Smartengeld: in welke situatie heeft u waar recht op?

In mijn letselschadepraktijk geeft de post ‘smartengeld’ nogal eens reden tot discussie. Dat komt vaak omdat een slachtoffer denkt dat hij of zij van het uitbetaalde smartengeld ‘alles’ moet doen en omdat in de media vaak alleen de hele hoge bedragen aan smartengeld genoemd worden. Niets is minder waar, smartengeld wordt uitgekeerd náást de vergoeding van bijvoorbeeld beschadigde spullen of zorgkosten.

 

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor al het leed, de pijn en het verdriet na een ongeval, misdrijf of medische fout. Deze vergoeding ontvangt u naast de schadevergoeding voor andere kosten die u hebt. Bijvoorbeeld: gemiste inkomsten, ziektekosten, kosten voor beschadigde spullen of kosten voor hulp in de huishouding staan hier dus los van.

 

Wat bepaalt de hoogte van het smartengeld?

De hoogte van het smartengeld hangt af van een aantal factoren, zoals de ernst van het letsel, uw leeftijd en uw beperkingen. Voor de bepaling van de hoogte van uw smartengeld wordt uw zaak vergeleken met andere zaken. In de Smartengeldgids zijn uitspraken van rechters opgenomen die een richtlijn vormen voor de hoogte van uw smartengeld. Pas als er een medische eindtoestand is bereikt, kan er goed beoordeeld worden wat de gevolgen van het ongeluk zijn op de kwaliteit van uw leven en kan het definitieve bedrag voor smartengeld worden vastgesteld. Voor die tijd kunnen er voorschotten op het smartengeld worden betaald.

 

Smartengeld bij een ernstige mishandeling

Het hoogste bedrag dat recent in Nederland werd toegewezen is € 350.000,- aan een 35-jarige man die in zijn huis mishandeld werd en in coma werd achtergelaten door de dader. Hij liep daarbij ernstig hersenletsel op en raakte verlamd.

Bij veel minder ernstige letsels als een resterend litteken op een arm bedraagt het smartengeld meestal niet meer dan een paar honderd euro.

 

affectieschade

Ook naasten kunnen recht hebben op smartengeld

Smartengeld is er natuurlijk ten eerste voor het slachtoffer zelf. Daarnaast hebben sinds 1 januari 2019 ook naasten van slachtoffers in bepaalde gevallen recht op smartengeld, de zogenaamde affectieschade. Dat is het geval wanneer u als naaste door een fout van een ander (ongeluk, misdrijf of medische fout) een dierbare heeft verloren of als sprake is van ernstig of blijvend letsel.

Hoe wordt de vergoeding voor affectieschade bepaald?

Bij een vergoeding van smartengeld aan het slachtoffer bepalen een aantal factoren de hoogte. Bij affectieschade staan de bedragen vast, waardoor er geen discussie is over de hoogte van de vergoeding. De bedragen variëren tussen de € 12.500 en € 20.000,-.

 

Ernstig of blijvend letsel van invloed op affectieschade

Wel kan er discussie ontstaan of er sprake is van ernstig of blijvend letsel. Het moet gaan om ‘medisch objectiveerbaar letsel’. Daarvan is in ieder geval sprake bij letsel dat leidt tot een functiestoornis van meer dan 70%. Een ander discussiepunt kan zijn of de persoonlijke relatie nauw genoeg is om in aanmerking te komen voor affectieschade. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een bijzondere affectieve relatie of zorgrelatie. Hierdoor komt bijvoorbeeld een broer of zus niet altijd in aanmerking voor deze schadevergoeding.

Of u recht heeft op smartengeld of affectieschade en hoe hoog die vergoeding is ligt dus best complex. Neem niet zomaar genoegen met het eerstgenoemde uitkeringsbedrag, maar laat een letselschadeadvocaat naar uw zaak kijken.

Heeft u vragen over de schadevergoeding waar u als slachtoffer of naaste als gevolg van een ongeluk of medische misser recht op hebt? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met mij op.