Ziek en het einde van uw arbeidsovereenkomst

Mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst zomaar opzeggen als u (langdurig) ziek bent? Nee, dat mag niet. Toch weet niet iedere werknemer welke rechten hij of zij heeft. Helaas proberen sommige werkgevers daar misbruik van te maken en dringen aan op betermelding en een beëindigingsovereenkomst. Hoe zit het precies?

Voor een zieke werknemer geldt het zogenaamde ‘opzegverbod tijdens ziekte’

Als zieke werknemer heeft u 2 jaar extra ontslagbescherming. Dat betekent dat u niet ontslagen kan worden (een enkele uitzondering daargelaten). Regelmatig komt het voor dat een werkgever en werknemer toch samen het dienstverband tijdens ziekte willen eindigen. Er wordt door de werkgever een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd) opgesteld. Hierin staat dat de werkgever en de werknemer samen hebben afgesproken het dienstverband te beëindigen.

Is het slim om een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst te tekenen?vaststellingsovereenkomst tekenen

In de beëindigingsovereenkomst wordt opgenomen dat de beëindiging op initiatief van de werkgever is en dat de werknemer niets te verwijten valt. Dit met het oog op het recht op een eventuele WW-uitkering. Ook staat er in die overeenkomst dat de werknemer niet ziek of arbeidsongeschikt is. Hoe kan dat?

De werkgever vertelt de werknemer dat hij zich beter moet melden en dat op die manier iedereen tevreden is: de werkgever is af van de loondoorbetalingsverplichting voor de zieke werknemer en de werknemer krijgt van het UWV een uitkering. Win-win toch? Nee, ga er niet in mee!

Kan dit zomaar? Nee natuurlijk niet!

Uw werkgever moet 2 jaar lang je loon doorbetalen bij ziekte (of arbeidsongeschiktheid). In de meeste gevallen wordt het door het UWV als een benadelingshandeling gezien als u als werknemer tijdens die 2 jaar akkoord gaat met uw ontslag. U krijgt dan van het UWV geen WW of Ziektewetuitkering! En terecht.

Vragen over uw rechten en plichten als werknemer? Laat mij u helpen!

Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst en uw rechten of plichten? Of heeft u vragen over het voorstel van uw werkgever om uw arbeidsovereenkomst te eindigen (de vaststellingsovereenkomst)? Maak dan vrijblijvend en kosteloos een afspraak bij mij op kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis.