Wat zijn de veranderingen in de arbeidsvoorwaardenwetgeving?

Deze maand verandert er een aantal zaken in het arbeidsrecht. Zo moet een werkgever in sommige gevallen gratis scholing aan gaan bieden, is een verbod op nevenwerkzaamheden niet zomaar meer mogelijk en heeft een werknemer recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof.

Grote kans dat u te maken krijgt met één van deze zaken! Ik zal in deze blog uitleggen wat er allemaal precies verandert!

Het kosteloos aanbieden van opleiding

Vanaf 1 augustus moet een werkgever de voor het werk verplichte scholing gratis aanbieden. Bovendien moet de scholing zo veel mogelijk tijdens het werk plaatsvinden. De werkgever mag na het einde van het dienstverband (een deel van) de kosten niet meer terugvorderen.

Het zogenaamde klassieke ‘studiekostenbeding’ is hiermee van de baan. Voor studies en cursussen die niet verplicht zijn, blijft het studiekostenbeding overigens nog wel mogelijk.

Het verbod op het nevenwerkzaamhedenbeding

De titel zegt 't al: er geldt een verbod op het nevenwerkzaamhedenbeding. Dit geldt ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten! Dit betekent dat het niet meer is toegestaan om zomaar te verbieden dat een werknemer naast zijn werk nog bij een andere werkgever werkt.

Een werknemer mag dus ook niet om die reden ontslagen worden. Dat zal overigens wel lastig te bewijzen zijn als een werkgever ook nog een andere ontslagreden heeft.

Vanaf 1 augustus is het ook zo dat werkgevers werknemers beter en duidelijker moeten informeren over een aantal onderwerpen, waaronder het loon en de manier van betalen, het recht op verlof, de procedure en eisen voor de opzegging.

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf deze maand krijgen ouders een deel van het ouderschapsverlof betaald. Tot het kind 1 jaar is, kan een ouder negen weken lang met verlof terwijl 70 procent van het salaris wordt uitbetaald door het UWV. Sommige werkgevers zullen dit aanvullen tot 100 procent. De nieuwe regeling geldt alleen voor ouders in loondienst.

Het nieuwe verlof komt bovenop de bestaande verlofregelingen. In totaal hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste zeven jaar van een kind.

Als niet alle negen betaalde weken verlof worden opgenomen, dan kunnen deze worden toegevoegd aan de resterende onbetaalde weken.

Toch nog vragen?

Ik kan me voorstellen dat deze blog alsnog vragen bij u oproept. Niet elke situatie is hetzelfde! Bel me gerust voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak bij mij op kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis.