U krijgt als uitzendkracht een arbeidsongeval: wie is er aansprakelijk voor uw schade?

Wanneer u als uitzendkracht werkt en u krijgt een arbeidsongeval, dan bent u in de meeste gevallen niet aansprakelijk. In onze wet is geregeld dat zowel het uitzendbureau als de zogenaamde inlener (dat is het bedrijf waar de uitzendkracht feitelijk aan het werk is) aangesproken kunnen worden voor schade die u als gevolg van een bedrijfsongeval hebt geleden.

 

Voor welk bedrijf werkt u eigenlijk als uitzendkracht?

Ik merk dat veel uitzendkrachten niet weten wat nu precies het bedrijf was waar ze aan het werk waren. Ze weten soms het adres, maar vaak niet eens de naam van het bedrijf. Ze weten wel dat ze via een bepaald uitzendbureau werkten. Daar hebben ze een contract mee en daar ontvangen ze hun loonstrook van. Vooral bij de zogenaamde ‘arbeidsmigranten’ speelt dit probleem.

uitzendkracht ongeval aansprakelijkheid

Het uitzendbureau voelt zich niet aansprakelijk voor uw (letsel)schade

Een arbeidsongeval betekent voor deze uitzendkrachten vaak het einde van de uitzendovereenkomst. Als ze vervolgens voor hun (vaak ernstige) schade het uitzendbureau aanspreken krijgen ze als antwoord dat het uitzendbureau geen verwijt te maken valt, niet aansprakelijk is voor het ongeluk en ze maar bij de ‘inlener’ moeten aankloppen.

 

U mag het uitzendbureau aanspreken voor uw schade

Hoe zit dit nu? Het uitzendbureau stelt zich op met het standpunt dat ze geen enkele invloed heeft op de manier waarop er bij de inlener gewerkt wordt en er dus niets aan kan doen als er op een onveilige manier gewerkt is. Ook al had dat een ongeluk tot gevolg. Dat kan zo zijn, maar dat betekent niet dat de uitzendkracht het uitzendbureau niet mag aanspreken voor zijn schade. Dat is namelijk in onze wet wél zo geregeld.

 

Of het uitzendbureau afspraken heeft gemaakt met het betreffende bedrijf, dat is niet uw verantwoordelijkheid

Een gewonde uitzendkracht wordt nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. U mag het uitzendbureau aanspreken voor het verhalen van uw letselschade. Het is dan aan hen om de schade wel of niet te verhalen op het bedrijf waar u het ongeval heeft opgelopen. Hebben zij hierover geen afspraken gemaakt met dit bedrijf, dan staat dat los van uw rechten. Ook al lijkt een aantal uitzendbureaus in Nederland hier niets van te (willen) weten, het betekent niet dat u zelf dan maar moet opdraaien voor de kosten.

 

Bent u uitzendkracht en heeft door een arbeidsongeval letselschade opgelopen?

Bent u slachtoffer van een ongeluk op uw werk? Laat u niet met een kluitje in het riet sturen, maar laat u bijstaan door een professioneel letselschadeadvocaat. Als u tijdens uw werk iets overkomt moet uw werkgever aantonen dat hij zijn zorgplicht voor een veilige werkplek niet heeft geschonden. Vaak lukt dat niet. Deze regels gelden ook voor het uitzendbureau. Het maakt niet uit of het uitzendbureau iets te zeggen had over de manier waarop u uw werk moest doen, zij dragen de zorg voor een veilige werkomgeving voor hun uitzendkrachten. U kunt dus als uitzendkracht zowel het uitzendbureau als het bedrijf waar u werkte aanspreken. Ik help u daar graag bij.

Wat ga ik voor u doen?

Samen inventariseren we uw schade en bekijken we wat er gebeurd is. Daarna stellen we een brief op aan uw werkgever (aansprakelijkstelling) waarin we uw schade presenteren en uitleggen waarom uw werkgever daarvoor aansprakelijk is. Uw werkgever stuurt de aansprakelijkstelling meestal door naar zijn verzekeraar, zodat er bijna nooit een discussie tussen u en uw werkgever ontstaat.

Bent u als uitzendkracht gewond geraakt? Leg u er niet zomaar bij neer. Ik help u kosteloos met het verhalen van uw schade. Neem contact met mij op voor een afspraak.