Advocaat in Zeeland en Zuidwest-Brabant | Advocatenkantoor Claase

Wat is een bijzondere curator en wanneer wordt die ingeschakeld?

Met regelmaat treed ik op als bijzondere curator. Hoe gaat dat en wat is een bijzondere curator eigenlijk? Een korte toelichting.

Bijzondere curatorEen bijzondere curator komt op voor de belangen van het kind, in en buiten de rechtszaal. De bijzondere curator wordt door de rechter benoemd. Het gaat dan om zaken waarin sprake is van een  belangenconflict tussen het kind en de ouders of voogd, of tussen de ouders onderling waarbij de belangen van het kind in het geding zijn.

Op verzoek of op eigen initiatief een bijzondere curator benoemen

De rechter kan op verzoek een bijzondere curator benoemen. Vaak gebeurt dit als het gaat om een conflict over de opvoeding, verzorging of het vermogen van het kind. Na ontvangst van een aanvraag tot benoeming van een bijzondere curator, beoordeelt de rechtbank of die benoeming nodig is.

De rechter kan ook zelf het initiatief nemen en een bijzondere curator benoemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij echtscheidingszaken, een omgangsregeling, een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing.

In zaken over de afstamming van een kind wordt altijd een bijzondere curator benoemd.

Wat zijn de taken van een bijzondere curator?

De taak van de bijzondere curator is niet altijd hetzelfde. De rechter bepaalt bij de benoeming van de curator wat deze precies moet doen. De curator gaat in elk geval in gesprek met alle betrokken partijen en maakt daarvan een verslag. De curator geeft daarbij zijn of haar mening en advies. De bijzondere curator kan ook bemiddelen of zelfs een procedure starten als hij of zij dat nodig vindt in het belang van het kind. De bijzondere curator is er dus voor het kind en diens belangen, niet voor de ouders/voogden.

Meer informatie?

Kom vrijblijvend langs tijdens ons gratis inloopspreekuur of neem contact met mij op.

Laat een reactie achter