direct tot gevolg dat uw zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt. De aansprakelijke veroorzaker moet deze kosten vergoeden. Verder kunt u denken aan kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, zoals fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen die niet in uw verzekeringspakket zitten. 

Kosten huishoudelijke hulp en verzorging 

Wanneer u door het ongeluk behoefte hebt aan hulp in het huishouden, dan mag u de kosten daarvan verhalen op de aansprakelijke partij. Die hulp kan op verschillende manieren worden ingevuld: 

 • Via een thuiszorgorganisatie, waarvoor u een eigen bijdrage moet betalen. Die eigen bijdrage moet dan vergoed worden door de aansprakelijke partij. 
 • U koopt de huishoudelijke hulp zelf in, dan zullen die kosten vergoed moeten worden. 
 • Het kan ook zijn dat familie of vrienden u helpen bij de taken die u zelf niet meer kunt uitvoeren. Daarvoor gelden normbedragen die variëren van € 69 voor een alleenstaande die licht beperkt is, tot € 295 per week voor een slachtoffer met een gezin dat zwaar beperkt is door het ongeluk. 

Vervoerskosten 

De kilometers die u moet reizen naar de behandelend artsen, therapeuten en specialisten moeten vergoed worden door de aansprakelijke partij. Als u met uw eigen auto reist, wordt dat vergoed tegen € 0,26 per kilometer. Voor het openbaar vervoer worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Voor een taxi geldt dat eerst moet worden aangetoond dat reizen met een auto of openbaar vervoer geen optie was. 

Inkomstenverlies 

Het kan zijn dat uw salaris niet volledig wordt doorbetaald tijdens uw arbeidsongeschiktheid of dat u onregelmatigheidstoeslagen misloopt. Als u door het ongeluk ook in de toekomst inkomsten mist, bijvoorbeeld omdat u niet meer kunt werken of nog maar gedeeltelijk, dan moet deze schade vergoed worden.  

Wanneer u ZZP’er bent heeft een ongeluk vaak tot gevolg dat u snel zonder inkomsten zit. Als ondernemer met personeel moet uw bedrijf ook zonder u blijven doordraaien. Daarvoor moet misschien een vervanger gevonden worden.  

Smartengeld of immateriële schadevergoeding 

Smartengeld is een vergoeding voor al het leed, de pijn en het verdriet na een ongeval. Deze vergoeding krijgt u naast de schadevergoeding voor kosten die u hebt moeten maken door het ongeluk. De hoogte van het smartengeld hangt af van een aantal factoren, zoals: 

 • de ernst van het letsel; 
 • uw leeftijd; 
 • uw beperkingen. 

Voor de bepaling van de hoogte van uw smartengeld wordt uw zaak vergeleken met andere zaken. In de Smartengeldgids zijn uitspraken van rechters opgenomen die een richtlijn vormen voor de hoogte van uw smartengeld. Pas als er een medische eindtoestand is bereikt, kan er goed beoordeeld worden wat de gevolgen van het ongeluk zijn op de kwaliteit van het leven. Pas dan wordt het definitieve bedrag voor smartengeld vastgesteld. Voor die tijd worden er meestal voorschotten op het smartengeld aan u uitbetaald. 

Schakel een letselschadespecialist in 

Het bepalen en berekenen van schadeposten is complex. Ik raad u dan ook aan altijd de hulp van een expert in te schakelen. Bent u slachtoffer van een letselschade? Ik help u kosteloos met het in kaart brengen en het verhalen van uw schade. Neem contact met mij op voor een afspraak.