Affectieschade geeft eindelijk erkenning voor nabestaanden

Het overlijden van een dierbare is een van de ergste dingen die iemand kan overkomen. Naast het vreselijke verdriet zie ik binnen mijn letselschadepraktijk het ongeloof.

Ongeloof dat de veroorzaker van een dodelijk ongeluk alleen maar de uitvaartkosten hoeft te betalen. Althans, als degene die is overleden (nog) niet zorgde voor de inkomsten binnen het gezin.

Vergoeding voor affectieschade helpt bij verwerking

Al jaren is dit een discussie in Nederland. In 2010 leek het erop dat er eindelijk een wet ingevoerd zou worden die een stukje van dit leed enigszins goed zou maken. Goedmaken is natuurlijk niet het goede woord. Maar een door de veroorzaker van het ongeluk te betalen vergoeding voor affectieschade biedt wel erkenning voor het aangedane leed en schijnt bij de verwerking van het vreselijke verlies toch een klein beetje te helpen.

Nabestaanden vanaf 2019 eindelijk recht op vergoeding

Tot nu toe bestond er in Nederland geen recht op een vergoeding voor overlijden. In onze buurlanden wel, Nederland viel dus uit de toon. In 2010 kwam het wetsvoorstel niet tot wet, nu gelukkig wel. Vanaf januari 2019 hebben nabestaanden namelijk recht op een vergoeding tussen € 12.500,- en € 20.000,-. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aard van de relatie die men had met het slachtoffer.

Vervelende discussies tussen nabestaanden en veroorzaker

Hoewel ik het toejuich dat ook in ons land nu eindelijk een financiële tegemoetkoming komt voor nabestaanden, ben ik toch bang dat ook deze nieuwe wet tot de nodige vervelende discussies gaat leiden tussen nabestaanden en de (verzekeraar van) de veroorzaker van het leed. Alleen degenen met een nauwe relatie tot het slachtoffer komen namelijk voor een vergoeding in aanmerking en er worden ook bepaalde categorieën in de wet genoemd. Er zijn uitzonderingen mogelijk; het moet dan gaan om iemand die een nauwe persoonlijke betrekking heeft met het slachtoffer. Criteria hiervoor zijn bijvoorbeeld de duur en de intensiteit van de relatie. Een nabestaande zal het voeren van een discussie hierover als pijnlijk ervaren.

Nare smaak voor nabestaanden

Het is jammer dat ook hierbij dan beter een letselschadeadvocaat ingeschakeld kan worden. Het voeren van een strijd of discussie over een eventuele vergoeding neemt namelijk het gewilde positieve effect van deze wetsinvoering weg: nabestaanden houden dan ook hier een nare smaak aan over. Ik reken dan ook op een fatsoenlijke opstelling van verzekeraars en veroorzakers, zodat affectieschade daadwerkelijk zorgt voor een beetje erkenning voor de nabestaanden.

Raadpleeg een letselschadeadvocaat

Herken je jezelf hierin, omdat je in een dergelijke situatie zit? Of misschien dierbaren van je? Neem contact met mij op voor een afspraak. Dan luister ik graag naar jouw verhaal en kijken we samen of ik je als letselschadespecialist verder kan helpen.