Wie betaalt schade veroorzaakt door uw minderjarige kinderen?

Stel uw kind van 13 jaar veroorzaakt schade. Wie betaalt schade veroorzaakt door uw minderjarige kinderen? Vaak zijn dat de ouders! 

Hoe het allemaal precies in elkaar zit, leg ik uit in dit blog. Er zijn zoals meestal het geval is, best wat nuanceverschillen. Zo is de leeftijd van uw kind relevant, maar ook of het kind eerder risicovol gedag heeft laten zien.

Allereerst zijn er qua minderjarige leeftijd in de wet drie categorieën opgenomen:

  • Kinderen tot 14 jaar
  • Kinderen van 14 en 15 jaar
  • Kinderen vanaf 16 jaar

Bij schade door jonge kinderen is de ouder aansprakelijk

Dat klinkt logisch. Een jong kind kan niet aansprakelijk zijn. Als kinderen jonger dan 14 jaar door een “doen” schade veroorzaken, dan is de ouder aansprakelijk. Wel is het zo dat de actie die het kind deed onrechtmatig moet zijn. Als we de leeftijd 'wegdenken' en dezelfde actie door een volwassene zou zijn gedaan, deze actie onrechtmatig zou zijn geweest.

Een voorbeeld: een sneeuwbal met een steen erin tegen een ruit gooien. Als een volwassene dit zou doen, dan zou dit onrechtmatig zijn. Als een kind jonger dan 14 dit doet, is dit ook onrechtmatig. Dan zijn de ouders dus aansprakelijk en moeten zij de schade vergoeden.

Ook het verleden van een kind telt mee

Bij 14 en 15 jarigen geldt ook dat de ouders aansprakelijk zijn. Maar hier zit een nuanceverschil. Dit geldt alleen als hen niet kan worden verweten dat zij de gedraging van hun kind niet hebben tegengegaan.

Wat wordt hiermee bedoeld? Als een kind al vaker risicovol gedag heeft laten zien, en de ouders weten dit, kunnen van de ouders meer voorzorgmaatregelen worden verwacht dan bij een kind dat altijd heel braaf is.

Wie betaalt schade veroorzaakt door uw minderjarige kinderen 2

Weer een voorbeeld: een 15-jarig kind dat al eerder brand had gesticht en dat ernstige gedragsproblemen heeft, gaat ergens werken. Hij krijgt ruzie op zijn werk en sticht weer brand.

De ouders hadden in dat geval de werkgever moeten waarschuwen. Dat hebben zij niet gedaan en daarom oordeelde de rechter dat zij aansprakelijk waren voor de schade. Zij moesten dus de schade van de werkgever vergoeden.

Zijn kinderen al ouder, dan zijn ze zelf aansprakelijk

Voor schade veroorzaakt door minderjarige kinderen die ouder zijn dan 16 geldt dat de kinderen meestal zelf aansprakelijk zijn, een uitzondering daargelaten.

Zorg voor een gezinsaansprakelijkheidsverzekering

De kosten veroorzaakt door uw kind kunnen soms behoorlijk oplopen. Gelukkig kunt u zich hiervoor verzekeren. Dit kan met een gezinsaansprakelijkheidsverzekering. Met deze verzekering zijn u, uw gezinsleden en zelfs uw huisdieren wereldwijd verzekerd tegen schade toegebracht aan derden.

Waar kunt u terecht met vragen over een schadevergoeding?

Heeft u vragen over veroorzaakte (letsel)schade door uw kinderen? Of heeft u zelf schade opgelopen door toedoen van een kind? Neem vrijblijvend en kosteloos contact met mij op voor een afspraak!