In welke gevallen heeft u recht op smartengeld?

Kent u het begrip smartengeld? Misschien heeft u er al eens van gehoord, maar wat is het nu eigenlijk precies? En het belangrijkste, in welke gevallen heeft u hier recht op? Het is onjuist dat u alleen bij lichamelijk letsel recht heeft op een schadevergoeding. Er zijn ook andere gevolgen die op de tegenpartij verhaald kunnen worden. Ik vertel u er in dit artikel alles over.

smartengeld emotionele schadeSmartengeld, wat is het precies?

Smartengeld is een vergoeding voor al het leed, pijn en het verdriet na een ongeval of een traumatische gebeurtenis. Immateriële schade dus. Het is een onderdeel van de letselschadevergoeding waar u als slachtoffer recht op kunt hebben. Bijvoorbeeld na het meemaken van een verkeersongeluk, een arbeidsongeval of ander incident. Het is een post die wordt uitgekeerd naast de vergoeding van andere concrete schadeposten zoals gemaakte ziektekosten, inkomstenderving, hulpmiddelen voor uw mobiliteit of aanpassingen aan uw woning.

Op hoeveel schadevergoeding heeft u recht?

De hoogte van het smartengeldbedrag hangt af van een aantal factoren, zoals de ernst van het letsel, uw leeftijd, uw beperkingen en nog veel meer. Voor de bepaling van de hoogte van uw smartengeld wordt uw zaak vergeleken met andere zaken. In de Smartengeldgids (een jaarlijkse uitgave van de ANWB) zijn uitspraken van rechters opgenomen. Deze vormen een richtlijn voor de hoogte van uw smartengeld. Pas als er een medische eindtoestand is bereikt, kan er goed beoordeeld worden wat de gevolgen van het ongeluk zijn op de kwaliteit van uw leven. Pas dan wordt het definitieve bedrag voor smartengeld vastgesteld. Voor die tijd worden er vaak voorschotten op het smartengeld betaald aan u. Leg u niet direct bij een eerste aanbod tot schadevergoeding neer, maar vraag een letselschadespecialist om advies. Maak daarbij een weloverwogen keuze tussen een letselschadeadvocaat of een letselschadebureau. Er is namelijk een wezenlijk verschil.

Immateriële, ofwel emotionele letselschade

Smartengeld, ook wel schadevergoeding voor immateriële of emotionele schade genoemd. Voor ieder slachtoffer is deze schade anders, geen enkel geval is hetzelfde. Geen mens is immers hetzelfde. Wat voor de één een groot gemis is (bijvoorbeeld het niet meer kunnen sporten) is voor de ander niet belangrijk. Met het toekennen van smartengeld wordt er geprobeerd een compensatie te bieden voor de blijvende negatieve gevolgen van het ongeluk of de traumatische gebeurtenis. Het is heel moeilijk dit in geld uit te drukken en het Smartengeldboek geeft daarin dus aanwijzingen. Ik merk vaak dat slachtoffers de bedragen voor hun Smartengeld erg laag vinden. Zij hebben de rest van hun leven last van het ongeval en vinden de vergoeding soms niet in verhouding staan.

Nederlandse smartengeld niet te vergelijken met Amerikaanse vergoedingen

We kennen allemaal de exorbitante bedragen die in het Amerikaanse rechtssysteem worden geclaimd en ook regelmatig worden toegekend. In Nederland werkt het niet zo. De hoogten van de huidige smartengeldvergoedingen variëren sterk.

Enkele voorbeelden:

€ 250.000,- voor een 21-jarige volkomen onschuldige student die een dwarslaesie opliep nadat hij straat door 3 dronken mannen werd beschoten, nadat hij weigerde in te gaan op hun aanbod iets met ze te gaan drinken.

€ 320,- voor een politieagent die van een arrestant een knietje tegen zijn neus kreeg, met als gevolg een gekneusde neus en scheefstand.

Een 31-jarige vrouw die tijdens haar werk in een schouwburg door een plafond heen zakte, liep talloze breuken op raakte daardoor invalide en volledig arbeidsongeschikt. De rest van haar leven zal zij afhankelijk zijn van een scootmobiel. Ze kreeg hiervoor een vergoeding van € 50.000,-.

Heeft u recht op smartengeld?

Heeft u een ongeluk gehad of een traumatische gebeurtenis meegemaakt, waar u mogelijk de rest van uw leven schade aan blijft ondervinden? Leg u niet direct bij de eerste schadevergoeding neer. Ik adviseer u graag kosteloos en vrijblijvend tijdens een intakegesprek. Heeft u een goede zaak, dan zet ik me volledig in voor datgene waar u recht op heeft als slachtoffer.

Neem contact met me op voor een kosteloos gesprek bij mij op kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis.