Smartengeld: heb jij recht op vergoeding van affectieschade?

Vanaf 1 januari 2019 hebben naasten van slachtoffers recht op vergoeding van affectieschade. Naasten die door een fout van een ander een dierbare hebben verloren, hebben nu recht op smartengeld.

Dit geldt ook voor naasten van wie een dierbare ernstig of blijvend letsel heeft opgelopen. Denk bijvoorbeeld aan een ongeluk, medische fout of misdrijf.

Erkenning en genoegdoening

Het doel van deze wet is erkenning en genoegdoening. Niet alleen het slachtoffer zelf, maar ook degene die dicht bij hem of haar staan is namelijk iets aangedaan. Overlijden of blijvend letsel van een dierbare haalt ook hun leven volledig overhoop.

Hoogte vergoedingen smartengeld

Discussie over de hoogte van de vergoedingen is uitgesloten, die staan namelijk vast:

  Ernstig en blijvend letsel Overlijden Ernstig en blijvend letsel door misdrijf Overlijden door misdrijf
Echtgenoten en geregistreerde partners 15.000 17.500 17.500 20.000
Levensgezellen 15.000 17.500 17.500 20.000
Minderjarige kinderen en ouders 15.000 17.500 17.500 20.000
Meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders 15.000 17.500 17.500 20.000
Pleegkinderen en ouders 15.000 17.500 17.500 20.000
Meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders 12.500 15.000 15.000 17.500
Zorg in gezinsverband 12.500 15.000 15.000 17.500
Overige nauwe persoonlijke relatie 12.500 15.000 15.000 17.500

Discussiepunten

Wel kan er discussie ontstaan of er sprake is van ernstig of blijvend letsel. Dit gaat om medisch objectiveerbaar letsel. Uit de parlementaire stukken blijkt dat hier in ieder geval sprake van is bij letsel dat lijdt tot een functiestoornis van meer dan 70%.

Ook verwacht ik discussie over de vraag in de laatste categorie: wanneer is een persoonlijke relatie nauw genoeg om in aanmerking te komen voor affectieschade?

Letselschade-advocaat nodig?

Vragen over jouw rechten als slachtoffer of naaste? Tijdens een vrijblijvend kosteloos gesprek, ook bij jou thuis, luister ik naar je verhaal en beantwoord ik jouw vragen. Neem contact met mij op voor een afspraak.

Laat een reactie achter