Waarom zou ik een letselschade advocaat inschakelen?

Stel dat u een ongeval heeft gehad en de schuld lag niet bij uzelf. Natuurlijk gaat uw eerste aandacht naar uw herstel. Eventuele materiële schade regelt u met de verzekering en dan is het klaar. Maar vaak zijn er meer kosten. Misschien omdat u hulp nodig heeft in het huishouden, of omdat u op en neer moet rijden naar het ziekenhuis, behandelingen nodig heeft of omdat u tijdelijk niet kunt werken. 

Helemaal niet gek om dan toch eens te praten met een letselschade advocaat! Gewoon om eens te polsen of die kosten ergens te verhalen zijn. Want daar komt meer bij kijken dan u denkt. In dit blog leg ik uit wat een letselschade advocaat allemaal voor u kan doen.

Wanneer schakelt u een letselschade advocaat in?

Ik begin eventjes bij het begin. Wanneer schakelt u een letselschade advocaat in? Eigenlijk is dit heel simpel. Als u gewond bent door het toedoen van een ander is het goed eens contact op te nemen. Dit kan ook een bedrijfsongeval zijn, of misschien bent u arbeidsongeschikt geraakt door een beroepsziekte?

Twijfelt u of uw ziekte of ongeval de ‘schuld’ is van een ander? Bel gewoon eventjes, want vaak heeft een slachtoffer geen idee wanneer iets letselschade is. Begrijpelijk, want zeker na een ongeluk, heeft u wel wat anders aan uw hoofd.

Verkrijgen van de optimale letselschadevergoeding

Een letselschade advocaat zorgt voor de financiële vergoeding nadat u letselschade heeft opgelopen. Bij ernstig letsel kunnen de (financiële) gevolgen groot zijn. De afwikkeling van de schade kan ingewikkeld zijn.

Een letselschade advocaat neemt een aantal taken op zich, waaronder de discussie met de tegenpartij. Nadat de aansprakelijkheid is vastgesteld en de tegenpartij deze erkend heeft, gaat de advocaat de schade verhalen. Het verkrijgen van een optimale letselschadevergoeding vergt juridische vaardigheid.

Het is een heel proces om dit voor elkaar te krijgen. Het is niet zo dat een brief met een bedrag daarop volstaat, hiervoor is vaak een lange adem nodig.

Hoogte bepalen van de letselschadevergoeding

ongeluk kosten huishoudelijke hulpAls eerste moet de schadeclaim onderbouwd worden met uw medische gegevens. Daarna moeten de schadeposten geïnventariseerd worden. Hoe hoog is het inkomensverlies? Zijn er reiskosten die gemaakt moeten worden? Heeft u huishoudelijk hulp nodig? Op basis van onder meer de aard, de ernst en de gevolgen van uw letsel, bepaalt uw letselschade advocaat het smartengeld. Op die manier wordt bepaald waar u recht op heeft en wordt de schadeclaim (of het afwikkelvoorstel) opgesteld.

Als de hoogte van de letselschadevergoeding is bepaald, zal uw advocaat vaak nog moeten onderhandelen met de tegenpartij of diens verzekeraar over de betaling daarvan. Worden ze het niet eens? Dan kan een procedure opgestart worden. Als het nodig is, zal uw advocaat het in de rechtbank bepleiten, alles om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Ook kan een voorschot aangevraagd worden voor de tot nu toe geleden schade.

Wie betaalt de letselschade advocaat?

Twijfelt u eraan een letselschade advocaat in te schakelen, omdat u bang bent dat dit veel geld kost? Dat is niet nodig. Onze wet bepaalt dat iemand die een ander door een onrechtmatige daad schade toebrengt, ook de advocaatkosten moet betalen.  Deze juridische hulp kost u dus niets.

Heeft u nog vragen over uw letselschade? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak.