Smartengeld is erkenning en compensatie voor leed

Smartengeld wordt door veel slachtoffers gezien als een belangrijk onderdeel van hun schadevergoeding. Het geeft een stukje erkenning voor het leed dat hen is aangedaan.

Smartengeld vormt bovendien compensatie voor lichamelijke pijn, geestelijk leed of vermindering van levensvreugde. In mijn praktijk komt het heel vaak voor dat slachtoffers geen duidelijk beeld hebben van smartengeld. De hoogte ervan wordt vaak overschat en men weet vaak niet wanneer er recht is op smartengeld. Daarom in deze blog wat meer uitleg.

Wanneer heb je recht op smartengeld?

Volgens onze wet heeft een slachtoffer alleen in een beperkt aantal gevallen recht op smartengeld, namelijk als de veroorzaker van het letsel:

  • het oogmerk had dit nadeel toe te brengen;
  • het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;
  • het nadeel is gelegen in aantasting van de nagedachtenis van een overledene.

In mijn letselschadepraktijk spelen met name lichamelijk letsel en persoonsaantasting een rol.

Discussiepunten bij smartengeld

Als vast staat dat iemand lichamelijk letsel heeft opgelopen en de aansprakelijkheid daarvoor staat vast, dan levert het betalen van smartengeld door de veroorzaker meestal geen discussie op. Over de hoogte van het smartengeld ontstaat vaak wel discussie. Veel slachtoffers vinden de hoogte van het smartengeld erg laag. Het blijft natuurlijk moeilijk om een prijskaartje te hangen aan toegebracht leed, gederfde levensvreugde, pijn en verdriet.

Vaststellen bedrag smartengeld

Bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld moet een rechter rekening houden met alle omstandigheden van het geval. Daarbij ligt vaak de nadruk op de ernst van het letsel. In ons land wordt al jarenlang gebruik gemaakt van de Smartengeldgids, oneerbiedig gezegd een soort van ‘ catalogus’ waarin een indeling is opgenomen per ‘soort letsel’. Er staan talloze voorbeelden in van rechterlijke uitspraken met de hoogte van het in die gevallen toegekende smartengeld, zodat rechters en schadebehandelaars in ‘soortgelijke’ letselzaken handvatten en voorbeelden hebben voor de hoogte van een mogelijke smartengeldvergoeding.

Rol van de letselschade-advocaat

Geen enkele zaak is identiek. De bepaling van smartengeld is maatwerk en daarvoor geldt dat een goed en realistisch advies belangrijk is. Een van de taken van een letselschadeadvocaat is het in kaart brengen van de gevolgen van het letsel van zijn cliënt, zodat ook de smartengeldvergoeding op de juiste manier wordt vastgesteld en voor het doel waarvoor het bedoeld is: erkenning en compensatie voor het leed.

Is deze situatie voor jou herkenbaar en wil je meer weten over jouw mogelijkheden voor smartengeld? Neem contact met mij op voor een afspraak.

Laat een reactie achter