Verkeersongeval tijdens werktijd en kinderarbeid, hoe zit het?

In januari 2020 raakte een 14-jarige maaltijdbezorger in Tilburg ernstig gewond toen hij in de avond met zijn bezorgfiets in botsing kwam met een stadsbus. De werkgever kreeg een werkstraf van 120 uur. Hij had namelijk de Arbeidstijdenwet overtreden door deze jongen na 19.00 uur in de avond te laten werken.

Dit bovenstaande stukje tekst bevat naar mijn mening twee belangrijke juridische vraagstukken. Ten eerste de vraag hoe het zit met kinderarbeid. En ten tweede de vraag wie de schade van deze jongen moet betalen. In deze blog zal ik deze twee onderwerpen verder toelichten.

Kinderarbeid

Voor kinderen tot 16 jaar is de Arbeidstijdenwet verder uitgewerkt in de zogenaamde 'Nadere regeling Kinderarbeid'. Hierin is beschreven wat voor soort werk kinderen op de werkvloer mogen doen. Dat zijn voor kinderen van 13 t/m 15 jaar lichte, niet-industriële werkzaamheden. Overtreding van deze wet kan leiden tot een boete voor de werkgever. Daar heeft een slachtoffer natuurlijk niet veel aan. Vandaar de tweede vraag: hoe zit het met zijn schade?

De schadevergoeding voor de fietser

In onze wetgeving is voor voetgangers en fietsers als kwetsbare ‘zwakke verkeersdeelnemers’ een speciale regeling opgenomen. Hierdoor ligt de aansprakelijkheid in de meeste gevallen bij de bestuurder van het motorvoertuig, zélfs wanneer het ongeluk de eigen schuld van de fietser was.

Een voetganger of fietser die door een motorvoertuig wordt aangereden, heeft vrijwel altijd recht op schadevergoeding en krijgt minimaal 50% van zijn schade vergoed.

Dat is alleen anders als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de fietser. Maar dat is bijna nooit het geval.

Wie betaalt de schade?

In het geval van de jonge maaltijdbezorger kan het dus zijn dat een deel van zijn schade niet door de verzekeraar van de stadsbus wordt vergoed (als het ongeluk gedeeltelijk zijn eigen schuld was). Dat voelt niet goed, althans niet voor mij. Gelukkig is het ook zo dat de werkgever behoort te zorgen voor een adequate verzekering als je voor je werk met een fiets, scooter of auto onderweg moet.

Dat heeft in dit geval tot gevolg dat wellicht een deel van de schade van de jongen door die verzekering vergoed wordt. En wat als de werkgever deze verzekering niet heeft afgesloten? Dan zal de werkgever de schade moeten vergoeden die de verzekering vergoed zou hebben.

Vragen over een dergelijk vraagstuk?

Zoals u ziet kunnen dit soort schades complex zijn. Mijn advies is dan ook bij een verkeersongeluk altijd een letselschadeadvocaat in te schakelen. Mijn hulp kost u niets en een eerste gesprek is altijd vrijblijvend. Bel me gerust voor een afspraak.