Wat doet een arbeidsdeskundige in een letselschade zaak?

Wanneer u gewond en arbeidsongeschikt bent geraakt door een ongeluk, komt vaak de term 'arbeidsdeskundige' ter sprake. Maar wat houdt deze functie in en wat kan een arbeidsdeskundige betekenen voor u als letselschadeslachtoffer?

Beoordeling van belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden

Een arbeidsdeskundige heeft als voornaamste taak om uw belastbaarheid te onderzoeken en te bepalen of u in staat bent om terug te keren naar uw oude werk, aangepast werk te verrichten of om u te helpen bij het zoeken naar geschikt werk. Het uiteindelijke doel is om u zo veel mogelijk te laten re-integreren in het arbeidsproces.

Daarnaast biedt een arbeidsdeskundige ondersteuning in uw persoonlijke leven. Bijvoorbeeld op gebied van huishoudelijke hulp, de klussen in en om het huis en voorzieningen. Een paar voorbeelden van de mogelijke hulp van een arbeidsdeskundige:

  • Overleg met uw werkgever om te bekijken hoe u uw werk kunt hervatten.
  • Advies over hulpmiddelen op uw werk die uw werkzaamheden kunnen vergemakkelijken.
  • Het in kaart brengen van de beperkingen die u ervaart in uw dagelijkse huishoudelijke activiteiten. Dit dient als basis om te bepalen hoeveel uur per week u hulp nodig heeft, welke door de (verzekeraar van de) veroorzaker van het ongeluk moet worden vergoed.

De arbeidsdeskundige van het UWV

Een arbeidsdeskundige die wordt ingeschakeld in het kader van uw letselschadezaak houdt rekening met uw persoonlijke situatie, uw opleiding, uw wensen en uw ervaring. Dit onderscheidt hen van arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn voor uw werkgever of het UWV. Hun taken verschillen namelijk aanzienlijk.

Een arbeidsdeskundige van het UWV richt zich voornamelijk op het identificeren van functies die geschikt zijn voor u, zonder rekening te houden met uw individuele wensen en persoonlijke omstandigheden.

De arbeidsdeskundige van uw werkgever

Na een jaar van arbeidsongeschiktheid is uw werkgever volgens de Wet Poortwachter verplicht om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Deze arbeidsdeskundige heeft als taak om te onderzoeken of u kunt re-integreren in uw huidige werk, al dan niet in aangepaste vorm. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de arbeidsdeskundige alternatieve opties bij andere werkgevers onderzoeken. Dit wordt vaak aangeduid als "het tweede spoor".

Meer weten?

Heeft u een ongeval meegemaakt dat mogelijk blijvende schade heeft veroorzaakt? Maak dan vrijblijvend en kosteloos een afspraak bij mij op kantoor in Roosendaal, of bij u thuis. Ik sta klaar om u te begeleiden en te zorgen voor de juiste ondersteuning, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de kosten. Uw recht op juridische bijstand is namelijk wettelijk gewaarborgd.