Uw advocaat bij letsel, schade en ontslag!

Advocatenkantoor Claase | werkwijze

Wie betaalt de advocaatkosten?

U, de tegenpartij, de overheid of uw rechtsbijstandverzekeraar

Ons eerste gesprek kost u niets. En verplicht u tot niets. Dit gesprek is bedoeld om persoonlijk kennis te maken, uw situatie door te nemen, mogelijkheden en kansen te bespreken, en te bekijken of ik iets voor u kan betekenen. Daarna beslist u, of ik wel of niet voor u aan de slag ga. Zo ja, dan maken we duidelijke afspraken over de kosten. Wie de advocaatkosten betaalt, is afhankelijk van uw zaak, uw verzekering en de hoogte van uw inkomen en eigen vermogen. Er zijn vijf mogelijkheden:

De tegenpartij betaalt.

Bij een letselschadezaak betaalt u geen advocaatkosten. Helemaal niets. Dat is wel zo eerlijk. Degene die de advocaatkosten betaalt, is de veroorzaker (of meestal zijn verzekeraar). Deze partij moet alle schade betalen, voortkomend uit het ongeval waarvoor hij aansprakelijk is. Inclusief advocaatkosten.

Uw werkgever betaalt.

In sommige gevallen betaalt uw werkgever de advocaatkosten. Bij ontslag met wederzijds goedvinden bijvoorbeeld. Of wanneer uw werkgever aansprakelijk gesteld wordt voor uw arbeidsongeval. Uw werkgever (of zijn verzekeraar) is dan verplicht de volledige advocaatkosten voor u te betalen.

Uw rechtsbijstandverzekeraar betaalt.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan vergoedt de verzekeraar de kosten van uw rechtshulp. U bent niet gebonden aan de jurist of advocaat van uw verzekeraar; u behoudt altijd het recht op vrije advocaatkeuze. U mag dus op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar uw eigen advocaat kiezen.

Wees u bewust van het verschil tussen een jurist en een advocaat. Een advocaat schoolt zich na zijn rechtenstudie in de advocatuur, is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, leeft de beroepsregels na en blijft bijscholen. Een jurist is bijna nooit advocaat, dus niet aan regels gebonden. Handelt hij ontoelaatbaar? Dan hoeft hij zich niet te verantwoorden. Daarbij kan een advocaat, zo nodig, altijd een rechtsprocedure starten. Een jurist is daartoe lang niet altijd bevoegd.

De overheid betaalt.

Heeft u een laag inkomen, weinig vermogen, dus niet veel te besteden? Dan heeft u misschien recht op gesubsidieerde rechtshulp (ook ’toevoeging’ genoemd). De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u daar recht op heeft. Zo ja, dan vergoedt de overheid een groot gedeelte van uw advocaatkosten. U betaalt zelf alleen een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan vergoedt de gemeente (een groot gedeelte van) deze bijdrage.

U betaalt zelf.

  • Tarief particulier: € 225,- per uur exclusief btw (€ 272,25, inclusief btw).
  • Tarief bedrijf / letselschade: € 265,- per uur, exclusief btw.

De meeste advocatenkantoren berekenen kantoorkosten. Dit is een toeslag voor kleine kosten, zoals kopieën, portokosten en dossierkosten. Omdat ik mijn processen volledig gedigitaliseerd heb, breng ik u geen kantoorkosten in rekening. Ik heb deze ook niet in hogere uurtarieven verrekend.

Daarom geen no cure no pay

No cure no pay (geen resultaat, geen beloning) houdt in, dat u uw advocaat bij verlies van uw zaak niets hoeft te betalen. Maar wint uw advocaat uw zaak, dan bent u uw advocaat een vaak hoge beloning verschuldigd. De advocaat krijgt dan een vast percentage van het te behalen resultaat (circa 15%). Een advocaat mag alleen bij letselschadezaken op basis van no pay no cure werken.

Ik werk uit principe per definitie niet op basis van dit beginsel, omdat het niet in uw belang is. Want in plaats van de volle 100%, krijgt u slechts circa 85% van de schadevergoeding uitgekeerd. Ik vind dit niet rechtvaardig. Ik vind dat u als letselslachtoffer het alleenrecht op de volledige vergoeding heeft.

Heeft u vragen over advocaatkosten?

Is er iets niet duidelijk? Wilt u weten hoe het met de advocaatkosten in uw situatie zit? Stel gerust uw vraag. U kunt me gratis en vrijblijvend bellen op 085 760 75 55 of 06 15 55 88 89 of mailen naar info@advoclaase.nl.

logo symbool_50px

Advocatenkantoor Claase:

  • lid van de LSA specialisatievereniging
  • lid van de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA)
  • gespecialiseerd slachtoffer-advocaat
  • nauw betrokken bij uw letselzaak
  • ± 20 jaar ervaring met letselzaken
  • alleen voor letselschadeslachtoffers
  • werkt niet voor schadeverzekeraars
  • krachtige onderhandelingspartner

Lees meer over Claase »

Juridische hulp nodig?

Bel, mail of whatsapp:

085 760 75 55
06 15 55 88 89
info@advoclaase.nl

Tweede mening horen?

Ontevreden over het verloop van uw zaak?
Vraag kosteloos om een tweede mening.

Maak snel een afspraak »