Wat is de hoogte van een schadevergoeding bij letsel?

Het blijft voor slachtoffers onduidelijk hoe hoog de schadevergoeding bij letsel zal zijn. En waaruit bestaat een schadevergoeding?

Als letselschadeadvocaat krijg ik deze vraag regelmatig, in dit blog zet ik op een rij welke factoren een rol spelen bij de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding.

Ieder slachtoffer is uniek

Ik hoor heel vaak dat een slachtoffer of familie direct met een bedrag komt.  Men heeft dan gehoord dat iemand anders bij een soortgelijk ongeluk € 50.000,- heeft ontvangen en men denkt dat dit bedrag ook hen toekomt.

Dat is niet zo. Ieder geval en ieder slachtoffer is namelijk uniek. Al zou het letsel hetzelfde zijn, niet iedereen lijdt dezelfde schade. De totale schadevergoeding waar een slachtoffer recht op heeft, is een optelsom van individuele schadeposten.

Wat bepaalt de hoogte van de schadevergoeding bij letsel?

Als eerste is daar het inkomstenverlies doordat een slachtoffer (tijdelijk) niet kan werken. Daarnaast zijn er de medische kosten, het eigen risico voor medische ingrepen, maar ook behandelingen die niet gedekt worden, zoals fysiotherapie. Vergeet hierbij niet de reiskosten die gemaakt moeten worden.

Op de langere termijn heeft iemand wellicht hulp nodig in de huishouding, of misschien moet een woning aangepast worden? Ook dit is een schadepost.

En waar u wellicht niet direct aan denkt, zijn de kosten 'zonder nut'. Dat zijn kosten die u al heeft gemaakt, maar die door het ongeluk geen nut meer hebben. Bijvoorbeeld uw abonnement van de sportschool of de vakantie die niet door kan gaan.

En last but not least: het smartengeld.

Wat is smartengeld precies?

Smartengeld

Smartengeld wordt door veel slachtoffers gezien als een belangrijk onderdeel van hun schadevergoeding.

Het is een vergoeding bovenop de vergoeding van de andere schadeposten. Over de hoogte ervan ontstaat vaak discussie. Veel slachtoffers ervaren de smartengeldvergoeding als erg laag. Het is natuurlijk moeilijk om een prijskaartje te hangen aan toegebracht leed, gederfde levensvreugde, pijn en verdriet.

Een slachtoffer heeft soms de rest van zijn leven last van blijvend letsel en wordt daar dagelijks mee geconfronteerd.

 

Rol van de letselschadeadvocaat

Geen enkele zaak is identiek. De bepaling van de schadeposten en het smartengeld is maatwerk en daarvoor geldt dat een goed en realistisch advies belangrijk is. Een van de taken van een letselschadeadvocaat is het in kaart brengen van de gevolgen van het letsel van zijn cliënt. Zo wordt de schadevergoeding op de juiste manier vastgesteld en komt het slachtoffer niets te kort.

Is deze situatie voor u herkenbaar en wilt u meer weten over de mogelijkheden voor schadevergoeding? Neem vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak.